Prunus padus ´Cinovskis‘ (syn. P. padus ´Novosibirsk‘ )

Střemcha (Prunus padus L.) je rozšířena v mírném pásmu Euroasijské lesní podoblasti. Přirozeně roste podél vodních toků, mokřadů, na okrajích lesů a ve světlých lužních porostech na jaře zamokřených a v létě vysychavých, od nížin až do horského /montánního/ pásma.

Známý dendrolog Rajmond Cinovskis (†) kurátor dendrologických sbírek Botanické zahrady LAV v Salaspils, Lotyšsko přivezl ze sibiřské expedice v r. 1993 barevně odlišné semenáče P. padus s purpurovým listem, které nalezl v březové tajze regionu Novosibirsk.
Původ taxonu tedy odpovídá mírnému humidnímu pásmu se studenou zimní periodou (klimatyp VIII) v pásmu opadavých listnatých lesů – aestilignoza. K odvozeným zónám odolnosti – Hardiness zone Z 4(3) s poklesem zimních teplot na –34° až – 40°C.
Tříletý semenáč jsme získali darem 2. září 1997 při naší návštěvě Botanické zahrady v Salaspils.
Jde o dřevinu v našich podmínkách zcela mrazuvzdornou, bez zvýšených nároků na kvalitu půdy a na stanoviště. Poroste dobře jak v těžkých jílovito-hlinitých mokrých půdách, tak v lehčích hlinito-písčitých vysychavých půdách a štěrkovitých naplaveninách od nížin, mrazových kotlin až do horských poloh.
Ve školce se pěstuje jako kmenný tvar stromu nebo vícekmenný keřový tvar stromu. Expeduje se s balem i bez balu. Zbytky silnějších kořenů v půdě vytváří snadno odkopky.
V sadových úpravách se uplatní jako soliterní dřevina, vysazená v trávníku i v trvalkových záhonech nebo vysazená ve skupinách na okrajích vyšších porostů listnatých stromů jako jsou lípy, duby, buky, jilmy a habry. Pro smíšené keřové skupiny jsou vhodnými doplňkovými dřevinami kromě P. padus i další opadavé keře jako Cornus alba, Physocarpus opulifolius, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus aj.
Prunus padus ´Cinovskis‘ má na plně osluněných vysychavých stanovištích intenzivní barvu listů po celou vegetaci. Na zastíněných místech se purpurové zbarvení ztrácí. Vynikne však výrazné oranžové až červené vybarvení listů během podzimu.
Tato nově introdukovaná perspektivní dřevina si rozhodně zaslouží pozornost jak školkařů, tak sadovníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *