Pro všechny, kteří vyžadují profesionalitu

Společnost Agria-Werke GmbH ve své značce spojuje především kvalitu a bezpečnost. Za své šedesátileté působení mezi producenty techniky, určené pro domácí a profesionální trh, prošla zajímavým vývojem.

Společnost byla založena v roce 1945 a již od začátku ji provází ozubené kolo. Mezi první produkty však nepatřily stroje, ale výrobky pro každodenní použití – dětská autíčka a dýmky. Další produkce zahrnovala ruční vrtačky, zařízení na uzavírání nádob či mlýnky na mák.

Přesun k zahradnickým a zemědělským strojům

Na základě potřeby a požadavků trhu (zvláště ze strany vinařů ze sousedství) se společnost postupně specializovala na produkci zahradnické techniky a první stroj byl na světě – jednoosý motorový kypřič půdy s typovým označením 1400. Původní prototypy bez pohonu kol se nakonec díky intenzivnímu vývoji v letech 1946 až 47 přeměnily v první stroj s poháněnými koly. To byl začátek specializace výroby motorových zařízení a užitných vozidel pro zemědělství a lesní hospodářství.
Již v roce 1948 se v Möckmühlu (Bádensko-Württembersko) potěšili stým vyrobeným strojem, na výstavě DLG v roce 1958 byl představen stroj stotisící. Dnes můžeme strojů vyrobených v této společnosti napočítat přes milión. Společnost má svůj fan klub s neustále se rozšiřujícím počtem sběratelů, kteří mají k dispozici náhradní díly i na stroje staré přes 30 let. Sklad náhradních dílů čítá na 15 tisíc položek, což zaručuje jejich dodání do 24 hodin. Klub také pořádá Rallye soutěže se sériovými i závodně upravenými stroji Agria 6000, řady výstav a srazy majitelů historických strojů Agria.
V průběhu let společnost procházela vývojem, ovlivněným hospodářkou situací v Evropě. V polovině sedmdesátých let zaznamenali v Agrii mírnou krizi, která se projevila propouštěním a soustředěním výroby pouze do Möckmühlu. Ale již v osmdesátých letech expandovali na nové trhy a došlo i k mírné změně produkce – na základě požadavků zákazníků začali vyrábět čtyřkolové malotraktory a nosiče nářadí. Ty však byly z trhu postupně vytlačeny konkurencí a Agria se zaměřila na jednoosé výrobky. Postupně se soustředili spíše na profesionální a poloprofesionální zákazníky, měnila se logistika a distribuce. Došlo také k rozdělení výroby – Agria-Werke GmbH je zodpovědná pouze za vývoj, finální produkci a prodej strojů v Evropě. Jednotlivé díly jsou vyráběny smluvními partnery nejen v Německu, ale v celé Evropě. Motory dodává pět předních výrobců: Briggs§Sratton, Yanmar, Subaru Robin, Lombardini a Honda.
Jednateli společnosti jsou Eggebrecht Viering, jehož otec společnost v roce 1973 zakoupil, a Siegfried Arndt. V roce 2007 pracovalo v Agrii 67 zaměstnanců a obrat společnosti přesáhl 16 miliónů euro. Zhruba 60 % obratu realizovali v Německu, 40 % v zahraničí. Zde je třeba podotknout, že Česká republika je druhým největším zahraničním odběratelem.
Ve výrobě mechanizace pro zpracování půdy, péči o zeleň a techniky pro komunální sféru se tato společnost stala jedním z vedoucích podniků v Evropě.

Oslavy šedesátého výročí

V letošním roce slaví tedy v Möckmühlu, sídle společnosti, 60 let specializace na zahradní, zemědělskou a komunální techniku.
Nejprodávanějším strojem v celé historii společnosti je jednokolová plečka, s různými variantami motorů, jedním kolem poháněným nezávisle od kypřícího ústrojí a pracovním záběrem od 10 do 65 cm. Tento stroj stále nabízí jako jediní na světě. Mezi profesionálními odběrateli jsou v současné chvíli nejoblíbenější dieselové motory. Požadavky u hobby odběratelů se podle Siegfrieda Arndta postupně obrací spíše k elektromotorům. Výhody jsou jasné – stroje jsou tišší a hlavně neprodukují výfukové plyny, což je například při realizacích v obydlených oblastech velmi žádoucí. Nebrání se ani využití hybridní energie. K pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí patří technika portálových žacích lišt šetrná k živočichům a nízkotlaké pneumatiky k ochraně půdního fondu.

Plány do budoucna

Jak jsme se dozvěděli od Siegfrieda Arndta předpokládají v agrii orientaci spíše na zahraniční odběratele. Plánují například průnik na jihoafrický trh a do zemí třetího světa, i v Evropě jsou však stále bílá místa, kde Agria není reprezentována. V Německu je zaznamenán mírný pokles v prodeji strojů do komunálního sektoru, tržby se zahradníky a krajináři jsou stabilní. Naopak dochází k vzestupu prodeje strojů určených pro údržbu hlavně extenzivních ploch a zvyšují se tržby realizované s půjčovnami nářadí.
Společnost se ve vývojovém pracovišti, čítajícím devět pracovníků, zabývá vývojem nových produktů. V současné chvíli pracují na strojích určených k setí a ke sklizni.
Agria plánuje zesílení spolupráce s obchodními partnery a zástupci. V Belgii, Francii, Velké Británii, Irsku a Rusku prodávají přes autorizované prodejce, v Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, České a Slovenské republice přes výhradní zastupující společnosti – dodavatele. Již v současné chvíli jsou obchodní partneři podporováni na poli prodeje, konzultací a financování a pravidelně se zúčastňují prodejních školení. Celkově Agria vyváží do 30 zemí.

Rozhodující je kvalita

Dnes, stejně jako před 60 lety, hledí v agrii především na kvalitu. Není to jistě náhoda, že je stále v provozu většina z prodaných zařízení. O udržení vysokého standardu se starají pracovníci kvality podle zavedeného systému. Ten zahrnuje systematické audity a vstupní zkoušky materiálu, trvalý dohled nad výrobou a přísné výstupní kontroly ve všech oblastech výroby a odváděných výkonů.
Po kontrole a prověření všech komponent k výrobě stroje vyrábí každý pracovník celý stroj sám. Výrobek prochází po sestavení kontrolou ve speciálním zkušebním boxu. Evidence výrobních čísel spolu se jmény zodpovědných pracovníků zaručuje kvalitu vyrobeného kusu.
Jednou ze součástí výrobního závodu v Möckmühlu je vedle vývojové linky zkušebna vyrobených strojů. Při naší návštěvě probíhala kontrola převodového mechanizmu na speciálním přístroji simulujícím zmáčknutí spojkové páčky převodovky lidskou rukou. Takto se prověřuje spolehlivost a životnost převodovky a bovdenů. ¬

Zaměřeni na bezpečnost

Jako zvláštní komfortní výbavu mají stroje Agria KL kolové brzdové spojky pro řízení na jednotlivých kolech, což zaručuje spolehlivé a bezpečné vedení stroje v náročném terénu. Pomocí tohoto prvku je možné při provozu stroje kterékoliv kolo přibrzdit a spojkou vyřadit ze záběru, zatímco se bude opačné kolo otáčet dál při nezměněné rychlosti. Kolové řídící spojky jsou k dispozici převážně u strojů s mechanickou převodovkou. Většina hydrostatických strojů je vybavena aktivním servořízením.
Různé modely strojů Agria mají k dispozici stupňované náboje kol. Dvoustupňové náboje kol umožňují až čtyři různé šířky rozchodu. Všechny modely Agria obsahují přepínání – ovládání chodu vpřed/vzad přímo na rukojeti řídítek. Při sečení na příkrém svahu tak ruce zůstávají i v okamžiku reverzace chodu na rukojetích, což je důležité pro bezpečnou a komfortní práci.

Široká paleta pracovních operací

Mezi koncové odběratele výrobků Agria patří zahradníci a krajináři, pracovníci komunální sféry, domácnosti (hobby uživatelé) a půjčovny nářadí. Stroje nejčastěji prodávané v České republice se dělí na nosiče nářadí a malotraktory. Z dostupných jednoosých nosičů nářadí (řídítka stranově otočitelná maximálně 20 až 30 stupňů) jmenujme například lištové žací stroje se čtyřtaktním motorem, komunální hydrostatické nosiče nářadí, motorové kypřiče půdy, kombi stroje nebo stroje zametací. Malotraktory jsou jednonápravové a schopné otočení řidítek o 180 stupňů, což umožňuje práci vpřed i vzad. Vyráběny jsou převážně s mechanickou převodovkou a jejich uplatní se v půdních přípravách a realizacích.

Nabídka mnoha variant

Společnost se ve vývoji zaměřuje na optimální funkčnost stroje a efektivní způsob práce. Odběratelům nabízí jako jedna z mála vedle hydrostatických také mechanické převodovky. Také nabídka velikostí a typů hnacích kol zahrnuje pneumatiky pro jakékoliv pracovní nasazení. V nabídce jsou k dispozici i svahová ocelová kola.
Stroje Agria disponují třemi možnými způsoby upínání přídavných zařízení. Nástavbová příruba některých strojů Agria zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení nástavbových zařízení pomocí závěsných háků a upínacích závěrů. Otáčky vývodové hřídele jsou v závislosti na převodu a otáčkách stroje v oblasti 1610, 2550 nebo 3750 ot./min se směrem otáčení vpravo. Profesionální typové řady Agria 3400, 2500, 5500 a 5900 se vyznačují nástavbou se závěsnými háky. Velmi robustní příruba zajišťuje silové a tvarové připojení a má k dispozici integrované řazení. Otáčky vývodové hřídele jsou v závislosti na jmenovitých otáčkách motoru mezi 800 až 1000 ot./min. Směr otáčení je vpravo. Třetím způsobem je trubková nástavbová příruba, která je rozšířena v mezinárodním rozsahu. Otáčky vývodové hřídele jsou v závislosti na jmenovitých otáčkách motoru mezi 800 až 1000 ot./min. Směr otáčení je vpravo. Touto nástavbovou přírubou se vyznačují poloprofesionální typové řady Agria 3500, 3600 a 3900. Všechny stroje Agria mají výborné trakční schopnosti – ztráta výkonu na vývodové hřídeli oproti jmenovitému výkonu motorové jednotky je maximálně 7 %.

Zástupce společnosti Agria-Werke GmbH v ČR

Společnost Agrocar, s. r. o., byla založena v roce 1996 a zaměřila se na prodej, servis a poradenství v oboru zahradní, lesní a komunální techniky. Specializuje se na profesionální motorové stroje pro celoroční údržbu, ochranu a obnovu životního prostředí.
Se společností Agria spolupracují od roku 1999, v roce 2000 se stali výhradními prodejci pro Českou republiku. V letošním roce předpokládá Milan Hrubý, ředitel společnosti Agrocar, prodání 500. stroje značky Agria v ČR.
Nejprodávanějšími typy strojů v České republice jsou Agria 5900 Taifun, Agria 3400 a Agria 5900 Bison . Prvně jmenovaný, Taifun, spadá do kategorie nosičů nářadí s aktivním řízením a posunovatelnou osou těžiště. Disponuje dvouválcovým, vzduchem chlazeným, čtyřtaktním motorem o výkonu 18 resp. 22 koní a hydrostatickou převodovkou. Jako nosič nářadí je velmi univerzální – z nabízených nástavbových zařízení můžeme připojit portálové žací lišty, obraceče či shrnovače píce, půdní obracecí frézy, rotační brány, Safety-mulčovače či štěpkovač. V komunální sféře využijeme možnosti připojení zametacího zařízení, shrnovací radlice, sypače nebo sněhové frézy.
Druhý nejprodávanější stroj, 3400, patří mezi jednonápravové malotraktory. Je použitelný v mnoha oborech – pro údržbu travnatých ploch, pro úpravu a zpracování půdy i pro údržbu komunálních ploch.
Společnost nabízí výhradní zastoupení nejen společnosti Agria, ale i strojům značky Scag, americkému výrobci profesionálních žacích strojů, a belgickému výrobci Eliet. V roce 2007 navázali spolupráci s německým výrobcem komunálních štěpkovačů, firmou Jensen Holzhackmaschinen GmbH.
Společnost Agrocar nabízí možnost bezplatného a nezávazného předvedení profesionálních strojů přímo v provozních podmínkách zákazníka a samozřejmostí je předprodejní, záruční a pozáruční servis.
Agrocar se dnes řadí mezi nejvýznamnější distributory a prodejce zahradní, lesní a komunální techniky. Sortiment produktů zahrnuje modely nejen pro profesionály, ale také pro náročné uživatele, kteří je využijí ve svém volném čase.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *