Produkty a výrobky v navrhované Společné organizaci trhu s bramborami

EU řadí k zahradnickým produktům také brambory, jednak proto, že spadají spolu se zeleninou do kapitoly 7 celního sazebníku, jednak proto, že jsou v obchodech prodávány společně se zeleninou a ovocem. Poslední návrh na zřízení Společné organizace trhu (SOT) s bramborami byl vypracován podle klíčového právního předpisu pro SOT s ovocem a zeleninou v roce 1996, avšak ani tento návrh nebyl přijat. Proto EU SOT s bramborami dosud nemá. Návrh Generálního sekretariátu Rady č. SN/4383/96 (AGRI) ze dne 7. listopadu 1996 na zřízení SOT s bramborami zařazoval do této navrhované SOT následující produkty a výrobky:

Tabulka 1. Produkty a výrobky zařazované do navrhované Společné organizace trhu s bramborami.
(a) 0701 Brambory, čerstvé nebo chlazené:
0701 10 00 sadbové
0701 90 ostatní
0701 90 10 k výrobě škrobu
(b) 0701 90 51 rané, od 1. ledna do 15. května
0701 90 59 rané, od 16. května do 30. června
0701 90 90 ostatní
(c) 0710 Zelenina (nevařená nebo vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:
0710 10 00 Brambory
(d) 0712 Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná:
0712 90 05 Brambory, též rozřezané na kousky nebo plátky, avšak jinak neupravené
(e) 1105 Bramborová mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety:
1105 10 00 mouka, krupice a prášek
1105 20 00 vločky, granule a pelety
(f) 2004 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:
2004 10 Brambory:
2004 10 10 vařené, jinak neupravené
2004 10 91 ve formě mouky, šrotu nebo vloček
2004 10 99 ostatní
(g) 2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:
2005 20 Brambory:
2005 20 10 ve formě mouky, šrotu nebo vloček
2005 20 20 tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné pro okamžitou spotřebu
2205 20 80 ostatní
Poznámka : V tomto návrhu SOT jsou „rané brambory“ definovány jako brambory sklizené obvykle před dosažením plné zralosti hlíz, jejichž slupku lze snadno odstranit třením.
Pramen : Návrh Generálního sekretariátu Rady č. SN/4383/96 (AGR) ze dne 7. listopadu 1996.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *