08.09.2020 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postupy a technika uplatňovaná při zakládání vinice

Zakládání nové výsadby vinice představuje z pohledu pěstitele významný krok, který vyžaduje včasné a komplexní plánování. Předpokládaná životnost vinice je běžně třicet a více let, proto se případné chyby, kterých se pěstitel při zakládání dopustí, projeví obtížnějším prováděním pracovních operací a lze je v pozdějším období jen obtížně odstranit. Existuje řada důvodů, které vedou k výsadbě nové vinice. Jedná se o proces přirozené obnovy, při kterém pěstitel nahrazuje starou vinici s velkým počtem chybějících keřů nebo vinici u které dochází z různých příčin k významnému poklesu výnosu hroznů. Jiným důvodem může být nevyhovující spon výsadby, špatný technický stav opěrné konstrukce, případně požadavky na změnu odrůdové skladby nebo rozšiřování stávajících pěstitelských ploch.

Základním předpokladem pro úspěšný budoucí vývoj mladé vinice je kvalitní vyčištění stanoviště a důkladná příprava půdy. V případě, že se jedná o obnovu přestárlé vinice spočívá tato příprava v odstranění stávající opěrné konstrukce a likvidaci starého porostu. Při sanaci opuštěných vinic je navíc nutné odstranění náletových dřevin a ruderálních porostů. Celkově zahrnuje odstranění porostů pracovní operace spojené nejen s odstraněním nadzemních částí, ale také s likvidací kořenů, u dřevin je někdy nutná i likvidace pařezů. S ohledem na dostupnost a velikost pozemků lze v současnosti tyto operace zajistit s využitím širokého sortimentu mechanizačních prostředků. Jedná se zejména o různé konstrukční varianty rypadel, traktorových vytrhávacích kleští, vyrývacích radlic, či pařezových fréz. Uplatnění kombinovaných strojů spojuje likvidaci dřevní hmoty a její zapravení do půdy. Společně s čištěním pozemku je nezbytné zaměřit na úpravu chemických, fyzikálně-chemických a fyzikálních vlastností půdy. Z těchto důvodů je vhodné provedení odběru půdních vzorků za účelem stanovení obsahu živin, humusu a pH.

Text

Prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.,

Ing. Lukáš Červinka,

Ing. Alice Čížková

Foto archiv autorů

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 9/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down