Pôvodcovia poškodenia rododendronov

Rod Rhododendron zahŕňa spolu takmer 600 druhov rozšírených prevažne v juhovýchodnej Ázii, Severnej Amerike a v Európe. Z nich sa v podmienkach kultúrneho pestovania prirodzeným alebo umelým krížením získalo niekoľko tisíc kultivarov. V medzinárodnom registri Kráľovskej záhradníckej spoločnosti je uvedených viac ako 28 tisíc názvov vypestovaných kultivarov.

Z fytopatologického hľadiska zaraďujeme rododendrony k druhom, ktoré sú pomerne často poškodzované parazitickými hubami. Na listoch spôsobujú huby Guignardia philloprina (Berk et Curt.) van de Aa., Pestalotia quepinii Desm., Cercospora rhododendri Che., Septoria rhododendri Cke., Septoria azaleae Vogl. listové škvrny rôznej veľkosti, ktoré môžu výrazne znížiť estetickú hodnotu kra.

Text a foto

doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.1),

Ing. Emília Ondrušková, PhD. 1),  

Mgr. Katarína Adamčíková, PhD. 1),

Ing. Peter Hotka, PhD. 2),

1) ÚEL SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra

2) ÚEL SAV Zvolen, Arborétum MlyňanySAV.

 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 11/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *