Pro úspěšné pěstování zelí

Dusíkaté vápno zmírňuje napadení nádorovitostí kořenů brukvovitých. V půdě eliminuje zoospory nádorovitosti a brzdí vyklíčení trvalých spor. Kromě toho oživuje u napadených rostlin novou tvorbu jemných kořínků. Pomocí tohoto hnojiva lze i na půdách zamořených nádorovitostí ještě úspěšně pěstovat zelí.
Na plochách zamořených nádorovitostí se v Německu doporučuje dávka ve výši 1000 kg/ha před výsadbou, respektive před setím. Je nutno ji stejnoměrně zapravit do ornice (asi 15 cm – hloubka obdělávání). Potom je zapotřebí dodržet ochrannou lhůtu!

Pozemky s latentní nádorovitostí hnojíme dělenými dávkami:
1. 400 až 600 kg/ha před výsadbou respektive před setím. Nutno stejnoměrně zapravit do půdy asi 15 cm a dodržet ochrannou lhůtu přibližně 14 dní.
2. 400 až 500 kg/ha po ujmutí, respektive od stádia čtvrtého listu rozhodit na suché rostliny. Dobrá dostatečná účinnost proti plevelům!

Proti plevelům, k prevenci vůči nádorovitosti a k podpoře zdraví rostlin se osvědčila dávka 400 kg/ha po ujmutí, respektive od stádia čtvrtého listu, kterou rozhodíme na suché porosty. Nově se doporučuje řádkové hnojení dávkou 200 kg/ha pomocí řádkového rozmetadla hnojiv ve 20cm pásu na suché rostliny.
Z obecných doporučení je třeba uvést, že ochranná lhůta mezi použitím dusíkatého vápna a výsadbou, respektive setím, činí dva až tři dny na 100 kg/ha dusíkatého vápna. Přihnojování provádíme pouze jemně granulovaným hnojivem (Perlka) a pouze na suché rostliny.
Poradenské sdružení pro zelinářství v Dithmarschenu provedlo rozsáhlé pokusy s dusíkatým vápnem. Bylo použito 160 kg/ha dusíku ve formě dusíkatého vápna a výnos se zvýšil oproti srovnávaným hnojivům o 80 q/ha.
Dodatečně se u zelí hnojeného dusíkatým vápnem projevil nižší obsah dusičnanů a zlepšená skladovatelnost.Vyvážená výživa stejnoměrně uvolňovaným dusíkem a dobře přijatelným vápníkem zabezpečuje totiž odolnější pletiva rostlin. Vedlejší fungicidní účinnost tohoto hnojiva snižuje výskyt listových chorob, které se šíří z povrchu půdy.
Po vyskladnění odpadá proto u zelí hnojeného dusíkatým vápnem výrazně méně odpadu po čistění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *