Požiadavky na pestovateľské substráty

Pod substrátom pre vypestovanie priesad zelenín sa rozumie zmes rôznych materiálov ako sú rašelina, vyzretý kompost, vyzretý maštaľný hnoj, kompostovaná kôra, hrabanka, záhradná zemina, ornica, piesok, perlit, piliny a pod., alebo len jeden druh použitého materiálu (napr. rašelina). Substráty sú určené pre výsev semien a pre pikýrovanie mladých rastlín.

Úspešná produkcia zeleninových priesad je vedľa optimalizácie klimatických faktorov do značnej miery závislá na kvalite pestovateľského substrátu. Kvalitatívne požiadavky sa týkajú hlavne fyzikálno-chemických vlastností. Základným kritériom substrátu je vysoký obsah humóznych a organických látok, vyrovnaný pomer živín, nízka objemová hmotnosť zaručujúca kyprosť, ľahkosť a vzdušnosť. Substráty nesmú obsahovať zárodky chorôb, škodcov a semená burín.
Na priaznivý vývoj koreňov má vplyv prítomnosť organických látok humusovej povahy. Obsah organickej hmoty v substráte má byť okolo 50 až 70 %. Organická hmota má byť dostatočne rozložená – humifikovaná. Objemová hmotnosť pestovateľského substrátu sa má pohybovať okolo hodnoty 0,5, to znamená že 1 l substrátu má vážiť 0,5 kg. Maximálna kapilárna vodná kapacita má byť 30 až 50 obj. %, minimálna vzdušná kapacita 20 až 30 obj. % a pórovitosť 70-80 obj. %. Dôležité vlastnosti sú priepustnosť a vododržnosť substrátu. Najviac priepustné pre vodu sú hrubozrnné substráty. Medzi vododržné patria substráty obsahujúce komponenty: rašelina, perlit, zemina. Menej zadržiavajú vodu piesok, štrk, polystyrén a pod.
Okrem kvalitných fyzikálnych je potrebné aby mal substrát aj dobré chemické vlastnosti. Tie môžu v mnohých prípadoch hrať významnejšiu úlohu ako fyzikálne vlastnosti. Z hľadiska reakcie substrátu je vyhovujúca hodnota medzi 5,5 až 7,0 pH. Medzi rozhodujúce vlastností patrí koncentrácia rozpustných solí v substráte. Zasolený substrát veľmi negatívne vplýva na rast a vývin rastlín. Vysoká zasolenosť zapríčiňuje úhyn rastlín. Hodnota zasolenosti substrátu nemá byť pre priesady šalátu vyššia ako 0,35 %, pre uhorky viac ako 0,5 %, pre rajčiny viac ako 0,7 % a pre priesady kapusty viac ako 0,8 %. Miera zasolenia je úzko spätá s objemovou hmotnosťou substrátu a obsahom organických látok. Ukazuje sa, že o koľko je objemová hmotnosť substrátu vyššia, o toľko menej soli treba na zasolenie. Vyšší obsah organických látok zmierňuje toxický účinok solí na koreňové vlásky.
Pre uspokojivý rast a vývoj priesad je dôležité množstvo a pomer hlavných živín v substráte. Obsah prístupného dusíka by sa mal pohybovať medzi 100 až 150 mg, fosforu 80 až 100 mg, draslíka 250 až 300 mg a horčíka okolo 50 až 60 mg v jednom litri substrátu. Pokiaľ sa substrát pripravuje s prevahou rašeliny je účelné dodávať i mikroživiny (Fe, Mn, Mo, B, Cu, Zn). Veľmi dôležité je rovnomerné rozptýlenie hnojív v celom substráte, hlavne pri pestovaní balíčkovanej sadby.
Podľa spôsobu použitia vystupuje ďalšia požiadavka – konzistencia substrátu, ktorá vyjadruje súdržnosť a priľnavosť jeho častíc. Pri používaní črepníkov, rašelinových alebo plastových zakoreňovačov súdržnosť (pevnosť) nie je tak dôležitá ako pri používaní balíčkovacieho stroja. Tvar balíčka tu udržuje črepník alebo zakoreňovač a pri vyberaní priesad pri výsadbe aj koreňový systém priesady. Balíčky vyrobené balíčkovacím strojom musia byť natoľko pevné, aby sa pri manipulácii, výseve alebo rozsádzaním priesad nerozpadli.
Z hľadiska dostupnosti organických komponentov možno doporučiť špeciálnu prípravu substrátu pre karfiol, kaleráb a šalát v objeme 80 % rašeliny alebo drvenej kompostovanej kôry a 20 % ornice, alebo 70 % rašeliny alebo kompostovanej kôry a 30 % perlitu. Pre kapustu sa osvedčuje substrát 80 % rašeliny alebo kôry v pomere 1:1. Pre pestovanie priesad rajčiakov, papriky alebo uhoriek sú vhodné substráty z rašeliny a kompostovanej drvenej kôry v pomere 1:1-2 a rovnako z ornice a kôry v pomere 1:2, ktoré vykazujú uspokojivejšie výsledky než čistý rašelinový substrát.
Priemyselne vyrábané substráty uvedeným podmienkam prevažne vyhovujú. Substráty predávané v špeciálnych predajniach sú homogénne, majú vyrovnanú živinovú bilanciu a sú sterilné. Pokusmi sme zistili, že rastliny pestované v substráte vyrábaného na báze bielej rašeliny (dovoz z Dánska) mali vo vývoji 2 až 3 týždňový náskok oproti rastlinám pestovaným v tradičnom substráte, čo z hľadiska nákladov na vykurovanie nie je zanedbateľné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *