Praktický seminář přiblížil protierozní ochranu svahů

Svaz zakládání a údržby zeleně uspořádal velmi podnětný praktický seminář o možných způsobech protierozní ochrany svahů. Přednášková místnost v brněnské Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně byla zaplněna pracovníky realizačních firem, projektanty, pracovníky správy zeleně, pedagogy a dalšími specialisty v oboru. Kromě teorie nechyběla ukázka v terénu, kde si mohl každý účastník vyzkoušet, jak se kope horní zámek nebo se správně pokládá a kotví geotextilie.

Ing. Jana Kalibová z České zemědělské univerzity v Praze hovořila o způsobech protierozní ochrany půdy, které jsou běžně používány v zahraničí. Nejlepší ochranou svahů je podle ní přirozená vegetace, kterou lze v případě potřeby (na stanovištích náročných z hlediska dostatku vláhy, expozice svahu apod.) podpořit vhodným geosyntetikem, ať už jde o geotextilii (netkanou, tkanou, pletenou), výrobek jí podobný (geosíť, geomříž, georohož, geobuňku, geopás) či geokompozit. Prevence vodní eroze na svahu  spočívá v ochraně povrchu půdy před kinetickou energií dopadajících dešťových kapek, podpoře infiltrace a omezení rychlosti (unášecí síly) povrchového odtoku, zvýšení retenční kapacity povrchu půdy a podpoře lepší struktury a pórovitosti půdy. Vhodnou alternativou, jež simuluje ochranný vliv vegetace v raných stadií jejího růstu a zároveň podporuje růst vegetace, je hydroosev. Jedná se o směs vody, osiva, hnojiva a tmelících látek, které kromě ochrany vegetace podporují stabilitu půdních agregátů. Proti ostatním geosyntetikům hydroosev lépe kopíruje mikroreliéf povrchu. Předpokladem pro jeho aplikaci je přístupnost lokality pro techniku aplikující hydroosev a zároveň je zapotřebí, aby alespoň 24 hodin po jeho aplikaci nepršelo.

Pro výrobu geotextilií lze kromě umělých materiálů využít materiál biologický, jako jsou juta, kokos nebo sláma. Vegetace jimi může prorůstat a časem se pomocný materiál rozpadá a zeleň plně přebírá ochrannou funkci svahu. Ing. Kalibová hovořila mimo jiné o rozdílech v efektivnosti netkaných geotextilií proti tkaným (sítím). Netkané geotextilie poskytují lepší ochranu proti vodní erozi, mohou však zvyšovat množství povrchového odtoku. Oka tkaných geotextilií pracují na principu kaskády malých nádrží, které zpomalují povrchový odtok a podporují tak infiltraci. Nižší pokryvnost však s sebou nese nižší ochranu před kinetickou energií dešťových kapek. Zásadní pro efektivitu jakýchkoli geosyntetik je však těsný kontakt materiálu s povrchem půdy.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down