18.03.2005 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Předpoklady úspěšného skladování a prodeje jablek

Jablka jsou naším nejrozšířenějším ovocným druhem a prakticky po celé zimní období téměř jediným ovocem dodávaným na trh v čerstvém stavu od domácích pěstitelů. Pro zajištění kvalitních jablek pravidelnými dodávkami na trh, je nutné splnit mnoho předpokladů a to jak pěstitelských, tak skladovacích.

Zásady pěstování
Pěstitelské zásady spočívají ve správném výběru odrůdy a stanoviště, správné výživě rostlin ve vztahu ke stanovišti, zásobení půdy živinami, násadě plodů a průběhu počasí, správném ošetřování, zavlažování, atd.
Pokud se nám podaří dopěstovat kvalitní jablka, musíme objektivně a velice přesně určit sklizňové „okno“ podle odrůdy, stanoviště a způsobu skladování.
Za tím účelem musíme měřit a vyhodnocovat pevnost plodu nejlépe penetrometrem, škrobnatost, škrobovým testem s jodidem draselným, obsah rozpustné sušiny refraktometrem a obsah kyselin laboratorně. Není možné stanovit obecná kriteria pro jednotlivá měření. Pro každou oblast, každý sklad, každou odrůdu je nutné určit vlastní stupnici měřených hodnot a tu jako kriterium v budoucnu dodržovat, případně korigovat.
Před naskladněním je nutné ovoce ošetřit proti skládkovým chorobám a to jak fyziologickým, tak patologickým. Zejména některé odrůdy jsou citlivé na vznik hořké pihovitosti, nebo tzv. popálenin, což lze částečně omezit ošetřením před sklizní vápníkem (např. rozpustným chloridem vápenatým). Ošetření jablek po sklizni není v našich ovocnářských oblastech běžné, ale jsou země, např. USA, Austrálie, kde se to zpravidla provádí.

Skladování
Pro skladování a uvádění na trh, je nutné používat pouze sklady k tomu účelu přizpůsobené. Stále se ještě mnoho jablek skladuje v různých provizorních prostorách (kůlnách, stájích, stodolách, atd.), kde nejsou zabezpečeny ani minimální hygienické požadavky. Naše státní dozorové orgány stále tyto nešvary a nebezpečí přehlížejí, jako by se nejednalo o potravinu a to s velkou pravděpodobností konzumovanou ihned po koupi bez očištění či omytí. Neexistuje žádný závazný předpis pro kontrolu podmínek skladování jablek podle jednotlivých typů skladů.
Sklady pro jablka rozdělujeme podle způsobu utváření skladového prostředí na větrané, chlazené a s řízenou atmosférou prostředí ve skladové komoře.

- větrané sklady
Větrané sklady jsou sice provozně nejlacinější, ale nezajišťují stálé tepelně-vlhkostní poměry pro skladované ovoce. Intenzita dýchání ovoce po sklizni se zvyšuje, čímž dochází ke zvýšené produkci tepla, oxidu uhličitého a vody. Ovoce rychleji dozrává a dříve se zhoršuje jeho vnitřní kvalita. Vlivem tepla a vlhkosti se na povrchu rozmnožují bakterie a plísně, některé i zdraví škodlivé. Většinou intenzita větrání a tepelné poměry vnějšího prostředí neumožňují rychlé snížení teploty a zpomalení zracích pochodů na minimum. Z těchto důvodů by se jablka skladovaná ve větraných skladech neměla vůbec uvádět na trh pro přímý konzum, ale pouze pro průmyslové zpracování.

- chlazené sklady
Chlazené sklady umožňují regulovat tepelné poměry a rychle zchladit sklizené ovoce na skladovou teplotu doporučovanou pro jednotlivé ovocné druhy a odrůdy. Z důvodu různých požadavků odrůd na teplotu skladování musíme velmi uvážlivě volit uskladnění jednotlivých odrůd ve skladových komorách při jejich společném skladování. Nejlepší je skladovat každou odrůdu odděleně a tím si zajistit možnost regulovat teplotu přesně podle jejích požadavků. V chlazených skladech by se měla jablka skladovat k tržním účelům nejdéle do konce ledna. Později skladované jádrové ovoce v chladírně taktéž ztrácí na kvalitě a nemělo by se uvádět na trh.

- sklady s řízenou atmosférou
Sklady s řízenou atmosférou zajišťují po celou dobu skladování stálé prostředí podle požadavků jablek a tím dávají nejlepší předpoklady pro zachování vysoké kvality skladovaných jablek. Řízená atmosféra znamená regulaci (snížení) obsahu kyslíku ve skladové komoře na 3 – 0,7 %, obsahu dusíku (zvýšení) na 93 – 97 % a zvýšení obsahu oxidu uhličitého na 1,5 – 3%. Dále je nutné rychlé zchlazení skladovaných jablek. U tohoto způsobu skladování je ještě větší náročnost na organizaci naskladnění, protože zde musíme respektovat nároky odrůd jak na teplotu skladování, tak na obsah kyslíku v komoře. Dále je nutné respektovat organizaci prodeje, aby po otevření skladové komory došlo k rychlému prodeji jablek vysoké kvality.
Svaz skladovatelů ovoce při Ovocnářské unii ČR připravuje profesní požadavky na jednotlivé typy skladů které budou doporučující pro jednotlivé členy. Věříme, že potom i státní instituce začne zajímat, v jaké kvalitě se u nás prodávají jablka a z jakých skladů pocházejí, včetně jablek dovozových.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down