Řešení podnikatelských sporů před rozhodci

Rozhodčí řízení (arbitráž) je zvláštním způsobem řešení majetkových sporů, tedy sporů o zaplacení určité finanční částky. Své spory mohou před rozhodci řešit pouze podnikatelé.

Spory vzniklé ze spotřebitelských smluv (spotřebitelem je člověk nakupující zboží pro svou osobní potřebu, nikoliv za účelem dalšího prodeje) lze od roku 2016 řešit pouze v rámci soudního řízení. Z působnosti rozhodčího řízení jsou vyňaty i spory související s výkonem rozhodnutí (tj. řízení nastupující poté, co dlužník nesplní dobrovolně povinnost uloženou mu soudním rozhodnutím). Od 1. července 2017 mají být dále výslovně vyňaty i pracovněprávní spory.

Text

JUDr. Kristýna Opletalová,

Mgr. Tomáš Liškutín,

AK Tomáše Liškutína

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *