16.03.2005 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prodloužení uchovatelnosti řezaných květin

Ze všech zahradnických komodit jsou řezané květiny nejcitlivější k podmínkám uložení proto, že mají vysokou rychlost dýchání, rychlou ztrátu jakosti vyvolanou vadnutím a barevnými změnami a jsou citlivé k poškození, zejména mechanickému ve fázi distribuce. Marketing květin je průběžný, ale vztahuje se mimořádně k významným kalendářním datům.

Skladovací teplota
Skladování řezaných květin má svoje tradiční formy ošetření. Fyziologické přeměny jsou výrazně zpomaleny teplotou uložení. Jejich závislost má exponenciální průběh se vzrůstající teplotou. Obecně platí, že teplota 0 °C až do bodu mrznutí pletivového roztoku (závisí na koncentraci rozpuštěných látek ve vodivých pletivech) vyhovuje pro posklizňové uložení, s výjimkou anthurií a některých orchidejí, které mají být ukládány v teplotách do 10 °C.
Chladový stres má několik projevů jako je hnědnutí okvětí, zborcení listů, stonků a květů. Poinsetia a jiné podobné tropické rostliny, jsou citlivé k nízké teplotě uložení a expozice jednoho týdne v teplotě pod 7 °C vede k úplnému kolapsu rostliny.

Dostatek vody a její kvalita
Pro transpiraci, která je vyvolána vysokou odpařovací plochou má význam rychlé zchlazení. Tím se z části omezí bakteriální infekce, neboť cukerné roztoky, nutné pro výživu, jsou rovněž příznivým prostředím pro zhoubné plísně a bakterie, které zužují a ucpávají vodivé dráhy v pletivu. Rovněž vzduchové embolie, jako fyzikální překážky pohybu vodných roztoků, vyžadují pracovní techniky pro následnou rehydrataci vodivých pletiv. V německém Geisenheimu řeší projekt „růže volají po vodě“, v němž sledují vývoj kavitací v pletivu prostřednictvím ultrazvukových čidel. Široký výzkum o jakosti vody probíhá v Nizozemsku, neboť jako nejvhodnější varianta není samotná studniční voda s běžným obsahem minerálních látek, které vytváří její celkovou tvrdost, ale taková voda, která je doplněná solemi CaSO4 a CaCl2 s přídavkem 0,3 mg/l Cu2+ (van Meeteren et al. 2000).

Obsah ethylenu
Některé řezané květiny, zejména karafiáty a většina kultivarů růží zahynou, jsou-li exponovány ve vysoké koncentraci ethylenu. K poškození, avšak svým rozsahem menším dojde i v případě, že koncentrace ethylenu bude jen o málo vyšší jako 0,1 ppm (l/l). V mnoha supermarketech monitorují obsah ethylenu, zejména tehdy, jsou-li řezané květiny v sousedství s jablky nebo peckovým ovocem. Vhodné analyzátory, které jsou přenosné a citlivé na hraniční koncentrace 10-2 ppm, mají čidla chemická, reagující na olefinické plyny jako je ethylen. Ostatní plyny (propylen, vinyl chlorid, acetylen a další) zpravidla nejsou v dostatečné koncentraci, ale v případě jejich výskytu je fyziologický efekt vyšší o několik logaritmických řádů.

Úprava atmosféry pro řezané květiny
Snížení obsahu kyslíku v ambientní atmosféře až do jeho naprosté nedostatečnosti (označovaní jako hypoxium), jsou technologické postupy využívané v posledních deseti letech v rozsahu poloprovozních pokusů. Bude-li v atmosféře obsah 2 % kyslíku, pak se u karafiátů zastaví vzestup dýchání, který je zřejmý při uchování květů ve vzduchu, ve srovnání s květy uloženými v thiosulfátu stříbrném (STS) se zpomalí dýchání nejméně 2 x a současně se v tomto anaerobním prostředí zastaví produkce ethylenu, takže tento metabolit není ani ve vodivých pletivech. Těchto poznatků je dnes už ve velké míře využíváno v mezinárodní lodní přepravě květin v klimatizovaných boxech s upravenou atmosférou. Snížený obsah kyslíku v plynné směsi a současně nízká teplota významně prodlužují uchovatelnost.
Technologicky jednodušším postupem je přechodné ošetření řezaných květů v 4% koncentrací ethanolu do okolí uložených řezaných květů. Tímto opatřením se dosáhne významné inhibice rozkvětání poupat. Podstatou účinku par ethanolu je jeho inkomparace do methioninového cyklu, v němž se syntetizuje ethylen, neboť ethanol brzdí přeměnu SAM (S-methyladenin) na ACC ( 1- aminocyklopropanová kyselina) a rovněž tak zpomaluje poslední stupeň přeměny ACC na ethylen.

Závěr
V posklizňové technologii řezaných květin se hledají biochemicky účinné postupy, v nichž se buď omezuje vlastní látková výměna zpomalením klíčových biochemických cyklů nebo se vytváří podmínky pro omezení deteriorizačních účinků ethylenu v samotném pletivu. Pro exogenně působící ethylen jsou druhové rozdíly dost značné a musí se pak hodnotit každý rod (druh) odděleně. Pro jasná stanoviska chybí dostatek přesných dat, neboť fysiologický účinek ethylenu je nejméně o jeden logaritmický řád nižší než je pro ovocné druhy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down