27.03.2022 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Protimrazová ochrana sadů a vinic ohřívači a pálením různých materiálů

Využívání ohřívačů a pálení různých materiálu v ovocných výsadbách a vinicích je tradiční metoda protimrazové ochrany s vysokou spolehlivostí účinku. Pro její racionální používání je důležité znát principy fungování a při zvažování využití různých forem ohřívání ve vlastních výsadbách je žádoucí mít na paměti jejich výhody a nevýhody.

Obecně u protimrazové ochrany tepelnými zdroji platí, že čím větší souvislá plocha je ošetřována, tím je ochrana účinnější. Výrazně se totiž omezuje okrajový efekt, kdy potenciální vzestupný proud uvnitř porostu způsobí nasávání chladného vzduchu z okolí, a tím se sníží účinnost v okrajových partiích. Větší souvislé množství zdrojů rovněž zabezpečuje, že na rostlinné povrchy dopadá sálavé teplo z vícera bližších i vzdálenějších zdrojů. Oba efekty jsou důvodem, proč není příliš vhodné a účinné ošetřovat pouze úzké pásy výsadeb např. s citlivější odrůdou.

Důležitá je rovněž rovnoměrnost zapalování, aby nevznikl silný stoupavý proud v počátečním místě, který by snížil účinnost. Je třeba mít na paměti, že menší nechráněné sady vyžadují více ohřívačů, než pokud se ochrana uplatňuje na rozsáhlejších plochách. Rozmístění zdrojů by mělo být rovnoměrné, ale po obvodu ošetřovaného porostu je nutné počítat s okrajovým efektem a zvýšit jejich množství. Podle situace a směru proudění vzduchu se pak zapalují zvýšená množství zdrojů na návětrné straně. Podle našich zkušeností to na svazích často bývá na vrchní hraně pozemku, protože chladný vzduch běžně stéká z vyšších míst. V rovinách je při bezvětří vhodné zapálit zvýšená množství zdrojů po celém obvodu tak, aby z boku nasávaný chladnější vzduch nepůsobil škody v okrajových partiích.

Při použití parafínových svící, které jsou v současnosti nejvyužívanějším typem ohřívání, se jedná o velmi spolehlivý způsob ochrany, a i přes vysoké náklady a pracovní náročnost je tato metoda široce používaná. Ohřívání je využíváno zejména tam, kde pěstitel očekává a potřebuje velkou jistotu úrody. Kvůli vysokým nákladům je to nejčastěji v kulturách s vysokou hodnotou produkce, například ve třešních, meruňkách případně na viničních tratích pro vína vysoké kvality.*

Text Ing. Luděk Laňar, Ph.D., Ing. Klára Scháňková,

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 3/2022 s tématem měsíce Ovocnářství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down