27.05.2005 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkce kvalitních jablek vyžaduje komplexní systém ochrany a výživy

Vyhovět požadavkům obchodních řetězců, které dnes odbytují rozhodující část tržní produkce našich jablek, není nikterak snadné. V povědomí nám figuruje především známá snaha těchto společností nakoupit co nejlevněji. Proč se tedy snažit o kvalitu, když ji stejně nezaplatí. Zkušenosti některých předních pěstitelů jablek u nás však tento závěr popírají. O špičkovou kvalitu řetězce zájem mají a nabídnuté nákupní ceny za takovouto produkci určitě přesvědčí o tom, že se investice do kvality vyplatila.

Základním předpokladem kvalitní produkce je perfektní zdravotní stav výsadby. Má na něj vliv řada faktorů, z nichž některé pěstitel ovlivňovat nemůže. Rozhodující jsou však ochrana a výživa přizpůsobené konkrétním pěstitelským podmínkám, na kterých je především „rukopis“ ovocnáře. A i když si pravidla při psaní nakonec volí sám, partnerská výpomoc při jejich sestavování je úkolem také pro jeho dodavatele. Jako splnění tohoto úkolu za společnost Arysta Agro Czech si dovolujeme předložit následující komplexní program ochrany a výživy jabloní, který staví na stále širší nabídce společnosti v této oblasti.
 Prvním důležitým zásahem ve výsadbách jabloní na jaře je postřik měďnatým přípravkem Champion 50 WP v dávce 3 kg/ha. Měď aplikovaná na začátku rašení má jednak funkci desinfekční (brání rozšiřování bakteriálních chorob), je však také účinná proti časnému napadení strupovitostí jabloní.
 V další fázi ochrany proti strupovitosti doporučujeme využít předností přípravku Syllit 65 WP. Těmito přednostmi je velmi dobrá účinnost již od 6 oC a lokálně systémový efekt, který zaručuje delší dobu ochrany oproti kontaktním přípravkům, v této době většinou používaným. Ještě před květem je u jabloní vhodné aplikovat na list zinečnaté hnojivo – v našem doporučení je to 1 kg hnojiva Zinran s 50 % Zn. Zinek je zde ve dvou různých formách, což spolu s dalšími podpůrnými látkami zajišťuje jeho dobrou a rychlou přijatelnost.
 Proti pupenovým obalečům, květopasům, podkopníčkovi ovocnému a dalším časným škůdcům jabloní spolehlivě a hlavně okamžitě účinkuje insekticid Trebon 10 F. Jeho hlavním cílem v ochraně jabloní je ale obaleč jablečný. Proti němu se aplikuje v dávce 0,5 l/ha těsně před vylíhnutím larviček, tj. když jsou vajíčka obaleče ve stádiu černé hlavičky. Vedle obaleče účinkuje také proti pilatkám (vhodné přidat smáčedlo Silwett), mšicím, podkopníčku spirálovému a dalším škůdcům tohoto období. Trebon 10 F je tolerantní k dravým roztočům Typhlodromus pyri a je registrován v SISPO. Jeho výhodou je dále velmi nízká toxicita pro člověka. Účinná látka je složena jen z C, O a H. Nezanechává tedy rezidua ve formě těžkých kovů, halogenových derivátů apod. což je časté u jiných insekticidů. V Polsku je proto Trebon 10 F používán např. v porostech zeleniny určené pro výrobu dětské výživy. Příznivá je i cena ošetření – přibližně 300 Kč/ha. Trebon 10 F nepůsobí na svilušky ani jiné škodlivé roztoče. K tomuto účelu je v jabloních registrován akaricid Sanmite 20 WP. Pro jeho nasazení je třeba se rozhodnout tehdy, pokud počet svilušek převyšuje v období do poloviny června 2 – 3 ks na list při 60 % napadení listů, od poloviny června potom 5 svilušek na list. Sanmite 20 WP se používá nejvýše 2 x za vegetaci vždy s dostatečnou dávkou vody, protože vyžaduje pro spolehlivou účinnost dokonalé pokrytí všech částí rostliny. Je také tolerantní k dravým roztočům T. pyri a dalším užitečným organismům.
 V kritickém období pro možný rozvoj strupovitosti jabloní a padlí jabloňového, tj. období těsně před květem, během kvetení a po odkvětu, lze velmi spolehlivě ochránit výsadby ošetřováním kombinací přípravků Punch 10 EW v dávce 0,25 l/ha + Captan 50 WP v dávce 2,5 kg/ha. Flusilazole, účinná látka přípravku Punch 10 EW, je velmi rychle přijat do rostliny a plně systemicky rozváděn, takže chrání i nové přírůstky. Ze skupiny azolů je tato látka sice nejméně zasažena rezistencí patogena, pro zabránění rizika jejího nástupu je však doporučována právě kombinace s kontaktně působícím Captanem 50 WP. Na účinné látce captan dnes prakticky stojí ochrana jabloní proti strupovitosti v mnoha vyspělých zemích vzhledem k jeho příznivým toxikologickým parametrům, kladnému vlivu na kvalitu plodů a minimální možnosti vzniku rezistence (zatím nebyla rezistence prokázána). Oba přípravky budou letos nabízeny v balíčku 10 kg Captanu 50 WP + 1 l přípravku Punch 10 EW za zvýhodněnou cenu. Balíček vystačí na ošetření 4 ha v kritickém období nebo 5 ha za nižšího infekčního tlaku v pozdějším období.
 S ochranou proti strupovitosti a padlí v období kolem květu je vhodné spojit 3 aplikace přípravku Goëmar BM 86 v dávkách po 3 l/ha. Tento francouzský produkt připravovaný patentovanou technologií z mořských řas zajistí spolehlivější opylení a diferenciaci buněk v počátečním růstu plůdků. Výsledkem je nárůst konečné velikosti plodů přibližně o 1,5 – 1,7 mm vztaženo na jejich průměr.
 V cílené listové výživě je třeba pokračovat i po odkvětu. Pro doplnění celé škály potřebných živin, zejména mikroelementů, nastupuje nejdříve komplexní hnojivo Samppi v dávce 1 l/1000 l postřikové kapaliny. Je to hnojivo zcela nové koncepce, které už obsahuje fosfor a vápník spolu v tekuté formě, příjmu živin zde napomáhá podpůrný systém cukrů a organických kyselin, obsahuje výborné smáčedlo a jeho dávkování je přibližně 4 x nižší než u jiných komplexních listových hnojiv. Pokud je Samppi aplikováno i v pozdějším období, má kladný vliv na tvorbu cukrů a zlepšuje vybarvení plodů. Už brzy po odkvětu je třeba začít se systematickým doplňováním vápníku, který se vyznačuje špatnou pohyblivostí v rostlině, zvláště za horkého suchého počasí. Za tímto účelem doporučujeme aplikovat 1x za 7 – 14 dnů (podle náchylnosti odrůdy) vápenato-dusíkaté hnojivo s hořčíkem, manganem a zinkem Fruton Kombi. Začíná se na dávce 3 kg/ha, později se dávka zvyšuje až na 6 kg/ha. Mnozí ovocnáři se listové aplikace dusíku bojí kvůli zvýšení vnímavosti pletiv k chorobám. Amidický dusík aplikovaný na list pravidelně a v menších dávkách však dokáže velmi dobře stimulovat nárůst plodů zejména za extrémních teplot a nedostatku vláhy v letních měsících.
 Vysoké teploty a nadměrný sluneční svit v letních měsících jsou v posledních letech také nejčastější příčinou stresování výsadeb jabloní. Projevy stresů jsou zřetelné zejména tam, kde není možnost doplňkové závlahy. K potlačení stresu lze účinně využít rostlinný stimulátor Atonik Pro, který je možno aplikovat v kombinaci s pesticidy nebo s listovými hnojivy. Atonik Pro v dávce 0,2 l/ha funguje v rostlině přibližně 12 – 14 dní jako určitý doping, který jí pomáhá stresové vlivy lépe snášet. Rostlina je schopna díky urychlení pohybu buněčné plasmy asimilovat a opatřovat si z půdy živiny i za zhoršených podmínek.
 Od srpna a zvláště v období před sklizní je u jablek důležité výraznější doplnění vápníku, který má kladný vliv na mechanickou pevnost pletiv a skladovatelnost. Pro tento účel je určeno čistě vápenaté hnojivo Fruton Ca, jehož aplikace by měly plynule navázat na předchozí použití hnojiva Fruton Kombi. Fruton Ca po nástřiku dokonale přilne nejen na listy, ale i na plody. Při nižších dávkách se tak dostává do plodů dostatečné množství vápníku a značně se snižuje riziko fytotoxicity, která je u vyšších dávek vápenatých hnojiv koncem léta problémem.
 Propuknutí skládkových chorob je velmi nepříjemným průvodcem skladování jablek. Vedle „nadopování“ plodů vápníkem je možno jejich výskyt omezit předsklizňovou aplikací fungicidu Captan 50 WP nebo Syllit 65 WP při dodržení předepsaných ochranných lhůt. V zahraničí jsou nejčastěji k tomuto účelu používány fungicidy s účinnou látkou captan. Předsklizňové fungicidní ošetření jablek nedoporučujeme tam, kde jsou plody určeny pro výrobu dětské výživy.
Přípravky a hnojiva, kterých se týkají jednotlivá doporučení, jsou distribuovány prostřednictvím prodejců agrochemikálií po celé ČR. V případě problémů s jejich zajištěním nebo s dotazy k jejich použití nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech nebo adresách.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down