Projekt Zdravý Buxus: nová příležitost zimostrázu?

Je tomu už několik let, co byl zimostráz upozaděn, poklesl o něj zájem a v návaznosti na to i samotná produkce. Četnost opatření a náklady na udržení dobrého zdravotní stavu rostlin vzrostly natolik, že převážily jeho přednosti pěstování. Byla narušena jeho odolnost vůči patogenům a škůdcům, a tím se zvýšily nároky na pěstování.

Nicméně přetrvávají kvality zimostrázu, díky kterým se stále jedná o nenahraditelný a nepostradatelný druh v zahradní architektuře. Odolnost vůči abiotickým stresům, snášenlivost pravidelného řezu i hlubokého zmlazení, charakteristický habitus, postavení, velikost a tvar listů a jejich zbarvení. Pro tyto vlastnosti si právem vydobyl své místo na výsluní nejen v historických zahradách.

Použití zimostrázu

Protože rostliny dobře snášejí řez, je zimostráz hojně využíván k tvarování a stříhání do různých forem. Již v období antického Řecka a Říma tvořil jako nižší plůtek ohraničení užitkových záhonů. Od praktického využití, přes dekorativní uzly renesance tzv. „Knotengarten“ se zimostráz stal hlavním prvkem parterů zámeckých zahrad v období baroka a rokoka. V kombinaci s barevnými štěrky zaručoval stálezelený zimostráz šlechtě po celý rok neměnný obraz. Ornamenty a broderie byly dále kombinovány s květinovou výsadbou letniček, nízko sečeným trávníkem a v dnešní době nejsou výjimkou ani variace s trvalkami. Buxus se nabízí také jako doplněk moderní architektury v podobě nejrůznějších tvarů a velikostí pravidelných krychlí a kvádrů, koulí, jehlanů, nebo střihem tvarovaných zvířat a figur. Přes svoji tvárnost zájem o něj klesá a s tím i počet a výběr z pěstovaných druhů a kultivarů v produkčních školkách.

Pokus Zdravý Buxus

S ohledem na klimatické podmínky původu nově vzniklých hybridů je řešen projekt, jehož cílem je ověřit odolnost těchto rostlin v našich podmínkách a vypracování metodiky pěstování zimostrázu. Projekt vznikl ve spolupráci tří subjektů. Soukromou firmou, univerzitou a historickou památkou. Pokus byl založen v roce 2022 na třech klimaticky odlišných lokalitách (Studenec na Vysočině, Lednice a Kroměříž). Celkem bylo vysazeno 420 kusů rostlin na každém stanovišti, ve třech opakováních a ve dvou variantách “Hýčkaná” a “Minimalistická”. 

U rostlin Hýčkané varianty je instalována kapková závlaha a v druhém roce po výsadbě byly rostliny třikrát do roka v týdenním intervalu ve čtyřech opakováních přihnojovány vodorozpustným hnojivem ke kořenům. Jako kontrola k výše uvedeným novým hybridům byl použit Buxus sempervirens. Druh, u nás velmi často zastoupený ve výsadbách, který je rovněž druhem citlivým k napadení houbovými patogeny (Calonectria).

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2024*

Text a foto: Ing. Marie Machanderová, Ph.D.,1 doc. Dr. Ing. Petr Salaš,2 Ing. Jana Burgová, Ph.D. ,2

1JM GREEN s.r.o.,  2Zahradnická fakulta Mendelova univerzita, Brno

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down