Autor
Kategorie:
Nezařazené

Přehled registrovaných odrůdách košťálovin a kořenových zelenin

V období od listopadu 2005 do konce února 2007 ukončil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský registrační řízení u několika nových odrůd košťálovin a kořenových zelenin. Informace o odrůdách, které byly v tomto období zapsány do Státní odrůdové knihy, naleznete v následujícím textu.

Mezi 1. listopadem 2005 a 26. únorem 2007 bylo celkem registrováno 47 nových odrůd zelenin, z toho činí 13 % odrůdy košťálovin a 15 % odrůdy kořenové zeleniny. Nejvíce nově registrovaných odrůd bylo zaznamenáno u hlávkového zelí, brokolice, mrkve a ředkviček.
Oproti počtu nově registrovaných odrůd zelenin minulých let jde o výrazné snížení způsobené vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004, kdy se u nás přestaly zkoušet zahraniční odrůdy zelenin již registrované v Evropě. Nové registrace se týkají jen odrůd vyšlechtěných českými firmami. Po notifikaci (úředním oznámení odrůd) se naše nové odrůdy stávají součástí Společného evropského katalogu odrůd zeleniny.
Větší část odrůdových zkoušek provedených v roce 2006 byla prováděna s cílem prodloužení registrace starších odrůd (62 % změn), u kterých letos uplyne 10 let od předchozí registrace.

Košťáloviny
Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

‚Apolena‘
Středně pozdní hybridní odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov, Česká republika.
Rostliny jsou středně vysoké s jedním stonkem. Listy jsou středně šedozelené, silně ojíněné se středně zvlněným okrajem. Růžice je středně velká, pevná, středně šedozelená, příčně široce elipsovitého tvaru s krátkým větvením na bázi, jemnou hrbolovitostí a střední zrnitostí povrchu. Vytváří sekundární růžice, jejichž počet je střední. Odrůda středně pozdě vybíhá do květu.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50krát 50 cm (40 tis. rostlin/ha).

‚Leonora‘
Střední až pozdní odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r. o., Mikulov, Česká republika.
Rostliny jsou středně vysoké s jedním stonkem. Listy jsou tmavě šedozelené, silně ojíněné se středně až silně zvlněným okrajem. Růžice je středně velká, pevná, světle šedozelená, okrouhlého tvaru s krátkým větvením na bázi, střední hrbolovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Vytváří sekundární růžice, jejich počet je střední.
Středně pozdě vybíhá do květu.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50krát 50 cm (40 tis. rostlin/ha).

Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

‚Dynamic‘
Velmi raná hybridní odrůda pro jarní sklizně s využitím pro přímý trh. Vhodná i pro přirychlování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r. o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina je nízká s malým až středně velkým průměrem a krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé, polovzpřímené u báze až vodorovné, středně žlutozelené až zelené, slabě až středně bublinaté se středně velkými bublinami, slabě až středně ojíněné. Hlávka je malá až středně velká, na podélném řezu kruhovitá až široce elipsovitá, středně hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.
Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná proti praskání hlávek.
Doporučuje se pěstování ve sponu 40krát 40 cm (62,5 tis. rostlin/ha).

‚Korino‘
Středně raná hybridní odrůda pro letní sklizně s využitím především pro přímý trh a krátkodobé skladování. Byla vyšlechtěna Ing. Jitkou Hrubešovou, Česká republika.
Rostlina je středně vysoká se středně velkým průměrem a krátkým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, tmavě zelené, slabě až středně bublinaté s malými až středně velkými bublinami, slabě až středně ojíněné. Hlávka je středně velká, na podélném řezu kruhovitá, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.
Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50krát 50 cm (40 tis. rostlin/ha).

Zelí hlávkové červené
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC

‚Kvit‘
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně s využitím pro přímý trh a dlouhodobé skladování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina je vysoká, se středně velkým až velkým průměrem a dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, středně fialové, slabě bublinaté s malými až středními bublinami, středně ojíněné. Hlávka je malá až středně velká, na podélném řezu široce obvejčitá, hustá, pevná, vně i uvnitř tmavě fialová, se střední až hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.
Odolnost proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek je vysoká.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50krát 50 až 50krát 60 cm (40 – 33,3 tis. rostlin/ha).

‚Mohykan‘
Pozdní hybridní odrůda červeného zelí pro podzimní sklizně s využitím pro přímý trh a dlouhodobé skladování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r. o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina je vysoká, průměr rostliny velký, vnější košťál dlouhý. Listy jsou velké, vzpřímené až polovzpřímené a u báze vodorovné, středně fialové, hladké nebo jen slabě bublinaté se střední velikostí bublin, silně ojíněné. Hlávka je středně velká, na podélném řezu široce elipsovitá až kruhovitá, hustá, pevná, vně tmavě až velmi tmavě fialová, uvnitř středně až tmavě fialová se střední až hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.
Odolnost proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek je vysoká.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50krát 60 cm (33,3 tis. rostlin/ha).

Kořenové zeleniny
Mrkev
Daucus carota L.

‚Cortina‘
Pozdní hybridní odrůda typu Flakker pro podzimní sklizně, určená pro přímý konzum a dlouhodobé skladování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r. o., Mikulov, Česká republika.
Listy jsou vzpřímené až polovzpřímené, dlouhé až velmi dlouhé, středně zelené a středně až hrubě členité. Kořeny dlouhé, středně široké až široké, úzce trojúhelníkovitého tvaru se špičatým zakončením a středně až silně rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části je středně až tmavě oranžové a dřeně tmavě oranžové, dřeň je tmavší než korová část. Hlava na povrchu ani uvnitř nezelená a nemá antokyanové zbarvení. Obsah karotenu, sušiny a cukru je střední.

‚Katrin‘
Poloraná odrůda typu Chantenay pro letní a z pozdních výsevů i podzimní sklizně, určená pro přímý konzum a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r. o., Mikulov, Česká republika.
Listy jsou polovzpřímené, dlouhé, středně až tmavě zelené a hrubě členité. Kořeny krátké, široké, trojúhelníkovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a středně rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky je světle až středně oranžové, korové části středně oranžové a dřeně středně až tmavě oranžové, dřeň je stejně zbarvená jako korová část. Hlava na povrchu ani uvnitř nezelená nebo zelená jen velmi slabě a má ojediněle velmi slabé až slabé antokyanové zbarvení. Obsah karotenu je střední, obsah sušiny a cukru je střední až vysoký.

Ředkev
Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner

‚Alabaster‘
‚Alabaster‘ je diploidní hybridní poloraná až pozdní odrůda typu Daikon pro letní až podzimní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Rostlina se středním až vysokým počtem polovzpřímených, dlouhých, úzkých až středně širokých listů, úzce vejčitého až vejčitého tvaru, středně zelené barvy s vysokým počtem laloků. Bulva je dlouhá, středně tlustá, válcovitého až rampouchovitého tvaru, bílé barvy s hladkým povrchem. Hlava bulvy nezelená. Dužnina matně bílá, nemá tendenci k houbovatění.
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu. Vysévá se v polovině července až v srpnu.

‚Jarola‘
Diploidní hybridní poloraná až pozdní odrůda typu Daikon pro jarní a podzimní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Semo, s. r. o., Smržice, Česká republika.
Rostlina se středním až vysokým počtem polovzpřímených, dlouhých, úzkých až středně širokých listů, úzce vejčitého až vejčitého tvaru, středně až tmavě zelené barvy s vysokým počtem laloků. Bulva je dlouhá, středně tlustá, rampouchovitého až válcovitého tvaru, bílé barvy s hladkým povrchem. Hlava bulvy slabě zelená. Dužnina matně bílá, nemá tendenci k houbovatění. Odrůda odolná proti vybíhání do květu.

Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus

‚Barka‘
Raná jednobarevná diploidní odrůda vhodná pro rychlení i jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla vyšlechtěna Ing. Marií Trefilovou, Charváty, Česká republika.
Listy jsou polovzpřímené, středně dlouhé až dlouhé, široce vejčitého tvaru, středně laločnaté, světle až středně zelené. Bulvičky jsou velké, kruhovitého tvaru na bázi zaoblené, šarlatově červené barvy střední až tmavé intenzity s matně bílou dužninou a tlustou pokožkou. Kořínek je tlustý.
Odrůda je odolná proti praskání bulviček, odolná proti houbovatění dužniny a středně odolná proti vybíhání do květu.

‚Putinka‘
Poloraná jednobarevná diploidní odrůda vhodná pro jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Seva-Flora, s. r. o., Valtice, Česká republika.
Listy jsou polovzpřímené, dlouhé, vejčitého tvaru, středně laločnaté, světle zelené. Bulvičky jsou velké až velmi velké, kruhovitého tvaru na bázi zaoblené až tupé, šarlatově červené barvy střední intenzity s matně bílou dužninou a tlustou pokožkou. Kořínek je tlustý.
Odrůda je odolná proti praskání bulviček, odolná proti houbovatění dužniny a středně odolná proti vybíhání do květu.

Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

‚Alexis‘
‚Alexis‘ je víceklíčková raná až středně raná odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.
Listová čepel je středně velká, elipsovitá, tmavě zelenočervená, řapík středně dlouhý, vzpřímený, purpurové barvy. Bulva dlouhá, úzce oválného tvaru se špičatě zakončenou bází, karmínově červenou pokožkou a slabou korkovitostí. Dužnina tmavě purpurová, kroužky slabě výrazné, stejně zbarvené. Při jarním výsevu má sklon k vybíhání do květu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *