22.01.2016 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poškodenie borovíc v Arboréte Mlyňany hubami rodu Fusarium

Mnohé dreviny sú v našich podmienkach napádané širokým spektrom fytopatogénnych mikroskopických húb, medzi ktoré radíme aj huby rodu Fusarium. Patogén prezimuje v pôde a na rastlinných zvyškoch vo forme mycélia alebo vo forme chlamydospór, ktoré sa tvoria v napadnutých pletivách. K infekcii môže dôjsť prerastaním mycélia, alebo konídiami, prípadne askospórami. Infekčný tlak sa počas vegetačného obdobia zvyšuje.

Poškodenie fuzáriami možno pozorovať na kmeňoch a konároch mnohých drevín, borovice nevynímajúc. V Európe na boroviciach najčastejšie parazituje mikroskopická huba Fusarium circinatum Nirenberg et O'Donnell (= F. subglutinans Wollenweb et Reinking), ktorá je anamorfným štádiom huby Giberella circinata Nirenberg et O'Donnell. Ako ranový patogén preniká do hostiteľskej dreviny cez mechanické poškodenia alebo cez otvory po živočíšnych škodcoch najčastejšie prostredníctvom makro- a mikrokonídií. Napáda vegetatívne a generatívne orgány drevín a spôsobuje rakovinu kôry, koreňové hniloby, vädnutie a oslabenie drevín, ako aj chorobné padanie semenáčikov. Vplyvom stresových faktorov akými sú dostatok hubového inokula, suché a veľmi teplé počasie, náchylné druhy borovíc vädnú od vrcholu. Zdrojom infekcie môže byť pôda. Počas hodnotenia drevín v známom vždyzelenom parku Arborétum Mlyňany sme pozorovali výrazné poškodenie druhov rodu Pinus (Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson, Pinus coulteri D. Don., Pinus strobus L. a Pinus nigra L.). Prejavuje sa usychaním korún, spôsobené ochorením vetvičiek a konárov. Ochorenie je spojené so zmenou farby ihličia, ktoré neskôr opadáva (obr. 1a). Najprv nastáva poškodenie malých konárov, neskôr začne vädnúť ihličie nad miestom infekcie, ktoré sa stáva postupne chlorotické, potom červenie a hnedne (obr. 1b). Na povrchu konárov dochádza k hromadeniu živice, ktorá sa tvorí vďaka postupu infekcie na kmeň a ďalšie vetvy. Produkcia živice ešte viac urýchľuje hynutie dreviny, pritom nezáleží na veku dreviny. Ak sa opakovanie symptómov objaví počas dlhšieho obdobia, dochádza k rozsiahlemu poškodeniu. Ak by infekcia napadla celý obvod kmeňa, môže to viesť k odumretiu celej dreviny.

Text a foto: RNDr.  Helena Ivanová, CSc.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 1/2016.

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down