30.03.2021 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Protimrazová závlaha: principy a praktické používání – I. díl

Protimrazová závlaha je při správném navržení a použití jedním z nejúčinnějších ochranných opatření při výskytu pozdních jarních mrazů neboli vegetačních mrazů. V případě, že je však používána bez důkladné znalosti fyzikálních, ale i praktických zákonitostí, na kterých je postavena, hrozí větší škody než bez jejího použití. Série našich dvou článku je v prvé části zaměřena na popis důležitých aspektů a fyzikálních principů pro správné pochopení klíčových zákonitostí, a ve druhé části pak na uvedení praktických hodnot a příkladů pro její správné navržení a provozování.

Potenciální škody způsobené vegetačními mrazy jak v trvalých, tak i v krátkodobých kulturách jsou velmi vysoké. Ochrana proti nim je tak nedílnou součástí opatření zajištujících výdělečnost pěstování. Jedním z předpokládaných dopadů změn klimatu je častější výskyt tzv. škodných pozdních jarních mrazů, respektive častější zasažení citlivých fenofází rostlin, jež budou dříve vstupovat do vegetace. Základními a nejlevnějšími opatřeními je uplatňování nepřímých metod, jako je vhodná volba pozemku a jeho managementu. Ne vždy však toto postačuje a je nezbytné přistoupit k využívání přímých metod. Jednou z nejúčinnějších metod tohoto typu je použití protimrazové závlahy. Základním principem ochrany proti vegetačním mrazům pomocí vrchní závlahy (zadešťováním) je využití latentního skupenského tepla, které je uvolňováno při změně skupenství kapalné vody na led. Teoretické i praktické pozadí je ovšem poměrně složitější a detailní znalost principů je nezbytná pro její bezpečné a účinné využívání. Cílem našich článků je upozornit na důležité stránky celé problematiky. Ačkoliv budou uváděny převážně výsledky a příklady z ovocnářství, principy lze s úspěchem využít i v jiných kulturách, např. v lesním a okrasném školkařství. Pro využití protimrazové závlahy je důležitá nejen znalost vlastní technologie, ale i podmínek, ve kterých je provozována. Vegetační mrazy mohou nastat za různých meteorologických podmínek. Jejich základní přehled může pomoci při rozhodování a zvážení, jestli daný zákrok zahájit či nikoliv.*

Text a foto

Ing. Luděk Laňar, Ph.D., Ing. Klára Scháňková, VŠÚO Holovousy s.r.o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 3/2021 s tématem měsíce Ovocnářství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down