20.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Popisy nově registrovaných odrůd zelenin za rok 2000 – 2001

ŠPENÁT
Spinacea oleracea L.
Laska
Raná hybridní odrůda pro jarní nebo podzimní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Royal Sluis B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.

Listová čepel je středně žlutozelená, středně bublinatá, vejčitého tvaru se středním leskem. Řapík je středně dlouhý, vzpřímený.
Délka vegetační doby je kolem 54 dní. Po překročení sklizňové zralosti středně rychle vybíhá do květu.
Odrůda je odolná proti napadení plísní špenátovou.

Limbo
Raná hybridní odrůda pro jarní nebo podzimní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Royal Sluis B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.

Listová čepel je světle až středně žlutozelená a středně bublinatá, široce eliptického až vejčitého tvaru se slabým až středním leskem. Řapík je středně dlouhý, vzpřímený až polovzpřímený.
Délka vegetační doby je kolem 54 dní. Po překročení sklizňové zralosti středně rychle až pozdě a vybíhá do květu.
Odrůda je odolná proti napadení plísní špenátovou.

Space
Poloraná hybridní odrůda pro jarní, letní nebo podzimní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s.r.o., Podůlšany.

Listová čepel je středně až tmavě žlutozelená a středně až silně bublinatá, široce vejčitého tvaru se středním leskem. Řapík je středně dlouhý až dlouhý, vzpřímený až polovzpřímený.
Délka vegetační doby je kolem 58 dní. Po překročení sklizňové zralosti pozdě a pozvolna vybíhá do květu.
Odrůda je odolná proti napadení plísní špenátovou.

ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Ama Dan
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně pro přímou spotřebu a zejména kruhárenské zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Larsen Seeds, Dánsko. Zástupcem pro ČR je firma SEMPRA PRAHA a.s., Praha.

Rostliny jsou velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou velké, polovzpřímené až vodorovné, tmavě modrozelené, silně až velmi silně bublinaté a silně až velmi silně ojíněné. Hlávka je velká, příčně úzce eliptická, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 149 dní od výsevu (119 dní od výsadby).
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je středně odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50 x 50 - 60 cm (25 - 35 tis. rostlin.ha-1).

Amukos
Raná hybridní odrůda pro jarní sklizně pro přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna firmou Royal Sluis B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.

Rostliny jsou malé s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené, středně šedozelené, slabě bublinaté a středně ojíněné. Hlávka je malá, příčně eliptická až okrouhlá, volná až středně hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 120 dní od výsevu (70 dní od výsadby).
Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná proti praskání hlávek při přezrávání.
Doporučuje se pěstování i ve sponu 40 x 40 cm (62,5 tis. rostlin.ha-1).

Ancoma
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně s univerzálním využitím pro přímou spotřebu, kruhárenské zpracování a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Marner GZG Saaten AG, Spolková republika Německo. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc., Služby pro zemědělství, Praha.

Rostliny jsou středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, středně šedozelené, velmi slabě bublinaté a silně ojíněné. Hlávka je středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá a na okraji zelená se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 150 dní od výsevu (120 dní od výsadby).
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek.
Doporučuje se pěstování ve sponu 50 x 50 - 60 cm (25 - 35 tis. rostlin.ha-1).

Carolima
Polopozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně pro přímou spotřebu a kruhárenské zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Marner GZG Saaten AG, Spolková republika Německo. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc., Služby pro zemědělství, Praha.

Rostliny jsou středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně šedozelené, slabě bublinaté a silně ojíněné. Hlávka je středně velká, široce eliptická až okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je středně odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 155 dní od výsevu (125 dní od výsadby).
Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60 cm (28 tis. rostlin.ha-1).

Kalibro
Poloraná hybridní odrůda pro letní sklizně pro přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna firmou MORAVOSEED spol. s r.o., Mikulov, Česká republika.

Rostliny jsou malé až středně velké s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě šedozelené, slabě bublinaté a středně až silně ojíněné. Hlávka je malá až středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 111 dní od výsevu (81 dní od výsadby).
Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek při přezrávání.
Doporučuje se pěstování ve sponech 50 - 40 x 40 cm (50 - 62,5 tis. rostlin.ha-1).

Marcello
Poloraná hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna firmou Marner GZG Saaten AG, Spolková republika Německo. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc., Služby pro zemědělství, Praha.

Rostliny jsou malé až středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě zelené, slabě bublinaté a středně ojíněné. Hlávka je malá až středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně žlutozelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 135 dní od výsevu (105 dní od výsadby).
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek při přezrávání.
Doporučuje se pěstování ve sponech 50 - 40 x 50 cm (40 - 50 tis. rostlin.ha-1).

Santorino
Raná hybridní odrůda pro jarní sklizně pro přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna firmou Syngenta Seeds B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma Syngenta Czech s.r.o., Semčice.

Rostliny jsou velmi malé s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé, polovzpřímené až vodorovné, středně šedozelené, slabě až středně bublinaté a středně ojíněné. Hlávka je malá, okrouhlá, středně hustá, uzavřená, světle zelená, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 115 dní od výsevu (65 dní od výsadby).
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná proti praskání hlávek při přezrávání.
Doporučuje se pěstování ve sponu 40 x 40 cm (62,5 tis. rostlin.ha-1).

Score
Polopozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně pro přímou spotřebu a zejména kruhárenské zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s.r.o., Podůlšany.

Rostliny jsou středně velké až velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou velké, polovzpřímené, středně zelené, slabě až středně bublinaté a slabě až středně ojíněné. Hlávka je velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 150 dní od výsevu (120 dní od výsadby).
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek.
Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 50 cm (33 tis. rostlin.ha-1).

Tigre
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně s univerzálním využitím pro přímou spotřebu, kruhárenské zpracování a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s.r.o., Podůlšany.

Rostliny jsou středně velké až velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně šedozelené, slabě bublinaté a silně až velmi silně ojíněné. Hlávka je středně velká až velká, okrouhlá, hustá až velmi hustá, uzavřená až polouzavřená, světle až středně šedozelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem. Délka vegetační doby se pohybuje kolem 170 dní od výsevu (140 dní od výsadby).
Odrůda má dobrý zdravotní stav a je odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek.
Doporučuje se pěstování ve sponech 60 - 50 x 50 cm (33 – 40 tis. rostlin.ha-1).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down