19.02.2021 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití kompostů s různým obsahem živin při přípravě zahradnického substrátu nebo zeminy

Obsah celkových živin a organické hmoty v kompostech se používá pro stanovení bilance dodaných živin při aplikaci do půdy. Obsah přijatelných živin je rozhodující pro dávkování kompostů při přípravě zahradnického substrátu nebo zeminy. Vlastnosti kompostů jsou ovlivněny především složením zakládky. Standardní vlastnosti mají zahradní komposty připravené z biologicky rozložitelného odpadu vzniklého při údržbě zeleně. Obsah živin v kompostech se zvýší, pokud se do zakládky přidají organická hnojiva (hnůj, separovaný digestát), případně další komponenty s vysokým obsahem živin např. produkt z elektrického kompostéru nebo popel ze spalování biomasy.

Pro přípravu modelových kompostů s vyšším obsahem živin byl testován produkt kompostování kuchyňského a restauračního odpadu v elektrickém kompostéru Green Good (dále EK produkt) a popel ze spalování biomasy z teplárny ve Žluticích. Komposty s podílem EK produktu byly připraveny v kompostárně ECOWOOD v Unhošti na jaře 2020. Kontrolní kompost (K1) byl připraven ze standardní zakládky, kterou tvoří biologicky rozložitelné odpady (BRO) z údržby městské zeleně a zahrad (tráva, listí, štěpka) a zelený bioodpad z domácností. Do této zakládky byl přidán EK produkt, hygienizovaný výstup z elektrického kompostéru Green Good, který vznikl při zpracovávání kuchyňských odpadů včetně produktů živočišného původu. EK produkt byl do zakládky přimíchán v objemovém poměru 5 : 1 (17 % obj. EK produktu, varianta EK17) a 3 : 1 (25 % obj., varianta EK25). Pro přípravu kompostu byla použita technologie kompostování na volné nezastřešené ploše v pásových hromadách, kompost byl připraven za tři měsíce.

Hodnocené komposty vyhovovaly z hlediska obsahu rizikových prvků zákonu o hnojivech, č. 156/1998Sb. vyhláška č. 474/2000Sb. Komposty s přídavkem popela vyhovovaly i obsahu PAU stanovených podle ČSN P CEN/TS 16181. U kompostů připravených v kompostárně ECOWOOD byly provedeny mikrobiologické rozbory. Hodnoty výstupních indikátorových organismů byly v souladu s vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s bioodpady. Dávkování kompostů při přípravě substrátů a zemin i při aplikaci do půdy je nutné přizpůsobit jejich chemickým vlastnostem. Obsah živin v kompostu připraveného z BRO je možné ovlivnit přídavkem produktu z elektrických kompostérů nebo popela ze spalování biomasy do zakládky. O hodnocení kvality popele ze spalování biomasy i technologických postupech přípravy kompostů s tímto komponentem je dostatek informací (např. (Plíva et al. 2017; www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/P2017/054.pdf). Naopak existuje málo informací o kvalitě výstupů z elektrických kompostérů, které jsou nezbytné pro jejich následné využití ve výživě rostlin. Přídavek EK produktů do zakládek kompostů je možné na základě provedeného experimentu považovat za perspektivní.*

Text a foto

Ing. Martin Dubský, Ph.D.,1 Ing. Petr Plíva, CSc.,2

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice,

2Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 2/2021 s tématem měsíce Květinářství a školkařství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down