25.09.2019 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití pomocných přípravků v ekologickém pěstování jahodníku

V současné době pěstování drobného ovoce směřuje k ekologické produkci, která má pozitivní vliv na rostliny, omezení půdní eroze, biologickou aktivitu půdy a snižuje znečištění ovzduší a vodních toků. V letech 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy výzkum zaměřený na ekologické pěstování jahodníku s použitím pomocných přípravků. Výsadby jahodníků odrůd Flair a Rumba byly ošetřovány přípravky firem Akra Karner Düngerproduktion GmbH, Biocont laboratory, spol. s r.o. a Koppert B.V. The Netherlands. Hodnotili jsme vliv těchto produktů na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost plodů a obsah refraktometrické sušiny (cukernatost). V roce 2017 byl zaznamenán vliv pomocných přípravků firmy Biocont a Koppert na tržní výnos jahodníku. Tento jev však nebyl potvrzen v roce 2018. Kvalitativní parametry se lišily zvláště v závislosti na dané odrůdě.

Na kvalitu dosahované produkce, odolnost k abiotickým i biotickým stresovým vlivům a ochranu životního prostředí se v Evropě klade v posledních letech stále větší důraz. Důsledkem toho se vyvíjejí nové způsoby a prostředky pro efektivní pěstování ovoce (Trčková 2010). Ekologický způsob pěstování jahodníku eliminuje poškození rostlin a půdy pesticidy, zamezuje nedostatku živin a podporuje rozvoj přirozených predátorů. Nevýhodou naopak může být pomalejší růst rostlin, nižší tržní výnosy a vyšší nároky na pracovní sílu (Tisselli et al. 2003). Jedním ze způsobů, jak omezit používání pesticidů a současně zajistit dostatečnou a kvalitní produkci, jsou krátkodobé systémy pěstování, při kterých je menší příležitost pro rozšíření chorob. Principem jednoletého systému je jarní výsadba dobře vyvinutých chlazených sazenic (tzv. frigo sadby) do hustšího sponu a sklizeň v témže roce. Samozřejmě o výši výnosu rozhoduje hlavně kvalita sazenic. Plantáž se po sklizni zcela zruší (Vachůn 2004). Mezi tyto krátkodobé systémy patří i pěstování ve dvou vegetačních obdobích. První rok se rostliny opět v hustém sponu nasadí a druhý rok se očekává vysoká sklizeň, po které se plantáž zlikviduje (Nečas et al. 2004).

Text a foto

Ing. Veronika Danková,

Ing. Ivana Novotná,

Ing. Klára Scháňková,

VŠÚO Holovousy s. r.o.

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 9/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down