Pouze „blázen“ může postavit zahradnický pomník

Při svých toulkách po Evropě jsem se několikrát setkala s projekty, které odporovaly všem logikám. Často jsem se ptala nejen sama sebe, ale i hlavních aktérů, proč toto všechno postupují, proč budují tyto „pomníky“, které jim nepřinesou žádné materiální statky, ale plno námahy, starostí a finančního vypětí.

Vlámští školkaři si vybudovali „Dům starých školkařů“, který se stal nejen jejich klubovým místem, kde se nejen scházejí v kultivovaném prostředí, ale také nabídkovým živým katalogem jejich produkce. Na ukázkových zahradách nenápadně vedou zákazníky ke koupi rostlinného materiálu. Vždyť je to tak jednoduché, nabídnout použitelnost jednotlivých druhů a odrůd! Návštěvníky nenásilnou formou nabádají, jak využít každý kousek půdy. Ano, jim se to hovoří! Mají vše (prostor, dům, zahradu, ale i finance), pouze komplex provozují! Ale, vždyť to není pravda! Skupina nadšenců – školkařů se dala dohromady, včetně vlastních, ne spolkových peněz, zakoupily rozpadající se dům se zanedbanou zamokřenou půdou kolem a svépomocně začali budovat svůj malý „pomník“. V době naší návštěvy nebyla zahrada ještě dokončena, ale každým rokem se blíží svému vytyčenému cíli. Zahrada a dům se staly neoddělitelnou součástí kraje a mnoho návštěvníků ve svém volnu směřuje do zahrady nejen pro inspiraci, ale také pro rekreaci a po procházce se zastaví v příjemném prostředí restaurace nebo na terase, nebo může setrvat na přednášce o posledních novinkách školkařského sektoru. Žádný ze zakládajících členů nebyl milionář. Jejich ruce pouze hovoří o tvrdé práci a odhodlání potomkům zanechat svůj malá „pomník“.
Honosným školkařským sídlem se stalo Lauretum, také v Belgii. Snem André Devische, jednoho z nejlepších pěstitelů vavřínů, bylo předat školkařské veřejnosti víceúčelové reprezentativní sídlo, kde by byla největší sbírka tvarovaných vavřínů (v letě venku, v zimě ve sklenících), prostory pro odbornou činnost, ale také pro kulturní a společenské akce. Svůj sen proměnil v realitu a v nových prostorách již proběhlo první evropské setkání školkařů. Do nádherného komplexu vložil nejen mnoho práce a energie, ale především finančního kapitálu, na jehož tvorbě se podílela celá jeho rodina, jež žije v malém domku, který by mnohým našim zahradníkům nestačil. Při dotazu na cenu zahrady a skleníků se pouze pousmál a mávl rukou. Odpověď nedal, celkovou sumu snad ani nezná, ale je to vše, co měl. Proto ho mnozí lidé považují za blázna. Kéž by bylo takových to bláznů více! Místo, aby jezdil po světě a užíval si, pouze se lopotí, bojuje s byrokracií, která je všude stejně silná. Hotové dílo ale stojí za to! Ojedinělá stavba, která bude ještě za mnoho, doufám, že stovky let, ukazovat na nezdolnou sílu jedince udělat něco pro celek. A také to, že naše generace byla schopna vedle paneláku postavit i moderní oranžerii.
Snad v každém zájezdu do Holandska je zařazena návštěva parku v Keukenhof, parku, který byl také vybudován školkaři. Zdá se, že se jedná o podnikavou skupinu lidí. Návštěvníci procházejí po upravených cestách, seznamují se s mnoha novinkami ale především s jejich použitím. V jednotlivých pavilonech se nechávají unášet krásami orchidejí, anturií, cibulovin, ale také třeba opomíjenou krásou host. Všichni se rozplývají, ale je zajímavé, že nikoho z nich nenapadlo, že něco podobného by bylo možné vybudovat i u nás. Naše modulace krajiny je daleko krásnější a ruce českých zahradníků jsou přece stejně schopné.
Ale je na čase vrátit se domů. Již několik „bláznů“ se našlo. Vodní park Čabárna je takovým příkladem. Mnohdy, když dospělí chlapi si začnou „hrát“, vznikne dílo, které by při chladné kalkulaci nikdy nespatřilo světlo světa.
Jsem přesvědčena, že během krátké doby budeme moci mezi tyto „blázny“ zařadit i náš český podnik Arboreal, který si vzal do hlavy, že vybuduje nedaleko Prahy nové zahradnické výstavní a prodejní centrum, které v sobě spojí jak parkovou část, tak část velkoobchodní, maloobchodní, ale i vzorkové ukázky jak techniky, tak zahrad, domů… Projekt je hotov, příjezdová komunikace, která vždy tvoří páteř celého komplexu, je před dokončením, stejně tak jako dvě moderní haly s řízenou atmosférou, vhodné pro skladování ovoce, zeleniny, všech potravinářských výrobků, ale i květin.
Doufám, že v blízké budoucnosti pojedu na nedělní výlet do nového komplexu, kde se projdu mezi kvetoucími loukami, posedím u vodopádu, z vyhlídky budu pozorovat letadla, která nepřetržitě přistávají a vzlétají z plochy ruzyňského letiště a sledovat, co je nového na hradě. Podívám se, co že nám to nového kvete v tom českém Keukenhofu. Znavena se vrátím do prodejního centra, kde vybrané rostliny, které mě tak nadchly v zahradě, zakoupím a protože do odjezdu autobusu nebo vlaku mi bude zbývat nějaká ta minutka, posadím se v příjemné restauraci s výhledem na park a vychutnám si poslední lok vonné kávy.
Zdá se vám to všechno jako utopie! Prosím pozor, i mě se tento projekt zdál jako neskutečný sen, ale dnes, když vidím, jak jednotlivé práce pokračují, věřím, že se dočkám jeho otevření.
Kde se nachází tento budoucí ráj? V porovnání se vzpomínanými „pomníky“ má ten náš neskutečně výhodnou polohu. Nachází se na západním okraji Prahy (Jeneč), který je vybaven dopravou leteckou, železniční, ale i silniční a dálničním okruhem. A bude-li vše probíhat podle plánu, jednou zde bude i stanice rychlodráhy. Areál Garden Centrum Jeneč je pouhých 5 km od rezidenční čtvrtě Praha 6, 5 km od pražského automobilového obchvatu E 48, dalších dálnic a silnic, které spojují Prahu s okolním světem. Pro ty, kteří budou chtít navštívit areál veřejnou dopravou mají v nabídce meziměstské autobusy, městské MHD a železniční nádraží Jeneč, vše napojené na metro a jednotlivé zastávky jsou vzdáleny od areálu pouze několik desítek metrů.
Budete-li jedním z vystavovatelů nebo obchodníků, k dispozici máte samostatnou vlakovou vlečku. Již dnes se jedná o kyvadlové dopravě, která v případě pořádání velkých výstavních akcí propojila GCJ s metrem.
Výhodou budoucího areálu je jeho plocha, která představuje pod oplocením 50 OOO m2. Jedná se o bývalý areál Sempra Praha, který se podařilo po osmileté odmlce opět vzkřísit a pomalu navrátit původnímu účelu – tj. propagaci zahradnického cechu, navrátit ho zpět potřebám zahradnických a zemědělských oborů a jim příbuzným a doplňujícím. Staronový areál nese nový název Garden Centrum Jeneč (GCJ). V roce 1998 se podařilo otevřít první etapu výstavby Velkoobchodního výstavního a kontraktačního centra se zaměřením na velkoprodej ovoce, zeleniny, květin a potravin.
V současné době se dokončuje přímé komunikační obousměrné napojení z mezinárodní silnice E 48 do areálu GCJ Praha. Osm metrů široká komunikace je lemována postranními chodníky a připravuje se dostatečné množství parkovacích míst.
Cílem je vybudovat „ve středu Evropy“ park v okrasné zeleni, který bude rozčleněn do mnoha různých tématických celků, které se budou navzájem prolínat, doplňovat a měnit podle roční doby. Vše se spojí a vytvoří jeden harmonický celek
Společnost Arboreal nic nenechala na náhodě a o spolupráci požádala našeho předního zahradního architekta, prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc., který vypracoval celý projekt zahrady, která se rozkládá na obou březích potoka, který přispívá k neopakovatelné tvorbě mnoha typů rostlinných společenství. Velká rozloha umožní vytvoření různě exponovaných ploch ke světovým stranám, vytvoření malých i velkých vodních ploch, které vždy přinášejí uklidňující, ale přitom se stále měnící prvek. Další velkou předností je rozlehlá plocha vzrostlých stromů, takže již od začátku nepůjde o holou plán, která bude zapojena a ozeleněna až za mnoho let.
Co vše se chystá, to by byl dlouhý výčet. Snad stojí za to vzpomenout vzorové centrum rodinných domků včetně různých typů zahrad (česká, japonská, anglická, francouzská…), ale své místo zde najdou i domácí a ekologické čističky odpadních vod a následné dočistění vodními rostlinami, alternativní zdroje energie, zimní zahrady, bazény, zahradní architektura včetně služeb od návrhu přes projekci až po realizaci a následnou údržbu.
Vedle vlastní parkové úpravy výstavní areál umožní našim i zahraničním vystavovatelům představit své výrobky, své nové kultivary okrasných rostlin a květin, ale také ovoce, zeleniny a zemědělských plodin včetně okamžitého prodeje. Jako každý odborný park bude i zde flora a fauna označena latinským a českým názvem se stručným popisem.
Počítá se i s demonstracemi různé mechanizace, nářadí….
Protože nejen praxí živ je člověk, stejně tak jako v Keukenhofu, i zde se budou konat odborné vzdělávací akce, povedou se obchodní jednání nebo se uskuteční konference.
Ještě se nemluvilo o pěstitelské činnosti, která bude zaměřena na celoroční i časově omezené výstavy. Nemluvilo se o prodejním centru, nemluvilo se o moderním skleníku, nemluvilo se o tom, že návštěvník bude mít možnost být „při tom“, nemluvilo se o… možná, že někdy příště.
I vy se můžete podílet na této nebývalé akci! I vy se můžete zapojit do týmu spolupracovníků!
I vy jistě máte co nabídnout!
Nezapomínejte, že se jedná o ojedinělou akci, která nemá v posledních několika desetiletích konkurenci.
Vzhledem k velkému finančnímu objemu, který je potřebný na realizaci, celý projekt se buduje podle jednotlivých etap postupně. Doufáme, že již příští jaro rozkvete mnoho jarních cibulovin i v tomto našem českém Keukenhofu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *