21.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Předsednictvo Svazu školkařů České republiky zasedalo na severu Čech

Plán práce Svazu školkařů ČR ukládá předsednictvu scházet se každý měsíc. Zasedání probíhá vždy v jiném místě – u některého z členů předsednictva. Zatím poslední schůze se uskutečnila dne 21. září 2005 a hostitelkou byla tentokrát firma BETA GEO s.r.o. Ústí nad Labem – Zahradnické centrum Neštěmice majitelů Petra Vosyky a Rudolfa Války. Před zahájením schůze měli členové předsednictva možnost prohlédnout si prostornou prodejnu a část pěstebních ploch, které byly v poslední době rozšířeny.

Zahradnické centrum v Neštěmicích se zabývá prodejem nejen běžného školkařského materiálu, ale ve značné míře nabízí i sortiment pro náročné zákazníky hledající novinky a rarity. V nabídce prodejny je možné nalézt jeden z největších sortimentů dřevin v naší zemi. Vedle provozování zahradnického centra se firma BETA GEO také zabývá pěstováním dřevin a výsadbou zeleně, kde převažují nadstandardní výsadby rodinných zahrad.
Po prohlídce provozních ploch firmy proběhla, dle předem daného programu, vlastní schůze předsednictva. Po zahájení seznámil tajemník Svazu školkařů ČR Ing. Jan Procházka přítomné s výsledkem jednání s náměstkem Ministerstva zemědělství Ing. Zdeňkem Růžičkou. Dalším bodem byla příprava Valné hromady SŠ ČR, která se bude konat ve dnech 16. – 19. ledna 2006, již tradičně na Skalském dvoře u Nového Města na Moravě. Rok 2006 bude rokem volebním, svých funkcí se ujmou členové předsednictva a revizní komise. Na zasedání Valné hromady budou přednášet i zahraniční hosté – němečtí školkařští odborníci Rudolf Dirr, Hinrich Bremer a Gregor Buschkötter. První dva jmenovaní seznámí účastníky s různými pohledy na realizování odbytu školkařských výpěstků. Gregor Buschkötter z přední německé školky Wilhem Ley v Meckenheimu u Bonnu představí tuto školku a bude též hovořit o školkařství v Porýní. Z našich přednášejících již tradičně přispěje do diskuse zkušený školkař Karel Kalouš, který se, tak jako vždy, s posluchači podělí, o své vlastní celoživotní zkušenosti ze školkařské praxe. Dalšími přednášejícími budou odborníci na školkařskou problematiku nebo na téma pro školkaře potřebné.
Následujícím bodem schůze předsednictva bylo zhodnocení výstav s účastí školkařů v České republice. Bylo konstatováno, že „FLORA Olomouc“– letní etapa vyzněla pro české školky výborně. Školkařům zde bylo uděleno celkem sedm ocenění. Na veletrhu Zelený svět Brno byli školkaři dokonce dominantní skupinou a bylo vidět rychle rostoucí kvalitu domácí produkce. Nebylo již žádných rozdílů mezi výpěstky z domácí produkce a výpěstků z dovozu, což je velmi lichotivé zjištění.
V dalším jednání byli členové předsednictva seznámeni se stavem plánovaných publikací Popis rostlin a Seznam rostlin (trvalky) a rovněž o závěrečném díle natáčení seriálu o školkařství a vyslechli zprávu o zasedání evropských školkařů v Budapešti.
V bohaté diskusi bylo hovořeno o podzimním poklesu odbytu školkařských výpěstků, což není jen díky zvýšené sazbě DPH, jde o jev celoevropský. Bylo poukazováno na nekontrolovatelné dovozy z Polska, špatnou ochranu našich podnikatelů státem apod.
Po skončení zasedání se členové předsednictva přemístili do nedalekých Litoměřic, kde v té době probíhala výstava Zahrada Čech, které se zúčastnili také již poněkolikáté členové Svazu školkařů ČR. Školkaři v Litoměřicích vystavovali v pavilonu T a nezklamali. Přidělenou plochu obsadily tyto firmy:
BETA GEO s.r.o. z Ústí nad Labem, GRÜNER – Zahradnické služby z Litoměřic, HIT FLORA s.r.o. z Děčína – Křešic, Školky Karel Kalouš z Duban, Okrasné školky Studený s.r.o. z Tušimic, TORBA s.r.o. Zahradnické centrum z Poplz, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví z Průhonic a Zahradnictví ing. Petr Franc z Kamenných Žehrovic. Celá expozice školkařů patřila určitě k těm nejlepším, za což patří všem vystavovatelům velké uznání za vzornou propagaci našeho školkařství.
Další zastávkou byl pavilon A, kde se již tradičně prezentuje Ovocnářská unie ČR. Zde bylo k vidění překrásné ovoce českých pěstitelů. K vystaveným exponátům ovocných výpěstků by se dalo říci, že v České republice je řada mnoho ovocných školek, které by byly schopny dodat i výpěstky kvalitnější.
Celkově lze hodnotit zářijové zasedání předsednictva Svazu školkařů ČR kladně. Členové se rozešli s vědomím, že vlastní pílí vrátí české zákazníky k českým výpěstkům, a tak jak ztrácejí u nás trh výpěstky holandské, tak tratí určitě i ty polské.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down