Rajčata z Mělníka

Jednou z firem, která se úspěšně zabývá produkcí rajčat, dovozem, prodejem a pěstováním hrnkových květin a konifer je Sinco Mělník, s. r. o. Počátky společnosti sahají do roku 1994, kdy areál koupil při privatizaci firmy Čechoflor současný majitel.

Skleníky
Podstatnou část ploch podniku tvoří skleníky o celkové výměře 2,2 ha, které postavila v letech 1986 – 88 Sempra Praha, závod Kadaň.
Výška k okapu dosahuje tří metrů, svislé stěny jsou tvořeny dvojitým sklem Ditherm, střešní partie sklem jednoduchým. Konstrukce je po povrchu pozinkována. Vyhřívání je zajištěno odpadní vodou z elektrárny Mělník, což přináší úsporu při srovnatelném vytápění zemním plynem. Ventilace je řízena automaticky, případně ručně výklopnými střešními okny. Vlastní zdroj vody postačuje k zásobení skleníků. Problémem je vysoké pH, které dosahuje hodnoty 7,3. Tato reakce, která je způsobena vysokým obsahem vápníku omezuje jeho a tím dochází k jeho nedostatku v rostlině.
Pěstování rajčat
Rajčata jsou pěstována na 0,66 ha, zbývající plocha je využívána na pěstování okrasných rostlin.
Výběr osiva je prvním důležitým krokem v úspěšném pěstování rajčat. Podle slov Ing. Roman Kobylky rozhoduje především výnos, kvalita plodů a přání zákazníka. Pěstovaná odrůda ´Princess´ vytváří požadovaný tvrdý, krásný plod s dobou skladovatelnosti i 14 dní. Dodavatelem osiva je firma Šedivá, s.r.o. z Bratislavy.
Výsev probíhá začátkem prosince. Semena klíčí v sadbovači s čedičovou plstí zasypaná vermikulitem při teplotě 23 – 24 °C. Po čtrnácti dnech, ve fázi děložních lístků se mladá rostlinka přesadí do sadbovače s rozměry 10 x 10 cm, současně se zkrátí kořínky,ohne se stonek, který se částečně zahrne substrátem. Takto přesazené sazenice se přemístí do skleníku s pěstebními stoly.
V lednu se rozmísťují matrace z čedičové vaty s vyříznutými otvory pro umístění kořenové hmoty sazenice a zavěšují se provázky s omega háčky. V prvním únorovém týdnu se sazenice z pěstebních stolů přemístí na matraci vedle vyříznutého otvoru a současně se čedičová vata v matraci okyselí roztokem s nízkým pH. Ve fázi třetího vijanu, když je dostatečně vyvinutý kořenový systém se sazenice umístí na otvor v matraci. Předtím je ale ještě nutné proříznout zespodu na dvou místech ochrannou fólii matrace, nechat vytéct okyselovací roztok a zapnout kapkovou závlahu. Výhody kapkové závlahy spatřuje Ing. Kobylka především v rovnoměrnosti hnojení, vypuštění nutnosti kypřit půdu a omezení rozsahu chorob. Technologie závlahy byla vybudována před pěti lety a umožňuje automatické řízení dávkování živného roztoku.
O výsadbu rajčat se stará šest pracovnic, každá má na starost jednu sekci. V polovině dubna začíná období sklizně. Sběr je prováděn ručně dvakrát týdně. Náplní pracovnic je dále vyštipování, odlisťování, sledování zdravotního stavu aj. Optimální výnos je dosahován při ponechání 17 – 18 listů na rostlině. Na konci sezóny dosahuje délka stonku devíti metrů. Spodní hranice teploty ve skleníku nesmí poklesnout pod 17 °C. Vysoká teplota je v letních měsících je omezována větráním, případně postřikem skleněných tabulí na západní straně směsí vody, plavené křídy a klihu.
Zajištění zdravého stavu rajčatové výsadby není jednoduché. Ve sklenících firmy Sinco Mělník, s. r. o. se rozhodli pro biologickou ochranu výjimečně doplněnou ochranou chemickou. Potíže se sviluškou chmelovou jsou řešeny aplikací dravého roztoče Phytoseiulus persimilis,který napadá všechna stádia svilušek. Aplikace je prováděna v době prvního výskytu do míst napadení. Vypouštění jedinci nesnáší, na rozdíl od svilušek, příliš vysokou teplotu, proto je důležité vzduch ve skleníku ochlazovat větráním. Větší problémy bývají s molicí skleníkovou. Vysazovaný predátor – parazitická vosička Encarsia formosa napadá larvy molic, do kterých klade svá vajíčka. Do skleníku jsou průběžně dodávána na papírku přilepená parazitovaná pupária, ze kterých se líhnou dospělci. Podle názoru vedoucího skleníků s rajčaty je využití biologické ochrany příznivě přijímáno nejen konzumenty, ale především umožňuje nepřetržitý sběr bez ochranných lhůt, které jsou nutné při použití postřiku insekticidním přípravkem.
K potížím s houbovými choroba dochází zcela výjimečně, potřeba fungicidů se objevuje zvláště v podzimních měsících září – listopad, kdy se ve větším měřítku rozšiřuje padlí (Oidium lycopersicum).
Užitečným hmyzem na který je též poskytována dotace Ministerstva zemědělství je čmelák. Kvalitní opylování ve sklenících firmy je zajišťováno postupným umísťováním čmeláčích úlů. Pokud je předpokládaná životnost hnída 6 – 8 týdnů činí potřeba ve sklenících 15 – 20 úlů za sezónu. Standardní vyvinuté hnízdo firmy Biobest dovážené z Belgie s Bombus terrestris váží přibližně 2 kg a cena dosahuje 7000 Kč.
Pěstební sezóna je zakončena v listopadu, likviduje se výsadba, před vánoci se provádí dezinfekce skleníku.
V současnosti tvoří tržby z produkce rajčat přibližně jednu pětinu objemu tržeb firmy. Téměř celý objem produkované sklizně je dodáván stálým odběratelům, které tvoří velkosklady v okolí Mělníka.
Hrnkové květiny
Čtyři pětiny objemu tržeb firmy tvoří pěstování hrnkových květin, které jsou dodávány do obchodních řetězců Baumax, Obi, Hornbach, Bauhaus a místním drobným prodejcům. Největší část produkce je realizována ve třech odbytových termínech. První je jarní termín se sortimentem balkónových a záhonových květin, druhým Svátek zesnulých a třetím vánoce, ale o tom někdy příště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *