19.02.2015 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkce flavonoidů a flavonolignanů v suspenzní kultuře Silybum marianum (L.) Gaertn. v závislosti na elicitaci AgNO3

V této práci byl zkoumán vliv abiotického elicitoru – roztoku AgNO3 v různých koncentracích, na produkci flavonolignanů a flavonoidu taxifolinu v suspenzní kultuře Silybum marianum (L.) Gaertn. Obsah flavonolignanů a flavonoidů v suspenzní kultuře byl stanoven pomocí HPLC. Při elicitaci suspenzní kultury Silybum marianum (L.) Gaertn. dusičnanem stříbrným nebyly detekovány žádné flavonolignany (silybin A, silybin B, silydianin, silychristin, isosilybin A, isosilybin B), pouze flavonoid taxifolin. Nejvyšší produkce taxifolinu (2,2 mg/g sušiny) v suspenzní kultuře Silybum marianum (L.) Gaertn. byla zaznamenána po působení AgNO3 při koncentraci 5,887 × 10-4 mol/l a odběru po 72 hodinách. Nejvyšší nárůst flavonolignanů v živném médiu byl zjištěn při elicitaci kultury S. marianum AgNO3 v nejnižší koncentraci (5,887 × 10-3).

 

The effect of abiotic elicitor (AgNO3) in various concentartions on flavonolignan and flavonoid taxifolin production in suspension culture of Sylibum marianum (L.) Gaertn. was tested. The content of flavonolignans and flavonoid taxifolin in suspension cultures was determinated by HPLC. The highest content of taxifolin production (2.2 mg/g DW) in suspension culture of Sylibum marianum (L.) Gaertn. after silver nitrate (5.887 × 10-4 mol/l) treatment and 72 h sampling was detected. Flavonolignans such as silybin A, silybin B, silydianin, silychristin, isosilybin A, isosilybin B were not produced by suspension culture of S. marianum after elicitor treatment. The highest increase  of flavonolignan in the nutrient medium was caused by elicitation  with AgNO3 in the lowest concentration  (5.887 × 10-3).*

Text Ing. Anna Vildová, Ph.D., Mgr. Helena Hendrychová, Pharm., Dr. Lenka Tůmová, Kristýna Sojková, katedra farmakognosie,

FF UK Hradec Králové 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2014

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down