Poznatky k ESCA přímo z vinice

Komplex chorob kmínku je největším problémem současného světového vinohradnictví a ESCA představuje největší nebezpečí ve vinicích v Evropě. K infekci révových keřů dochází nejčastěji přes řezné rány do starého dřeva. V poslední době se také začíná mluvit o přenosu původců choroby ESCA prostřednictvím nářadí využívaného při zimním řezu a při produkci révových sazenic.

Do komplexu chorob kmínku (Grapevine Trunk Disease – GTD) patří několik chorob, přičemž k nejvýznačnějším řadíme chřadnutí a odumírání révy označované jako ESCA. Jde patrně o nejvýznamnější chorobu kmínku ve vinicích v České republice.

Na vzniku ESCA se podílejí endofytické houby Phaeomoniella chlamydospora (Pch), Phaeoacremonium aleophilum (Pal) a také Fomitiporia mediterranea (Fmed). Všechny houby způsobující ESCA jsou schopné v rostlině přežívat i více let a opětovně způsobovat infekci. Napadené révové keře postupně chřadnou a nakonec odumírají. Chřadnutí může probíhat i několik let, během nichž výrazně klesá výnos a kvalita hroznů.*

Text a foto

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.,

Zahradnická fakulta,

Mendelova univerzita v Brně

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 4/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *