15.10.2013 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Procházka Zeleným světem

Výstavní plochy brněnského výstavního areálu se staly 6. až 7. září místem konání mezinárodního kontraktačního zahradnického veletrhu v České republice – Zelený svět, pořádaného Asociací zahradnického výstavnictví. Letošního, již čtrnáctého ročníku, se účastnilo 68 domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří návštěvníkům na ploše 3000 m2 poutavě představili svoji školkařskou produkci a služby s ní spojenými.

Letošní zahradnický veletrh byl slavnostně zahájen v pátek 6. září prezidentem Asociace zahradnického výstavnictví Vlastimilem Pasičem, za přítomnosti generálního ředitele Veletrhy Brno, a. s., Ing. Jiří Kuliše. Za organizace zaštiťující letošní rok přivítala návštěvníky za Svaz údržby a zakládání zeleně Ing. Jana Šimečková, která upozornila na doprovodný program v jehož rámci proběhl seminář Park roku, Zahrada roku 2013.
I přestože bylo patrné, že veletrh byl co do rozsahu oproti předcházejícím ročníkům menší, zachoval si své renomé. Návštěvníci měli příležitost seznámit se s 55 domácími producenty školkařských výrobků a zahradnických služeb, ale i s nabídkou 13 zahraničních firem ze Slovenska, Polska, Německa, Nizozemí, Itálie a Rakouska.

Zajímalo nás, plánují-li pořadatelé veletrhu nějaké inovace pro budoucí ročníky. Během tiskové konference jsme proto položili několik otázek Vlastimilu Pasičovi, na které nám ochotně odpověděl:
Při Vašem úvodním projevu jste se zmínil o nutných úsporných opatřeních v rámci konání veletrhu. Do jaké míry to podle Vás ovlivnilo průběh ale i skladbu vystavovatelů?
V rámci Evropy prakticky veškeré zahradnické veletrhy zaznamenávají trvalý pokles, některé velmi významné veletrhy úplně skončily, určitý úpadek jsme také zaznamenali my. Letos vystavovalo méně vystavovatelů, ale největší úbytek se projevil v objednaných metrech. Firmy šetřily a ani my jsme neměli dostatek finančních zdrojů. Z řad vystavovatelů vymizely firmy, které nemají co nabízet a výstavu braly jen jako svoji povinnost
Zelený svět je jediným tuzemským profesionálním zahradnicky zaměřeným veletrhem v České republice. Dalo by se říci, že letošní ročník byl svým způsobem přelomovým...Jak vidíte ten příští, plánujete nějaké nové strategie, jak zaujmout odbornou veřejnost, které se veletrh dotýká nejvíce?
Samozřejmě máme spoustu nápadů, ty ale musíme ještě rozpracovat, domnívám se, že odbornou veřejnost jsme zaujali. Bylo 16 nových vystavovatelů a spoustu stálých vystavovatelů obohatilo veletrh o novinky, které jste určitě zaregistrovali a sami je budete prezentovat ve vašem časopise. V letošním roce jsme provedli důkladnější průzkum návštěvníků a výsledky průzkumu určitě výrazně ovlivní směr veletrhu.
Považujete za přínosné přiblížit veletrh více širší veřejnosti aniž by získal podtext „hobby“ akce a zachoval si svoji profesionální tvář?
Veletrh byl letos otevřen i široké veřejnosti. V rámci veletrhu nemáme tržiště, kolotoče a jiné poutavé atrakce, takže se zájemci rekrutují jen z řad veřejnosti, která má v úmyslu realizovat zahradu a chce si udělat představu o problematice. Veletrhů pro širokou veřejnost je na českém trhu dostatek a nemáme potřebu jít tímto směrem.

Doprovodný program
Tradičně je veletrh Zelený svět místem, kde se prezentují nejlepší sadovnické realizace hodnocené v soutěži Zahrada a Park roku 2013, pořádané jíž po jedenácté profesním sdružením Svaz zakládání a údržby zeleně. Během speciálního semináře byla všechna díla představena a v rámci galavečera vítězům předána ocenění.
Hlavním posláním soutěže je objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Do letošního ročníku autoři projektů, investoři či realizátoři přihlásili celkem 9 parků a 6 zahrad, které odborná devítičlenná porota posoudila následovně:
TOP zahradou roku 2013 se stala Zahrada v Hranicích s autory projektu: Ing. Mirka Svorová a Ing. Jakub Finger-Partero. Zhotovitel: PROBI Inženýring s. r. o.
Vítězná přírodní zahrada založená na kontrastu kamene a extenzivní travinné vegetace zaujala porotu respektováním přání a životního stylu rodiny, ale i citlivým dodržením přírodních podmínek dané lokality.
Pomyslné stříbro získala Rodinná zahrada – Kanice, s autorkou projektu Ing. Janou Pyškovou a zhotovitelem Zahradní architektura Kurz s. r. o. Třetí místo obsadila Zahrada v Horních Měcholupech navržená Ing. Ferdinandem Lefflerem a Ing. Veronikou Matouškovou, zhotovitel FLERA s. r. o. Čestné uznání za neotřelou skladbu rostlinného sortimentu a jejich kompozici porota udělila dílu Zahrada magického kruhu – Borovany od autora Ing. Pavla Chlouby.
Titul TOP park roku 2013 získala Obnova sadů Československých legií, Hranice, jehož projekt navrhl Ateliér ZAHRADA Olomouc s. r. o. a zrealizoval Gardenline s. r. o.
Park o rozloze zhruba devíti hektarů patří mezi nemnoho významně zachovalých prací zahradního architekta Františka Thomayera, a v roce 1997 byl vyhlášen kulturní památkou. Porotu oslovila úspěšná snaha rehabilitovat původní Thomayerův návrh vycházející z dochovaného stavu, z potřeb moderního využití a současných možností údržby.
Druhé místo obsadila Zahrada Vzpomínek, Liberec od projektantů ze společnosti Zahradní architektura Martinov s. r. o., realizace Gardenline s. r. o. Třetí příčku obdržely Lipové sady I. města Liberec, jejíž první etapu rozsáhlé obnovy navrhli Ing. Ivan Marek a Ing. Barbora Eismannová, zhotovitelé COMPAG Mladá Boleslav s. r. o. a Be S renova spol. s. r. o.
Všichni vystavovatelé se letos poprvé mohli účastnit soutěže Tip roku 2013, v rámci které odborné porotě prezentovali pozoruhodné výpěstky nebo inovativní výrobky a nápady cílené budoucím zákazníkům. Vítězem letošního ročníku zvolila porota Jahodárnu Vraňany za nejlepší prodejní koncept a rostlinou veletrhu se stala generativně množená Begonia odrůdy Copacabana vyšlechtěná firmou Černý z Jaroměře.

Text a foto Jana Lapáčková, Daniela Urešová

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2013.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down