Prognosfruit kolokvium 2003

Každoročne uskutočňované odborné podujatie Prognosfruit prebiehalo tento rok v dňoch 7. - 9. augusta v Kolíne nad Rýnom. Slovenských ovocinárov zastupoval predseda Ovocinárskej únie SR Ing. Valter Heck a riaditeľ SK Fruit Ostratice Ing. Martin Dokupil.

Kolokvium sa zameriava na vzájomnú informovanosť o stave ovocinárskej výroby v jednotlivých krajinách a na prognózu v oblasti pestovania hlavne jabloní a hrušiek. Tento rok sa po prvýkrát uskutočnili aj pódiové diskusie: o údajoch pre EÚ s expertmi starej EÚ a o údajoch pre EÚ s expertmi pristupujúcich krajín.
K nosným referátom patrili témy o budúcnosti svetového trhu s jablkami, význame rozšírenia EÚ pre európsky trh s jablkami, zabezpečení kvality v sektore ovocie a zelenina a dodávateľských vzťahoch z medzinárodného pohľadu.
V priebehu kolokvia boli zverejnené odhady úrod jabĺk členských aj kandidátskych krajín EÚ, ktoré zástupcovia niektorých štátov v dôsledku extrémneho sucha (okrem Holandska) zredukovali až o 20 %. Budúcu úrodu vo viacerých regiónoch poškodili jarné mrazy, horúčavy a hlavne sucho. V sadoch, ktoré majú funkčnú závlahu očakávajú veľmi dobrú vnútornú kvalitu plodov, hlavne vysoký obsah cukru, čo má vplyv na dobrú skladovateľnosť. V dôsledku horúčav bude však veľkosť plodov menšia. V sadoch bez závlahy môže mať sucho vplyv na príjem vápnika. Jeho nízka úroveň v plodoch zapríčiní výskyt fyziologických a skladovacích porúch. Vysoké teploty tesne pred zberom môžu podmieniť zvýšený výskyt hnednutia šupky.
Extrémne horúčavy spomaľovali vyfarbovanie plodov – hlavne skoré odrody neprešli fázou striedania teplých dní a chladných nocí, ktoré sú nevyhnutné na dokonalé vyfarbenie plodov. V Belgicku a Francúzsku malo na zníženie úrody vplyv aj úbytok jabloňových sadov. V Poľsku v období konania kolokvia nevedeli zatiaľ určiť škody spôsobené suchom. V krajine nezaznamenali tento rok žiadne jarné mrazy. Sucho spôsobilo v krajinách EÚ výpadky v zásobovaní letným ovocím (napr. broskyňami). Z hľadiska dopytu očakávajú dobrý začiatok novej sezóny.
Na budúci rok sa stretnú ovocinári na kolokviu Prognosfruit v poľskom Lubline.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *