23.12.2004 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkcia a trh s kapustou v Slovenskej republike

Kapusta hlávková je najviac pestovaným zeleninovým druhom v Slovenskej republike. Jej prvenstvo sa prejavuje na najvyššom podiele z celkovej plochy zeleniny a na najvyššom podiele na celkovej produkcii zeleniny. Všetky druhy zeleniny sa pestujú, v závislosti od rokov, na ploche okolo 30 000 – 40 000 ha.

Celková produkcia zeleniny predstavuje 300 000 až 600 000 ton ročne. Z uvedenej plochy kapusta hlávková biela spolu s červenou zaberá v priemere viacerých rokov 12-20 %. Na celkovej produkcii zeleniny sa kapusta podieľa 22-26 %. Pestovateľské plochy kapusty hlávkovej bielej sa za ostatné roky pohybovali od 4200 až do 6800 ha, s produkciou od 79 500 do 176 800 ton. Priemerné hektárové úrody podľa Štatistického úradu SR dosahovali v jednotlivých rokoch od 13,72 až do 26,12 ton.
Pestovateľské plochy kapusty hlávkovej červenej sa pohybovali od 104 do 652 ha. Jej produkcia sa ročne menila podľa plochy a hektárových úrod. Najmenej sa vyprodukovalo v roku 2001 (1324 ton) a najviac v roku 1999 (19 970 ton). Priemerné celoslovenské úrody v rokoch 1998-2000 dosahovali nad 25 t.ha-1.
Ceny producentov a indexy cien sa štatisticky sledujú len pri kapuste hlávkovej bielej. V roku 2003 bola priemerná cena 40 224 Sk.t-1. V jednotlivých mesiacoch sa priemerné ceny pohybovali od 3800 do 4500 Sk.t-1. Najnižšia cena bola v auguste a najvyššia v máji.
Priemerný index cien kapusty za rok 2003 je 112,2. V prvých štyroch mesiacoch a v júni boli indexy cien pod 100 a najvyššie hodnoty boli v auguste a septembri. Z nej vyplýva, že ceny v roku 2003 v porovnaní s rokom 2000 boli pri kapuste nižšie v prvom a vyššie v druhom polroku.
Podľa tabuľky možno konštatovať, že obchodovanie s kapustou je v závislosti od rokov rôzne, pričom v sledovanom období výška domácej produkcie neovplyvnila dovoz ani vývoz.
V Listine registrovaných odrôd pre rok 2003 bolo zapísaných celkom 187 odrôd kapusty hlávkovej, z toho 154 kapusty bielej a 33 odrôd kapusty červenej. Zo 154 odrôd bielej kapusty bolo 40 odrôd jarnej, 41 odrôd letnej a 73 odrôd jesennej kapusty. Z 33 odrôd červenej kapusty bolo 12 odrôd kapusty jarného typu, 7 odrôd letného a 21 odrôd jesenného typu. Všetky odrody boli zahraničného pôvodu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down