První výskyt původce náhlého odumírání dubů v České republice

Státní rostlinolékařská správa oznamuje, že v České republice byl poprvé potvrzen výskyt houby Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in ‘t Veld) na hostitelských rostlinách Viburnum bodnantense.

Partie celkem 15 ks asi jeden metr vysokých kontejnerovaných rostlin, na nichž byl potvrzen výskyt, se nacházela v okrasné školce v oblasti severní Moravy. Původ rostlin byl doložen jako dovoz z Itálie v dubnu 2003. Při dovozní kontrole provedené pracovníkem SRS nebyly na rostlinách žádné viditelné příznaky. Během vegetační kontroly ve školce nevykazovala tato ani ostatní partie hostitelských rostlin příznaky napadení houbou Phytophthora ramorum. Na podzim však byly rostliny ve špatném zdravotním stavu a již neprodejné. Bazální části vykazovaly nekrotické příznaky, kořeny byly již odumřelé. Na základě tohoto zjištění byl pracovníkem SRS odebrán vzorek, který byl odeslán na rozbor do diagnostické laboratoře SRS a současně do laboratoře rostlinolékařské služby ve Velké Británii. V obou laboratořích nezávisle na sobě byl vzorek analyzován s pozitivním výsledkem na přítomnost Phytophthora ramorum.
Ing. Martina Běhalová z odboru karantény SRS potvrdila, že rostliny napadené partie nebyly rozprodány, a pěstitel je po odběru úředního vzorku SRS okamžitě zlikvidoval. Ve školce bylo následně nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, na jehož základě SRS podrobí v jarním období po dobu tří měsíců zbývající hostitelské rostliny zpřísněným prohlídkám na výskyt příznaků napadení uvedenou houbou.
Podle sdělení vedoucího odboru karantény SRS Ing. Michala Hnízdila se na základě úředně prováděného průzkumu v roce 2003 kromě výše uvedeného případu v České republice výskyt Phytophthora ramorum nepotvrdil a jediná zamořená partie byla zlikvidována. Proto je tato houba nadále považována za škodlivý organismus, který se na území České republiky nevyskytuje, izolovaný výskyt pravděpodobně původem z dovozu ze zahraničí byl eradikován.
Původce náhlého odumírání dubů, houbový patogen Phytophthora ramorum, byl objeven poměrně nedávno. Poprvé byly zjištěny škody způsobené touto chorobou v roce 1995 v USA na pobřeží střední Kalifornie, kde způsobila rozsáhlý úhyn amerických dubů. V roce 2001 byla poprvé zjištěna v Evropě a dnes je její výskyt potvrzen v řadě evropských zemí. Vzhledem k širokému spektru hostitelů a jejímu rychlému šíření v Evropě je považována za velmi závažnou a proti jejímu dalšímu šíření se v současné době přijímají v řadě zemí preventivní opatření. Opatření na ochranu proti zavlékání a šíření této houby vydala SRS svým úředním sdělením v květnu 2003 a je dostupné na internetových stránkách SRS na adrese www.srs.cz .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *