01.02.2022 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prohlášení Krizového štábu AK a ZS 

Vedení Agrární komory ČR (dále jen AK ČR) a Zemědělského svazu ČR (dále jen ZS ČR), tedy organizace zastupující významnou většinu zemědělců v této zemi (jejichž členové vytvářejí více než 80 % surovin pro české potraviny na 60 % zemědělské půdy), se rozhodla, vzhledem k vážnosti situace ohledně nastavení budoucí Společné zemědělské politiky v ČR, na ustanovení krizového štábu. 

Ve vazbě na podporu dalších 29 pěstitelských a chovatelských svazů, obě organizace jednoznačně odmítly navržené změny Strategického plánu SZP a tento postoj deklarovaly i na formální pracovní platformě Ministerstva zemědělství dne 21. ledna tohoto roku. Hlavním důvodem našeho postoje je úmysl razantního navýšení finanční alokace tzv. redistributivní platby na prvních 150 ha. Tento krok MZe/vlády ČR, který může zničit naše zemědělství, však na výše uvedené pracovní platformě nebyl ani řádně projednán a zdůvodněn. MZe nás pouze formálně seznámilo s řadou nových změn, jež mají většinově charakter politických, nikoliv odborných rozhodnutí (včetně navýšení alokace redistributivní platby). Podklady k jednání jsme dostali den předem, a navíc jsme měli pouze 3 minuty na vyjádření! Jsme připraveni na jednání a kompromisy, ale některé věci mají své meze.


Snažili jsme se vysvětlit, že není šťastné dělat politická rozhodnutí a kompromisy za zády většiny zemědělců, kterých se týkají. Naše zemědělství si zaslouží podmínky alespoň obdobné, jako mají zemědělci v Německu a na Slovensku, kde na redistributivní platbu alokují dvakrát méně finančních prostředků než u nás, a tím neznevýhodňují podniky nad určenou velikostní hranici tak výrazně, jak hodlá MZe učinit u nás.


Je potřeba opětovně připomenout, že v ČR je většina zemědělské produkce soustředěna ve středně velkých farmách, které hospodaří přibližně na 50 % pronajaté půdy. Vysoká platba na prvních 150 ha nejenže připraví o podpory ty, kteří hospodaří na vyšší výměře, ale zejména způsobí výrazný nárůst počtu spekulativních pseudo-zemědělců, u kterých pod pláštíkem údržby krajiny bez produkce půjde jen o pobírání evropských podpor. Zároveň situace pomůže „vyšroubovat“ výši pachtovného i vlastní cenu půdy. Toto vše spolu s požadavky „Zelené dohody“ způsobí, že zemědělské firmy, reprezentující většinu zemědělské produkce v ČR, tyto tlaky neustojí a postupně dojde k útlumu jejich aktivit. O práci přijdou tisíce pracovníků nejenom v zemědělství, ale i v potravinářství a v návazných dodavatelských oborech. Dojde ke znehodnocení majetku tisíce drobných akcionářů a družstevníků. Naše země ztratí potravinovou soběstačnost i bezpečnost v základních potravinách a ceny potravin výrazně vzrostou.


Jsme aktivními zemědělci, nechceme protestovat, chceme dělat skutečné zemědělství, co nás baví a živí, ale opravdu nejsme ovce, abychom přihlíželi tomu, jak opět v této zemi sami sobě ničíme jeden z mála sektorů, který zůstal v českých rukách – zemědělství a potravinářství. 


Ve světle výše uvedených okolností byl dne 27. 1. 2022 představenstvy Agrární komory ČR a Zemědělským svazem ČR ustanoven krizový štáb. Krizový štáb se usnesl, že pokud nedojde ke zmírnění znevýhodnění středních a větších zemědělských podnikatelů v rámci nástroje redistributivní platby do odeslání Strategického plánu SZP ke konzultacím Evropské komisi, měla by vedení AK ČR a ZS ČR vyhlásit protestní pohotovost svých členů a členů dalších 29 pěstitelských a chovatelských svazů. Věříme, že nás podpoří všichni obyvatelé této země, kteří nechtějí potravinovou chudobu pro většinu občanů této země. 


Činíme vládu ČR plně odpovědnou za případné protesty zemědělců v regionech i v hlavním městě, komplikace spojené s dopravní situací v místech protestů, znesnadnění obslužnosti obyvatel a kolapsy veřejné dopravy. Vláda ČR musí odlišit původní „proti-babišovskou“ rétoriku předvolebního boje od reality zemědělského sektoru a zaujmout smysluplné stanovisko v této věci. Zemědělci prokázali v rámci dlouhodobých diskusí nad přípravou nové SZP dostatek vůle pro kompromis. Je však nezbytně nutné, aby tuto vůli nyní prokázala i současná vláda ČR. *   

Zdroj: AK ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down