Při stavbě automobilky Hyundai se nekácelo

Výstavbu korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing ve slezských Nošovicích už od chvíle příprav záměru provází celá řada pozitivních i negativních názorů. K diskusi je toho u projektu takového formátu opravdu mnoho a své nezastupitelné místo v popředí má i problematika ochrany životního prostředí. Zástupci společnosti se už před výstavbou rozhodli k u nás zatím neobvyklému kroku – zachránit většinu dřevin, které se nacházely na pozemku stavby.

Zachovat nebo vykácet? Takovou otázku si zhruba před dvěma lety kladli představitelé korejské automobilové společnosti Hyundai Motor Manufacturing, když uvažovali o výstavbě nového závodu v České republice. Konečný výběr tenkrát padl na pozemky nedaleko Nošovic a přípravy celého projektu výstavby nového výrobního závodu se mohly naplno rozběhnout. Rozhodnutí, zda veškeré dřeviny v budoucím areálu závodu vykácet nebo je po dobu výstavby přesunout na náhradní stanoviště a po té znovu využít v rámci zahradní a krajinářské úpravy okolí továrny, ve finále dopadlo z pohledu stromů dobře. Automobilka Hyundai tak dala vzniknout v našich podmínkách naprosto unikátnímu projektu, na který uvolnila zhruba 20 miliónů korun. Díky němu bylo v roce 2006 na náhradní stanoviště přemístěno přes tisíc stromů a keřů, jež se nyní postupně vracejí zpět na své původní místo. Více o důvodech a praktických aspektech celého projektu nám v rozhovoru řekl Petr Vaněk, generální manažer PR společnosti.

Z jakého důvodu se společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) rozhodla pro dočasné přemístění více než tisícovky stromů a keřů?
Důvodů bylo více. Stromy jsou pro nás do značné míry symbolem původních vlastníků pozemků, na kterých automobilka HMMC vzniká a právě tyto stopy jsme chtěli zanechat. Navíc bylo zjevné, že v okolí závodu bude zapotřebí nějaké dřeviny vysadit a nám se zdálo nelogické nakupovat a složitě transportovat vzrostlé stromy odjinud, když jich stovky rostly přímo na místě a byly ideálně adaptované na místní pedologické, hydrologické a klimatické podmínky.
A třetí důvod? Ochrana životního prostředí je součástí filozofie společnosti Hyundai a společně s využíváním ekologicky co nejšetrnějších způsobů výroby je projekt přesunu stromů jednou z možností, jak v daných podmínkách negativní dopady naší činnosti na prostředí snížit.

Můžete našim čtenářům popsat celý projekt záchrany stromů detailněji?
V měsících září a říjnu 2006 jsme nechali na náhradní stanoviště přesadit celkem 1065 stromů a keřů. Z vzrostlých stromů se jednalo především o lípy, javory, břízy, vrby, duby, ale i několik ovocných stromů (např. jabloní), mezi stromy do výšky tří metrů byl nejpočetnější smrk.
Všechny stromy a keře byly vyňaty z půdy i s kořenovým balem a po jeho obalení jutou přemístěny na vyhrazené místo na severovýchodním okraji průmyslové zóny, kde byly zasazeny do předem vyhloubených jam. Kolem každého stromu a keře byla nahrnuta zemina zabraňující rozlivu vody při zavlažování. Samotné přesazování stromů zajistila korejská firma (české firmy neměly o zakázku zájem), následnou péči o dřeviny na dočasném stanovišti, měla již na starosti místní zahradnická firma. V říjnu a listopadu 2007 pak byly vzrostlé stromy (zatím několik stovek kusů) přesazeny na definitivní stanoviště po obvodu celé průmyslové zóny i mezi jednotlivé haly nově vystavěné továrny. Před zasazením byl do jam nasypán speciální substrát, zajišťující rostlinám dostatek živin, protože půda je zde jílovitá a málo kvalitní. Velkým úspěchem celé akce je podle mého názoru skutečnost, že z uvedeného počtu více než tisíce dřevin jich během roku na dočasném stanovišti uhynulo pouze šest.

Co přesně obnášela péče o stromy na náhradním stanovišti a kolik zaměstnanců bylo potřeba na veškeré související práce?
Péče o dřeviny na náhradním stanovišti zahrnovala především pravidelnou zálivku, která byla prováděna několikrát měsíčně v objemu přibližně 300 – 500 litrů vody na jeden strom (podle velikosti) a firma ji byla schopna zajistit třemi zaměstnanci. Vlastní přesazení realizovala zhruba desítka korejských specialistů a zdejší dělníci se stavebními stroji.

Jaká bude následná údržba areálu a jak bude vypadat celková zahradně-krajinářská úprava areálu?
Z celkových 200 hektarů areálu budou výrobní haly zaujímat plochu 26,3 ha; kromě nich tam bude zkušební dráha, velké sedmikolejné nákladové nádraží, zpevněné manipulační plochy pro práci s kontejnery a pro parkování hotových aut před expedicí. I přes tyto všechny stavby bude většina areálu zelená – trávník s keři a stromy. Údržba bude zahrnovat péči o dřeviny (řez, zavlažování, hnojení, hrabání listí), trávník (sekání, zavlažování, hnojení) a úklid všech ploch a komunikací v areálu (strojní zametání, kropení, odklízení sněhu v zimních měsících).
Stromy byly samozřejmě přesazeny zpět na trvalé stanoviště v souladu s plánovanou zahradní a krajinářskou úpravou areálu, která se bude realizovat až po dokončení stavby celého závodu. Předpokládáme dokoupení dalších stromů a keřů a také zakomponování vodního prvku do celého konceptu.

Jaká je filozofie firmy v oblasti životního prostředí celkově a dále pak v oblasti pracovního prostředí?
Společnost Hyundai ve všech svých činnostech velmi dbá na vztah k životnímu prostředí. Snažíme se o výrobu automobilů s minimálním objemem CO2 ve výfukových plynech, vývoj alternativních druhů pohonů (vodíkové články, hybridní motory kombinující spalovací motor a elektromotor) a velkou roli podle mého názoru hraje také tzv. „zelený nákup“ (tj. nákup komponentů s maximálním podílem recyklovatelného materiálu, zákaz používání těžkých kovů apod.). Za účelem redukce negativních vlivů na životní prostředí byl před několika lety v Koreji uveden do provozu náš vlastní Výzkumný ústav ekotechnologií.
Rovněž v oblasti pracovního prostředí pečlivě sledujeme veškeré trendy ve vývoji a výrobě pracovních nástrojů a nářadí, ergometrické standardy apod. Součástí pracovišť v našich montážních halách jsou například i odpočinkové místnosti s živou zelení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *