25.08.2010 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití hnojiv Silvamix®

Silvamix® je řada speciálních plných pomalu rozpustných hnojiv s vysokým obsahem živin. Působí pozvolně díky obsahu močovino-formaldehydového kondenzátu (ureaformu) a fosforečnanů draselno-hořečnatých, tedy sloučenin, které jsou ve vodě málo rozpustné. Tento druh hnojiva je označován i termínem hnojiva s pozvolným uvolňováním (překlad anglického výrazu Slow Release Fertilizer) a používá se zkratka SRF.

Hnojiva Silvamix® jsou určená především pro základní hnojení a přihnojování dřevin, případně květin ve volné půdě, jsou vhodná i pro rostliny v nádobách. Pro snadnou aplikaci a dávkování jsou dodávány ve formě tablet o hmotnosti 10, případně 5 gramů, vyrábějí se i v práškové formě.

Sortiment hnojiv Silvamix®
Kompletní sortiment hnojiv Silvamix® (www.silvamix.com) tvoří 22 formulací, které se liší obsahem a poměrem hlavních živin N, P, K a Mg (obsah deklarován jako N-P2O5-K2O-MgO), podílem dusíku ve formě ureaformu na celkovém obsahu (číslo v názvu hnojiva), případně obsahem stopových živin (označení TE, zkratka anglického termínu trace elements). Například universální hnojivo Silvamix® Forte s obsahem živin 17,5-17,5-10-9, které je určeno pro balkónové květiny, růže, rododendrony, lesní a okrasné dřeviny i ovocné stromy, se vyrábí ve třech formulacích Silvamix® Forte 30, Silvamix® Forte 30-TE a Silvamix® Forte 60. Rovněž hnojivo Silvagen® se zvýšeným obsahem dusíku (24-5-10-3,5), které je určeno pro jehličnany, živé ploty a pokojové rostliny okrasné listem se dodává ve třech formulacích Silvagen® 40, 40-TE a 80.
Obsah živin v jednotlivých typech hnojiv je odvozen od nároků pěstovaných rostlin a zásoby živin v půdě. Například Silvamix® C (11-17-8-7) je určen pro ovocné stromy a lesní porosty pěstované na půdách vyšším obsahem draslíku, Silvamix® J (5,5-5,5-20-7) pro lesní porosty na půdách s deficitem draslíku a Silvamix® MG (10-13-6,5-16) pro lesní porosty na kyselých půdách nebo půdách s deficitem hořčíku. Zvýšený obsah fosforu a draslíku má Silvamix® W (10-13-16-14,5) určený pro ovocné keře.

Aplikace do volné půdy
Vhodná je aplikace tablet při jarní výsadbě sazenic. Výrobce doporučuje aplikovat po obvodu kořenového systému rostliny čtyři desetigramové tablety. Tento způsob se osvědčil i v pokusech VÚKOZ s mulčovanými výsadbami dřevin (ve sponu 1,5x1 m) i s výsadbami dřevin na výsypkách (ve sponu 2x1,5 m), kde byl použit Silvamix® Forte 60. V přepočtu na ha se dodalo 47 kg N, 20 kg P a 22 kg K, resp. poloviční množství živin na výsypkách.
Starší dřeviny se rovněž přihnojují v jarním období, dávka je odvislá od velikosti kořenového systému přihnojované dřeviny, kterou odhadujeme podle průměru koruny. Např. ke dřevině s průměrem koruny 1,5 m (7 m2) se osvědčilo zapravit do půdy po obvodu koruny 20 desetigramových tablet. Při použití hnojiva Silvamix® Forte 60 se pak dodá (v g/10 m2 , resp. kg/ha) 47 N, 22 P a 23 K.
Při použití rozpustných NPK hnojiv se pro zabezpečení intenzivního růstu okrasných dřevin doporučuje, podle nároků dřevin na dusík a podle obsahu živin v půdě, dodat v g/10 m2 (kg/ha) 60–120 N, 15–40 P a 50–130 K ve 2–3 dílčích dávkách v období jaro–léto. Dávky živin, především dusíku a draslíku, dodané hnojivy Silvamix® mohou být v přepočtu na pěstební plochu nižší než u rozpustných hnojiv. Je to dáno jejich nižší rozpustností, ale i cíleným dávkováním přímo ke kořenovému systému. Používání tabletových hnojiv s dlouhodobým účinkem má řadu výhod, sníží se ztráty živin vyplavováním, je možné použít jednorázově vyšší dávku hnojiva, kdy se celková dávka potřebných živin aplikuje na počátku vegetace.
Výrobce deklaruje účinnost hnojiv Silvamix® 6 až 12 měsíců. Uvolňování živin z těchto hnojiv ovlivňuje více faktorů, především vlhkost, teplota, biologická aktivita i hodnota pH půdy nebo substrátu. Vzhledem k nižšímu uvolňování živin v zimním období jsou rostliny, především v případě hnojiv s vyšším podílem dusíku ve formě ureaformu (60 až 80 %), zásobeny živinami i v druhém vegetačním období po aplikaci.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 5/2010.

Text a foto Ing. Martin Dubský, Ph.D., VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down