Přezimování listové zeleniny

Z široké škály druhů listové zeleniny pěstovaných v České republice lze běžně přezimovávat hlávkový /máslový/ salát a špenát, z méně rozšířených zelenin pak štěrbák zahradní /endivii/. Salát k přezimování se pěstuje hlavně v kukuřičné oblasti z výsevů v poslední dekádě měsíce srpna nejlépe 20. – 25. 8

Lze jej vysévat přímo, nebo pěstovat ze sadby a do poloviny, nejpozději do konce září vysadit na trvalé stanoviště ve sponu 250 x 300 mm. Na neoplocených pozemcích je vhodné nakrýt kulturu netkanou textilií, aby se zabránilo okusu salátu zvěří i ptactvem. Tento salát do zámrazu vytvoří 5 – 6 listu a na jaře po nakypření a přihnojení se velmi rychle vyvíjí, takže koncem dubna až začátkem května se sklízí kvalitní hlávky. Přichází na trh v době, kdy je na trhu pouze salát z dovozu nebo salár rychlený, takže i realizační cena je velmi dobrá.
Ve státní odrůdové knize jsou zapsány dvě odrůdy tzv. ozimého salátu ´Altenburský´, stará odrůda vytvářející malé hlávky se silnějšími, tužšími listy, ale velmi dobrou mrazuodolností u niž se procento přezimujících rostlin pohybuje ve víceletých pokusech nad 85 %. Druhou odrůdou je odrůda ´Humil´, vytvářející větší hlávky o hmotnosti 100 – 150 g s polohedvábnými listy, chuťově rozhodně kvalitnější. Procento přezimování je 77 – 86 %. Na Břeclavsku se delší dobu touto technologií pěstuje odrůda jarního salátu ´Lednický´, která vytváří hlávky o průměrné hmotnosti vyšší jak 150 g s výnosem ze stejné plochy víc jak dvojnásobným, jak odrůda ´Altenburský´, chuťově velmi kvalitní. Tato odrůda ve víceletých pokusech vykazovala procento přezimovaných rostlin 74 – 80 %. Pouze v zimně 2002/2003 nepřezimovala stejně jako obě předchozí odrůdy.
Nenáročnou plodinou, poměrně dobře přezimující je špenát. Pro přezimování se vysévá v druhé polovině září, nejlépe koncem září, až do poloviny října. Špenát snáší mrazy až –10 °C hůře přezimují nevyvinuté nebo přerostlé rostliny. Optimální jsou pro špenát lehčí, humózní půdy, špatně prosperuje v půdách těžkých, zamokřených, kyselých. Seje se do řádků 150 – 200 mm v množství 35 – 40 kg.ha-1 pro průmyslové zpracování a 80 – 100 g.ha-1 pro přímý konzum. Klíčí při teplotě 2 – 30°C, optimální jsou při 10 – 16 °C. Pokud klíčí při teplotách nižších než 5 °C, nebo vyšších jak 20 °C hrozí vybíhání do květu. Vybíhá do květu i při nedostatku vláhy. Při pěstování špenátu je nutné dbát na dusíkaté hnojení, neboť patří k plodinám silně kumulující nitráty. Dávky N.ha-1 by měly být 50 – 80 kg. Z odrůd vhodných pro přezimování jsou to neheterózní odrůdy ´Matador´ a ´Herkules´, ´Estivato´ a z heterózních odrůd ´Ballet´, ´Chica´, ´Lambada´, ´Laska´, ´San Severo´, ´Spinnaker´.
Zeleninou, která se zatím prakticky u nás skoro nepěstuje je štěrbák zahradní /endivie/. V naších pokusech byl zkoušen širší sortiment zahraničních odrůd včetně odrůdy ´Stratego´ (Nummer Vijf 2) která je zapsána v SOK. Výsev byl proveden začátkem září 1 až 10. 9. výsadba do sponu 300 x 250 mm do poloviny října. Osvědčila se výsadba do brázd 100 mm hlubokých s následným nakrytím netkanou textilií. V mírných zimách lépe přezimovaly rostliny bez nakrytí netkanou textilií, naopak v zimách s větším poklesem teplot porost, který byl vysazený do brázd a nakrytý. Osvědčilo se rovněž přezimování štěrbáku ve fóliových krytech a studených pařeništích. Za extremních podmínek, déletrvající holomrazy s poklesem teplot pod –12 °C procento přezimovaných rostlin kleslo pod 50 %, v ostatních letech se pohyboval mezi 75 – 100 %. Osvědčily se zvláště odrůdy ´Winter´, ´Belami´, ´Vivat´, ´Nuvol´. Velmi dobře přezimovaly odrůdy ´Tasos´, ´Mipos´, ´Sedan´, ´Natan´. Z hlediska zlepšení konkurence schopnosti štěrbáku při prodeji v polovině května, kdy je na trhu tradiční hlávkový /máslový/ salát na který je spotřebitel zvyklý, lze doporučit přednostně pěstovat odrůdy typu crispum tj. se zkadeřenými listy. Šterbák – endívie může při vyšším zájmu o různé druhy čerstvých zeleninových směsných salátů být v budoucnu i pro naše pěstitele zajímavou zeleninou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *