21.03.2015 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkcia hlúbovej zeleniny v SR

Práca hodnotí číselné údaje o produkcii hlúbovej zeleniny v Slovenskej republike za roky 2003 až 2013. Zberová plocha v sledovanom období poklesla na 6959,32 ha. So znižovaním plôch súvisel aj pokles produkcie. Výnimkou bol rok 2013, kedy sa dosiahla najvyššia produkcia, čo bolo spôsobené vysokou priemernou úrodnosťou 21,51 t/ha hlúbovej zeleniny.

V rokoch 2012 a 2013 sa zaznamenali pri väčšine druhov hlúbovej zeleniny vyššie úrody v t/ha a tým aj vyššiu produkciu. Dovoz aj vývoz hlúbovej zeleniny narastal do roku 2009 a od roku 2010 nastáva stagnácia v obchodovaní s touto komoditou. Celkove dovoz výrazne prevyšuje vývoz.*

Text a foto prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Bc. Vernika Rajtarová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Poďakovanie

Realizácia výskumu je podporovaná z projektu VEGA 1/0157/14 / 8

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 9/2014

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down