16.01.2012 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Předváděcí den speciální vinohradnické techniky

Dne 8. června 2011 uspořádala ve svých vinicích v obci Přítluky firma Vinselekt Michlovský ve spolupráci s firmami GARDEN Studio, AGROCAR a KIS plus, předváděcí den speciální vinohradnické techniky. Celá akce nesla podtitul „Návrat ke kořenům” a byla zaměřena na nové vývojové trendy v oblasti vinohradnictví s důrazem na rostoucí význam pojmu terroir.

Akce se vedle významných osobností z oblasti vinohradnictví a vinařství prof. Ing. Viléma Krause, CSc. a doc. Ing Miloše Michlovského DrSc, zúčastnily desítky zástupců předních vinařských firem a diváků z řad vinohradnické veřejnosti (obr. 1).
V úvodním projevu profesor Kraus pojednal o historii pěstování révy vinné od dob římských provincií, přes středověk až po současnost. Naznačil trendy ve vývoji pěstitelských tvarů, od nejstarších způsobů pěstování na stromech až po typy vysokého vedení, které se v našich podmínkách ve většině vinic využívají do současnosti. Každou z etap vývoje pak charakterizoval jejími zvláštnostmi, především pracností, ale také nároky na obdělávaní včetně používaného nářadí a v pozdějším období i používanou mechanizací.
Na jeho slova navázal doc. Michlovský, který se zaměřil na význam pojmu vinohradnické terroir. Tento termín označil jako komplex vzájemně spolupůsobících faktorů typických pro konkrétní lokalitu. Jedná se především o vhodné půdní a mikroklimatické podmínky, spon výsady, výběr vhodných odrůd, typ vedení a způsob ošetřování vinice. Díky nim pak mohou vznikat osobitá vína nejvyšší kvality.

Uplatnění různé techniky
Praktické ukázky mechanizačních prostředků proběhly přímo ve vinicích, které jsou na současné poměry zcela výjimečné především sponem výsadby. Šířka meziřadí se pohybuje kolem 1,1 m a v řádcích jsou keře vysázeny ve vzdálenosti 0,8 m. Jeden hektar pěstitelské plochy je tak osázen téměř 11 000 keři na rozdíl od současného stavu, kdy počty keřů dosahují 3500 - 4000 ks/ha. Podle doc. Michlovského je hlavní předností u takto zahuštěných výsadeb konkurence vznikající mezi kořeny sousedních keřů. Ty jsou nuceny pronikat do větších hloubek a bohatě se větvit. Minerální látky obsažené v půdě jsou pak kořeny dopravovány do celého keře a mimo jiné i do hroznů a příznivě tak ovlivňují jejich kvalitu.
Z pohledu pěstitelské praxe je u zahuštěných vinic s nízkými pěstitelskými tvary hlavním problémem mechanizované provádění jednotlivých pracovních operací. Úzké meziřadí neumožňuje nasazení standardní vinohradnické techniky.
Uplatnění tak mohou nacházet speciální typy pásových malotraktorů (obr. 2), které jsou doplněny o adaptéry pro provádění jednotlivých pracovních operací. Na této akci představila sortiment výrobků německé firmy NIKO společnost GARDEN Studio. Jedná se o stroje vybavené benzínovým motorem Briggs & Stratton o výkonu 16 kW nebo dieselovými motory Yanmar o výkonu 22 – 66 kW. Pojezdové ústrojí tvoří dvojice pryžových pásů o šířce 230 – 300 mm. Celková hmotnost strojů se pohybuje od 450 do 2100 kg. Nižší celková hmotnost strojů v kombinaci s pásovými podvozky umožňuje snížení účinků kontaktních tlaků na půdu, které se pohybují na úrovni 0,07 – 0,157 kg.cm-2.

Text a foto doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2011.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down