23.04.2014 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poškození hroznů Ryzlinku rýnského vysokými teplotami, slunečním zářením a šedou hnilobou hroznů

Zelené práce u révy vinné mají velký význam pro produkci kvalitních hroznů především/zejména z hlediska zajištění vynikajícího zdravotního stavu hroznů. V letech 2011 a 2012 byl provedený pokus u Ryzlinku rýnského s cílem vyhodnotit vliv termínu odlistění zóny hroznů na rozvoj šedé hniloby hroznů (Botrytis cinerea), hustotu hroznů a poškození slunečním úžehem. Jako nejvhodnější termíny odlistění se ukázaly odlistění před kvetením (V1) a odlistění po odkvětu (V2). Tyto termíny zlepšují strukturu hroznu, minimalizují napadení šedou hnilobou (Botrytis cinerea), a vedou k minimálnímu poškození bobulí slunečním úžehem.

Od roku 2000 je možné ve vinařských oblastech v České republice pozorovat průběh počasí s periodami vysokých teplot, sucha a intenzivnějších dešťových srážek. Tento průběh počasí vede často ke zvýšenému rozvoji houbových chorob, poškození hroznů vysokými teplotami a intenzivním slunečním zářením. Nedílnou součástí moderní agrotechniky révy vinné jsou zelené práce, zejména odstranění zálistků a částečné odlistění zóny hroznů. Odlistění zóny hroznů zlepšuje mikroklima v  této části keře a tím zhoršuje podmínky pro napadení hroznů hnilobami (Percival et. al., 1994). Na druhou stranu toto ošetření vytváří příznivé podmínky pro poškození hroznů slunečním zářením a vysokými teplotami. Ve vinicích se proto stále častěji objevují sluneční úžeh révy a sluneční spála révy.

Sluneční úžeh révy

Toto poškození vzniká tepelným infračerveným zářením. V podstatě lze mluvit o poškození hroznů vysokými teplotami. Napadení bobulí je typické propadáním slupky bobule, která se zbarvuje do hnědé až fialové barvy. Při silnějším napadení dochází ke scvrkávání bobulí. Následně může docházet k zasychání bobulí.  Teplota bobulí má velký vliv především na vývoj sekundárních metabolitů v hroznech. Rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou bobulí závisí na stupni expozice hroznu ke slunečnímu záření, intenzitě slunečního záření, proudění větru, velikosti hroznů a bobulí, hustotě uspořádání bobulí v hroznu a barvě bobule. Teplota osluněných bobulí může být o 7 až 17 °C vyšší než teplota vzduchu. Při teplotách okolo 30 °C se u révy vinné snižuje metabolická aktivita a procesy tvorby sekundárních metabolitů,. Také tvorba ostatních obsahových látek se zpomaluje nebo úplně zastavuje. Jakmile překročí teplota vzduchu 35 °C, lze předpokládat, že úplná exponovanost hroznů je výrazně škodlivá. K nejvýraznějšímu poškození slunečním úžehem révy dochází při velmi vysokých teplotách a nízké relativní vzdušné vlhkosti.

Takto poškozené bobule již nejsou vhodné ke zpracování na víno. Často jsou poškozené pouze části exponovaných hroznů, a bylo by velice obtížné a časově náročné hrozny třídit ve vinici. Je proto třeba hrozny co nejšetrněji vylisovat a minimalizovat tak jakýkoliv delší kontakt poškozených hroznů s moštem, jelikož tím by mohlo docházet k extrakci hořkých látek do moštu a vína.*

Text a foto doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D, Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

 Článek byl odborně recenzován.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2013.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down