05.02.2022 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

První výzva MŽP k žádostem o podpory

Příjem žádostí k první výzvě Ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory v rámci Národního plánu obnovy – komponenta 2.5 a aktivita 2.4.1.3 (program Nová zelená úsporám) byl zahájen. Zájemci mají šanci až do 28. 2. 2022.

Výzva MŽP k podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Národního plánu obnovy je určena pro subjekt implementace. Ten zajistí další administraci finančních prostředků konečným příjemcům podpory na realizaci projektů v rámci Národního plánu obnovy, konkrétně aktivit komponenty 2.5 a aktivity 2.4.1.3 Národního plánu obnovy, a to prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím datové schránky MŽP na předepsaném
formuláři. Žádost bude adresována vedoucímu samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám (360). Předmětem podpory je poskytnutí prostředků SI na platby konečným příjemcům podpory na realizaci programu NZÚ. V rámci realizace programu NZÚ budou SI zajištěny minimálně tyto činnosti:
a) příjem a administrace žádostí konečných žadatelů o podporu z programu NZÚ dle pravidel platných a účinných pro tento program,
b) reporting a monitoring vůči MŽP v rozsahu a termínech stanovených Metodickým pokynem monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 a rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Vlastník komponenty/aktivity může na základě vývoje programu nebo požadavků Evropské komise požadovat další činnosti a dokumenty související s realizací programu nad rámec výše uvedených. V případě, že provedení těchto dalších činností nebo získání dalších dokumentů bude vyžadovat spolupráci konečného příjemce, je vlastník komponenty/aktivity povinen zohlednit tyto nové požadavky v podmínkách výzev z programu NZÚ a relevantních Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory. SI je v takovém případě následně zohlední při implementaci předmětu podpory vůči konečným příjemcům.
Realizace předmětu podpory probíhá od 12. října 2021 do 31. prosince 2026.*

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down