20.10.2016 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Povinnosti a nároky zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem

Povinnost zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví při práci se nevztahuje jen na zaměstnavatele, ale dotýká se i zaměstnanců, kteří jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec dokonce může odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci povinni například účastnit se školení, chodit na pracovně-lékařské prohlídky, dodržovat stanovené pracovní postupy, nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje apod. Pokud zaměstnanec narazí na nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, je povinen oznámit to svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Dále platí zásada prevence – povinností zaměstnance je počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je zaměstnanec povinen upozornit na ni nadřízeného vedoucího zaměstnance. Stejně tak pokud zaměstnanec zjistí, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Mgr. David Šupej,

Mgr. Tomáš Liškutín,

AK Tomáše Liškutína

Celý text článku naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Já pracuji už 15 let v jedné firmě a není to nic náročného, tak jsem si myslela, že se mi žádný pracovní úraz stát nemůže a ejhle, vloni jsem šla jednou vypomáhat do skladu a zlomila jsem si tam ruku. Byla to taková nešťastná náhoda a smůla, ale byl to pracovní úraz, takže spousta papírování a vyřizování. Nenechala jsem se ale odbýt, našla jsem si na https://www.ardon.cz/clanek/164/jaka-prava-a-povinnosti-ma-zamestnanec-a-zamestnavatel-u-pracovniho-urazu , jak se pracovní úrazy řeší, tak jsem to dostala nakonec dobře zaplacené 🙂 .

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down