Potentilla a její patogeny

Potentilla pochází z latinského potens, tzn. mocný, silný, což se vztahuje k léčivým účinkům některých zástupců, např. Potentilla argentea (mochna stříbrná) či P. anserina (mochna husí). Ve volné přírodě se druhy tohoto bohatě zastoupeného rodu vyskytují především v mírném pásu severní polokoule.

Patří sem byliny i keře různého vzrůstu (0,2 až 1,5 m), s bílým