Prodej a nákup zboží – I. díl

Prodej a nákup zboží je záležitostí, se kterou se podnikatelé v praxi setkávají velmi často. Proto se tento a následující příspěvky budou věnovat radám souvisejícím s kupní smlouvou. Nejdříve se zaměříme na vybrané možnosti a rizika, která výslovně stanoví nový občanský zákoník.

Rozum a odborný výkon

Nový občanský zákoník stanoví domněnku, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Každý by tedy měl při nákupu nebo prodeji zboží jednat obezřetně a hlídat si sám vlastní práva a oprávněné zájmy, zejména by měl věnovat pozornost jasným a srozumitelným sdělením a ujednáním.*

Text Mgr. Tomáš Liškutín
advokátní kancelář

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *