11.12.2005 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Půdní kontejnery

Všeobecným trendem je požadavek na vzrostlejší dřeviny pro výsadbu v letním období – v kontejnerech. Jejich používání má ale své nedostatky. Novější systémy si s nimi dokáží poradit, ale není to zadarmo.

Všeobecně používání kontejnerů má své nedostatky, jako například nepříjemné přehřívání na slunci, citlivost na pravidelnou a dostatečnou závlahu, točení kořenů, někdy i zamrznutí dřevin. Rád bych vás seznámil se systémem, který používáme v našich školkách my. Stromy ukládáme do jam v zemi. Ty mají funkci jakýchsi půdních kontejnerů, avšak bez hrozby výše zmíněných problémů.
Na kopání jam používáme stroj připojený na nakladač, se kterým poměrně snadno a rychle vykopeme tvarově vhodné jámy. Ty jsou v našich půdách téměř nezničitelné. Poničil by je jenom mráz v zimě, pokud by zůstaly prázdné. Jámu posléze vysteleme netkanou textilií. Na vyorávání stromů ve školce používáme tři stroje – Vermeer 20, Yanmar 060 a Optimal 650 o/s. Pokud jsou stromy i jámy vyorané Optimalem, bal má shodný tvar o průměru 65 cm. V případě dalších dvou strojů se baly musí obsypat. K tomuto účelu jsme používali starší zetlelé piliny, které plnily funkci rašeliny. Teď zkoušíme čerstvé piliny, případně rašelinu. Kořenový bal se ve školce balí do nepozinkovaného králičího pletiva, které má omezenou trvanlivost. Na jaře se stromy prodávají v původním balu a během roku, jak postupně prokořeňují do okolního substrátu, už s novým balem. Pletivo se mezitím v zemi rozpadává. Jemné kořeny částečně pronikají přes netkanou textilii do okolní zeminy, což zvyšuje stabilitu stromů, zajišťuje vyrovnanější přísun vody a má to kladný vlyv i na příjem živin. Další výhodou je, že tento způsob na minimum omezuje točení kořenů. Je to výborný systém na udržení dobrého jména zahradnického podniku. Nekvalitní dřeviny totiž neuhynou u zákazníka, ale u pěstovatele a ty, které v „půdním kontejneru“ prokoření, mají opravdu vysokou šanci na přežití. Pro ilustraci – první rok jsme vysadili do jam 1000 stromů, z toho v první fázi uhynulo deset kusů. Při letních teplotách, které tu dosahovali až 35oC odešlo přibližně dalších deset. To ale pravděpodobně způsobila závlaha, kterou jsme neměli první dva měsíce zcela dokončenou.

Zkušenosti se systémem
Na jaře byly zpočátku problémy se stabilitou stromů při silném větru, protože jsme tento systém pěstování zkoušeli bez přivazování k nějaké opoře. Jednalo se však o opravdu silné poryvy větru, které na jaře občas bývají a projevilo se to hlavně u stromů s větší korunou. Stromy však bylo možné vzhledem k polokulovitému tvaru nožů Optimalu opět lehce uvést do vertikální polohy. Tento problém netrval dlouho, stromy postupně prokořeňovaly a během zhruba 2 – 3 měsíců stály bez problémů. Do dnešního dne nemáme žádnou oporu stromů a ani s ní v budoucnu nepočítáme.

Na manipulaci se stromy používáme nakladač Avant, kterému jsme přizpůsobili i spony „výsadby“. Na vybírání stromů z jam používáme šetřicí popruhy, které se uvazují přímo na kmen a nakladač je bez problémů zdvihne a odnese na určené místo. Pokud je bal už prokořeněný, musí se z něj netkaná textilie stáhnout, neboť ji drží vlásečnicové kořeny, které prorostly do okolní zeminy. Pokud by se někdo bál, že se tím ničí vlásečnicové kořeny, nutno podotknout, že se jedná jen o malou část kořenů.

Tento způsob je vhodný pro letní prodej a uložení stromů do jednoho roku. Co se stromy, které zůstanou do dalšího roku? V tomto případě to děláme tak, že přizdvihneme všechny staré stromy nakladačem, tím přerušíme kořeny, které by mohly začít prorůstat do substrátu a stromy ještě nějakou dobu vydrží. Je to v podstatě snadné „přesazování“. Určitě bych to nedoporučoval prodlužovat nad 2 roky.

Agrotechnika a manipulace
Stromy jsou vysazované ve dvojřádcích, které udržujeme čisté pomocí herbicidů. Mezi dvojřádky jsou širší manipulační cesty, na kterých je udržovaný trávník. Tím je zajištěna dostupnost i za vlhkého počasí, protože nemáme zpevněné plochy. Zákazníci nakupují stromy většinou přímo na realizace, takže kořenové baly nebalíme. Pokud se nevysazuje ihned nebo jde jen o pár kusů, kde se baly vzájemně nechrání proti vysušování, tak je lepší je zabalit do vhodného materiálu.

Předpokladem úspěšnosti tohoto systému je kapková závlaha a hnojení. Nejvhodnější je aplikovat hnojivou závlahu s vodorozpustnými hnojivy. Stromy musí mít hlavně zpočátku dostatečné množství vody, po prokořenění se citlivost na nedostatek vody výrazně snižuje.

Výhody systému:
 kořenové baly se nepřehřívají,
 je zajištěná rovnoměrná vlhkost kořenového balu,
 není problém s točením kořenů,
 ušetří se náklady na kontejnery,
 stromy se dají snadno „přesazovat“,
 tento způsob nahrazuje jedno přesazení,
 vysoká stabilita stromů oproti kontejnerům,
 vysoká mrazuvzdornost kořenového systému,
 během prokořeňování se přirozeným způsobem vyloučí nekvalitní rostliny.

Nevýhody způsobu:
 nedá se používat na lehčích půdách,
 vyžaduje mechanizaci.

Ekonomika systému
I co se týká ekonomiky to není špatné. Pokud použijeme jen netkanou textilii a do ní vložíme bal, pohybují se materiálové náklady na jednu jámu od 10 Sk. Na druhé straně klesnou náklady o nákup kontejnerů a na závlahu. Pokud zasypáváme menší baly, náklady o nějakou korunu stoupnou. Největší nákladovou položkou jsou stroje. Ty by měl ale vlastnit každý podnik, který stromy s balem pěstuje.

O tom, že to není nic náročného, svědčí i to, že dcera běžně nakládá sama celé nákladní auta. Jenom o ukládání na vozidle se musí postarat odběratel. V prodejně máme momentální zásobu zhruba 2 000 kusů stromů, které jsou k dispozici po celé vegetačné období. Zatím se tento způsob setkal u zákazníků s pozitivními ohlasy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down