22.01.2020 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použitie humínových kyselín do pôdy pri pestovaní jahôd

Úvahy, ako aj rôzne prepočty a predikcia časového vývoja pôdnej organickej hmoty nás pred vyše desaťročím viedli na NPPC-VÚA Michalovce k otestovaniu účinkov rôznych aktivátorov pôdnej úrodnosti. Osobitné postavenie medzi takýmito preparátmi sa potvrdilo pri tzv. zúrodňovačoch pôdy uhlíkového typu, tak v poľnom technologickom pokuse s hlavnými poľnými plodinami na výskumnej báze v Milhostove ako aj v následne vygenerovanej vlne poloprevádzkových pokusov so špeciálnymi plodinami.

rozdiely v mohutnosti jedincov a v nasadení plodov je možné exaktne doložiť len pri odrode Alegro, hrubým odhadom nárast o 40–60 % pri použití pôdneho humínového preparátu. Pri odrodách Sonata, Symphony a Rumba neboli založené kontrolné varianty, určité dôležité zistenie ale vyplýva aj zo vzájomného porovnania štyroch pestovaných odrôd. Najvzrastnejšou z tu vysadených je odroda Alegro, pri použití humínového preparátu sa vplyv na mohutnosť jedincov ukazuje tak evidentným, až je potrebné v budúcnosti považovať za nepostačujúce zachovať medziriadkovú vzdialenosť na inak bežných 85 cm. Najmä pri samozbere jahôd sa ukazuje nevyhnutným zvážiť zmenu organizácie porastu, prípadne sa žiada znížiť použite dávky priemyselného hnojiva. Jahody nepatria k jednorazovo zberaným plodinám a tiež aj počet úžitkových rokov je aj pri tejto plantáži plánovaný na tri. Zhrnutie skúseností by aj preto malo pokračovať a poznatky by sa pravdepodobne mali zamerať už aj na ďalšie ovocinárske kultúry Agromixu, kde sa rôznorodé benefity použitého humínového preparátu plánujú využiť napr. pri jablkách, hruškách, marhuliach, atď.

Text a foto

Ing. Štefan Tóth, PhD.,

Pavol Vaganský,

Ing. Jozef Pisarčík,

Národne poľnohospodárske a potravinové centrum,

VÚA Michalovce, Agromix s. r. o. Sedliská

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down