02.01.2005 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Svaz PRO-BIO je celostátní sdružení ekozemědělců České Republiky se sídlem v Šumperku. Je to nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin.

Svaz zastupuje zájmy svých členů - ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů - a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje ekologickou produkci a služby svých členů, pomáhá s přechodem na ekologický systém hospodaření, řeší odborné i administrativní problémy, podporuje prodej, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupuje zájmy členů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům. V ČR zatím existuje deset regionálních center svazu. Členů svazu PRO-BIO stále přibývá, v současnosti jich je 525. S cílem podat veřejnosti ucelený výčet informací o českých ekologických farmářích, zpracovatelích, poradcích, prodejcích a spolupracujících organizacích spravuje internetové stránky www.pro-bio.cz.
Svaz PRO-BIO každoročně hodnotí činnosti všech členů svazu a již tradičně je vyhlašován titul „Nejlepší ekologický zemědělec roku”. Podobné ocenění získávají i finální ekologické výrobky, které jsou vyhlašovány jako “Česká biopotravina roku” v rámci výstavy zdravého životního stylu Harmonie v Praze. Mezi standardní aktivity svazu patří pořádání i účast na výstavách a dalších akcích a pořádání seminářů v ČR i zahraničí.
Kdo jsou ekologičtí zemědělci?
- při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy,
- pečují o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny,
- nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO),
- zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy,
- starají se o pohodu chovaných zvířat,
- krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.,
- produkují nutričně i hygienicky vysoce kvalitní suroviny,
- podrobují se přísné kontrole ekologického zemědělství,
- používají známku Bio.
Co jsou biopotraviny?
- vyrábějí se z kontrolovaných a certifikovaných produktů ekologického zemědělství,
- neobsahují syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla, emulgátory a další cizorodá aditiva,
- při výrobě se nepoužívají nepovolené postupy (např. mikrovlnný ohřev),
- neobsahují GMO,
- jsou označeny známkou Bio,
- jsou to potraviny s vysokou nutriční kvalitou.
Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin se řídí zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a Nařízením rady EU 2092/91. Nad dodržováním zákona o ekologickém zemědělství bdí kontrolní organizace KEZ, o.p.s., pověřená Ministerstvem zemědělství ČR. Bioprodukty a biopotraviny se označují chráněnou známkou BIO.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down