Projekty za 300 milionů zlepší životní prostředí ČR

Více odpočinkových míst, parkovacích ploch, kvalitnější zázemí pro turisty v národních parcích, ekologičtější čištění odpadních vod v malých obcích, inovativní technologie na odstraňování léčiv z vody, nová ekovýuka a posílení zvládání sucha. To je jen část řady projektů, které podpoří Ministerstvo životního prostředí. Ministryně Anna Hubáčková schválila finanční podporu 127 projektům ve výši téměř 300 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Norských fondů.

Více než polovina aktuálně schválených prostředků směřuje do obcí, které se nachází na území našich národních parků, a to jako náhrada za zvýšené výdaje spojené s enormním rozvojem turismu a ochranou našich nejcennějších přírodních památek. „Čerstvě podpoříme 95 projektů ve čtyřech desítkách obcí částkou 166 milionů korun. Z přidělených peněz mohou opravit komunikace, zkvalitnit infrastrukturu, vybudovat nová parkoviště a odstavné plochy a zlepšit život svým obyvatelům i návštěvníkům,“ shrnuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková dotační podporu  obcím, správám národních parků či neziskovým organizacím působícím v národních parcích. Významná část prostředků z dotační výzvy putuje na renovace informačních center, obnovu expozic a tvorbu nových vzdělávacích a informačních materiálů. „Stále se přesvědčujeme, že šířit povědomí o tom, proč je nutné chránit a uchovávat naše unikátní ekosystémy, je nezbytně nutné. Vzdělaná společnost je zárukou udržitelného turismu. Správy parků, ekocentra i obce se na této výchovné práci podílejí významnou měrou, a proto k nim míří i naše finanční podpora,“ vysvětluje ministryně. Modernizace se tak dočká infocentrum v Harrachově či v Malé Úpě. Na novou interaktivní formu ekologické výchovy se budou moci těšit návštěvníci Geoparku Královská Šumava, o biodiverzitě v Krkonošském národním parku budou učit ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, nové audioknihy připraví Správa NP Šumava.

Stále více sledovanou problematikou v oblasti ochrany životního prostředí je znečištění vod mikroskopickými zbytky chemických látek různého typu, tzv. mikropolutanty. Kontaminace vod zbytky antibiotik či hormonů je prokázaná, standardní technologie v obecních čistírnách si však s nimi neumí poradit. Dotační výzva Trondheim financovaná Norskými fondy se proto zaměřila na podporu inovativních technologií, které dokáží zbavit vodu toxických látek již v čistírnách odpadních vod nebo v areálech zdravotnických zařízení.

Dořešit čištění odpadních vod v lokalitách, kde se napojení na centrální čistírnu nevyplatí, budou moci nyní v šesti dalších obcích. MŽP jim posílá na výstavbu soustav domovních čistíren 26 milionů korun. Do instalace čistíren tak budou moci pustit v Úhercích na Lounsku, Petrově u Blanska či Rácovicích na Třebíčsku. O dotace na soustavy domovních čistíren mohou obce stále žádat. 

Třináct krajů včetně hl. města Prahy bude moci zpracovat v souladu s novou legislativou krajské plány pro zvládání sucha a nedostatku vody. A podpora byla schválena i několika projektům na nové zdroje pitné vody či územní studie krajiny. Tyto výzvy jsou v Národním programu Životní prostředí stále otevřené.

Zdroj: SFŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down