Pravdivé pranostiky?

V období adventu, kterým právě procházíme, držíte v rukou poslední číslo časopisu Zahradnictví v tomto roce. Za uplynulý rok jsme na těchto stránkách společně prožili všechna důležitá období, která k jednotlivým částem roku neodmyslitelně patří.

Součástí adventní doby je i svátek svaté Lucie, který býval jedním z nejhezčích předvánočních svátků, dnes však jeho tradice bohužel téměř vymizela. Svatá Lucie je jednou z mála opravdu historicky doložených žen, které zemřely pro svou víru mučednickou smrtí. Ví se, že Lucie zahynula 13. prosince roku 304 a od té doby si křesťané v tento den připomínají její památku.
Osobně si tento svátek spojuji s pořekadlem:“Svatá Lucie, noci upije, ale dne nepřidá”, který ve mně dlouho vzbuzoval falešnou naději, že od tohoto dne by se měl začít den prodlužovat a noc zkracovat. Podíváme-li se však společně do kalendáře zjistíme, že letos na Lucii zapadá Slunce v 16:00, ovšem v dalších dnech nebude ještě zapadat později. V 16:01 zapadne až 16. prosince. S východy je to ještě horší. Na Lucii vychází Slunce v 7:53 a pak bude vstávat ještě později – od 26. prosince do Tří králů se východ ustálí na 8:01. Správně se ovšem Slunce má začít vracet od zimního slunovratu, podle toho se přece jmenuje. Jak tedy tento rozpor objasnit? Jedním z možných vysvětlení je nesrovnalost mezi starším juliánským kalendářem a skutečným slunečním časem. Ve středověku, konkrétně ve 14. až 15. století, podle něj svátek sv. Lucie v určitých letech opravdu přesně připadl na den zimního slunovratu. Papež Řehoř VIII. však v roce 1582 vydal tzv. Bulu Intergravissimas, podle níž se měl kalendář posunout o 10 dnů dopředu, aby se vyrovnalo zpoždění juliánského kalendáře za astronomickým. Po reformě kalendáře se tedy dny posunuly a pořekadlo přestalo mít reálný podklad. Přesto se nám zachovalo dodnes. Stejně, ty změny v délce dne kolem Vánoc již nejsou tak výrazné, důležité je, že se nám Slunce začne již brzy vracet.
Co však bývá ve vztahu ke kalendáři velice přesné a vychází z letitého pozorování přírody jsou lidová pořekadla a pranostiky.

Pranostiky
• Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
• Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
• Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
• Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní – 12 měsíců)
U poslední pranostiky se zastavíme blíže. Věští totiž počasí příštího roku. Od svátku sv. Lucie zbývá 12 dní do Vánoc; den určuje charakter počasí v odpovídajícím měsíci příštího roku. Podobně tucet dnů mezi Vánocemi a Třemi králi určuje vlhkost jednotlivých měsíců příštího rok. Zkusme si společně vypozorované údaje zapsat a tuto pranostiku si během příštího roku ověřit.
S přáním příjemně prožitých svátků vánočních se s vámi pro tento rok loučím. Nám všem bych chtěla popřát otevřenou mysl a využití času vánočního pro znovunalezení a uchování tradic našich předků.

Jana Lapáčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *