20.12.2004 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Popisy nově registrovaných odrůd košťálovin, kořenových a listových zelenin zapsaných ve Státní odrůdové knize od 1. 7. 2002 do 30.4.2004 – I.

Dovolujeme si předložit stručnou informaci o nově registrovaných odrůdách košťálovin, kořenových a listových zelenin, u nichž bylo ukončeno registrační řízení v období od 1. července 2002 do 30. dubna 2004 a odrůdy byly zapsány ve Státní odrůdové knize.

Podle zákona č. 219/2003 o uvádění do běhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a změně některých zákonů (který od 30.8.2003 nahradil zákon č. 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů) rozhodnutí o registraci vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav průběžně po celý rok.
Za výše uvedené období bylo celkem registrováno 137 nových odrůd zelenin, z toho činí 20 % odrůd košťáloviny, 17 % kořenové zeleniny, 25 % listové zeleniny, 15 % cibuloviny, 19 % plodové zeleniny a 4 % luskoviny, což je poměrně výrazné snížení v trendu registrovaných odrůd posledních let. Nejvíce nově registrovaných odrůd bylo zaznamenáno u mrkví, salátů a hlávkového zelí. Podstatnou část nově registrovaných odrůd tvoří zahraniční odrůdy (76 %). Je třeba ale poznamenat, že současné snížení počtu registrací může být předzvěstí vstupu ČR do Evropské unie (EU), kdy se podstatně rozšíří sortiment zelenin a možnost obchodování s rozmnožovacím materiálem.
Na druhou stranu byla ve stejném období ukončena registrace u 123 odrůd, na níž se podílí mimo jiné notifikace (úřední oznámení odrůd, které se po vstupu ČR do EU stanou součástí společného katalogu zeleninových druhů a splní podmínky příslušných směrnic EU – 2002/55/ES).
Košťáloviny
Počet nově registrovaných odrůd košťálovin za vegetační rok 2002 – 2003 podle jednotlivých druhů zelenin
Brokolice (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.)
Chevalier
Pozdní hybridní odrůda. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B.V., Nizozemsko (Asgrow Vegetable Seeds, USA). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha. Rostliny jsou vysoké s jedním stonkem. Listy jsou tmavě modrozelené, silně ojíněné se středně až silně zvlněným okrajem. Růžice je středně velká až velká, pevná, středně šedozelená, příčně široce eliptického tvaru s krátkým větvením na bázi, střední až hrubou hrbolovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je střední. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu.

Kadeřávek (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.)
Kapitan
Hybridní odrůda, vyšlechtěná firmou MORAVOSEED spol. s r. o, Mikulov, Česká republika. Rostliny jsou středně vysoké a široké. Listová čepel je úzce eliptická až eliptická, silně zkadeřená, středně zelená. Řapíky jsou polovzpřímené až vodorovné, středně dlouhé až dlouhé. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu.

Kapusta hlávková (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.)
Blistra
Pozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu a krátkodobé skladování. Byla vyšlechtěna firmou MORAVOSEED spol. s r. o, Mikulov, Česká republika. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, široké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené až vzpřímené, tmavě zelené, středně silně až silně zkadeřené, středně silně až silně bublinaté s malými až středně velkými bublinami a středně ojíněné. Hlávka je středně velká až velká, okrouhlého tvaru, středně zelená, středně hustá, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Doporučovaná hustota výsadby je 30 až 35 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti praskání hlávek a vyvracení košťálu. Dlouho vydrží ve sklizňové zralosti bez přezrávání.
Cosima
Pozdní až velmi pozdní hybrid pro podzimní sklizně na přímou spotřebu a krátkodobé skladování. Byla vyšlechtěna firmou Marner GZG Saaten AG, Spolková republika Německo. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké a široké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě zelené, silně zkadeřené, středně silně až silně bublinaté se středně velkými bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká, příčně eliptického tvaru, středně zelená, středně hustá až hustá, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Doporučovaná hustota výsadby je 30 až 35 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti praskání hlávek a vyvracení košťálu. Dlouho vydrží ve sklizňové zralosti bez přezrávání.
Sabrosa
Pozdní hybrid pro podzimní sklizně na přímou spotřebu a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou středně vysoké a středně široké až široké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené s modrozeleným nádechem, středně zkadeřené, středně silně až silně bublinaté s malou velikostí bublin a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká, okrouhlého tvaru, středně až tmavě zelená, středně hustá, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Doporučovaná hustota výsadby je 30 až 35 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti praskání hlávek a vyvracení košťálu. Dlouho vydrží ve sklizňové zralosti bez přezrávání.
Visa
Pozdní hybrid pro podzimní sklizně na přímou spotřebu a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké a středně široké až široké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně šedozelené, slabě zkadeřené, silně bublinaté s velmi malou až malou velikostí bublin a silně ojíněné. Hlávka je středně velká, okrouhlého tvaru, středně zelená, středně hustá až hustá, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Doporučovaná hustota výsadby je 30 až 35 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti praskání hlávek a vyvracení košťálu. Dlouho vydrží ve sklizňové zralosti bez přezrávání.

Kedluben (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.)
Baltik
Modrá poloraná odrůda pro jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou ZELSEED s. r. o., Slovenská republika. Zástupcem pro ČR je Ing. Jindra Skřivánková, Sadská. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké se středně velkými listy, tmavě až velmi tmavě modrozelené barvy a se středně silnými řapíky. Bulva je středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou s ojedinělým výskytem slabých ligninových vláken. Odrůda je odolná proti dřevnatění a praskání bulev a vybíhání do květu. Odrůdě byla udělena ochranná práva podle zákona č. 408/2000 Sb.
Kammel
Bílá poloraná hybridní odrůda pro přirychlování a jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Rijk Zwaan B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou vysoké se středně velkými, polovzpřímenými až vzpřímenými tmavě zelenými listy s dlouhými a středně tlustými řapíky. Bulva je středně velká, příčně široce elipsovitá s kvalitní jemnou dužninou. Odrůda je odolná proti dřevnatění, vybíhání do květu a praskání bulev.
Korfu
Bílá, velmi raná až raná hybridní odrůda pro rychlení a jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou MORAVOSEED spol. s r. o, Mikulov, Česká republika. Rostliny jsou středně vysoké se středně velkými, tmavě šedozelenými listy, středně dlouhými až dlouhými a středně silnými řapíky. Bulva je středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou. Odrůda je středně odolná až odolná proti dřevnatění, odolná proti vybíhání do květu a odolná proti praskání bulev.

Květák (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.)
Balboa
Poloraná hybridní odrůda pro letní a zejména podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, silně ojíněné a středně až silně bublinaté se slabě až středně zvlněným okrajem. Růžice je krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a jemně až středně zrnitá. Doporučovaná hustota výsadby je 26 – 28 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.
Belvedere
Raná hybridní odrůda pro časně jarní a podzimní sklizně, vhodná i pro přirychlování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou středně vysoké. Listy jsou středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, světle až středně zelené, slabě ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je částečně krytá, středně velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá. Doporučovaná hustota výsadby je 33 – 40 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.
Casper
Pozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Rijk Zwaan B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, středně modrozelené, středně až silně ojíněné a silně bublinaté. Růžice je dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a jemně zrnitá. Doporučovaná hustota výsadby je 27 – 30 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.
Fandango
Středně raná až pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou vysoké. Listy jsou středně velké až velké, vzpřímené, světle až středně šedozelené, slabě až středně ojíněné a slabě až středně bublinaté se slabě až středně zvlněným okrajem. Růžice je krytá, velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná, bělavá, středně až hrubě hrbolovitá a jemně až středně zrnitá. Doporučovaná hustota výsadby je 26 – 28 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.
Tomba
Poloraná hybridní odrůda pro letní a podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Rijk Zwaan B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou vysoké. Listy jsou velké, polovzpřímené, tmavě šedozelené, silně ojíněné a středně bublinaté. Růžice je částečně krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá. Doporučovaná hustota výsadby je 27 – 30 tis. rostlin/ha. Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.

Zelí hlávkové bílé (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.)
Adema
Velmi raná až raná hybridní odrůda pro jarní až časně letní sklizně k přímé spotřebě. Byla vyšlechtěna firmou Marner GZG Saaten AG, Spolková republika Německo. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou malé s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené, středně zelené, slabě až středně bublinaté s malými až středně velkými bublinami a středně ojíněné. Hlávka je malá, okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 40 x 40 cm (62,5 tis. rostlin/ha).
Agressor
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a zejména ke kruhárenskému zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Syngenta Seeds B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma SAGA SEED, spol. s r. o., Lysá nad Labem. Rostliny jsou středně velké až velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, tmavě šedozelené, slabě bublinaté se středně velkými až velkými bublinami a silně až velmi silně ojíněné. Hlávka je velká, příčně eliptická až úzce příčně eliptická, hustá, uzavřená, středně zelená s šedým nádechem, uvnitř bělavá se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60 cm (27,7 tis. rostlin/ha).
Alfama
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a zejména ke kruhárenskému zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Rijk Zwaan B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou vysoké a široké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou velké, polovzpřímené až vodorovné, středně zelené, slabě až středně bublinaté se středně velkými bublinami a slabě až středně ojíněné. Hlávka je velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60 cm (27,7 tis. rostlin/ha).
Alfredo
Poloraná hybridní odrůda pro časně letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě, případně krátkodobému skladování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou středně velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou malé, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, slabě bublinaté s malými až středně velkými bublinami a silně ojíněné. Hlávka je středně velká, příčně eliptická, velmi hustá, uzavřená, středně šedozelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 40 x 40 cm (62,5 tis. rostlin/ha).
Arrivist
Středně raná až pozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě a skladování. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B. V., Nizozemsko (Royal Sluis B. V., Nizozemsko). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha. Rostliny jsou středně velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, tmavě zelené, slabě až středně bublinaté se středně velkými bublinami a středně ojíněné. Hlávka je středně velká, široce obvejčitá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je středně odolná proti vyvracení košťálu a velmi odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 50 – 60 x 50cm (33 – 40 tis. rostlin/ha).
Beltis
Poloraná hybridní odrůda pro letní sklizně zejména k přímé spotřebě nebo z řidších výsadeb i ke kruhárenskému zpracování. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B. V., Nizozemsko (Royal Sluis B. V., Nizozemsko). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha. Rostliny jsou středně velké a středně široké s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně šedozelené, slabě bublinaté s malými bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká, okrouhlá, velmi hustá, uzavřená až polouzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 50 – 60 x 50cm (33 – 40 tis. rostlin/ha).
Desmond
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a zejména ke kruhárenskému zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou vysoké a středně široké až široké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, středně šedozelené, slabě bublinaté se středně velkými bublinami a silně ojíněné. Hlávka je středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60 cm (27,7 tis. rostlin/ha).
Gazebo
Raná až poloraná hybridní odrůda pro časně letní sklizně k přímé spotřebě. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou nízké až středně vysoké a středně široké s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené až vodorovné, tmavě zelené s šedým nádechem, slabě bublinaté se středně velkými až velkými bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je malá, okrouhlá až příčně eliptická, středně hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se střední vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 40 x 40 cm (62,5 tis. rostlin/ha).
Chopin
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě, kruhárenskému zpracování a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Nickerson-Zwaan B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma SAMEN s. r. o., Praha. Rostliny jsou vysoké a středně široké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně šedozelené, slabě bublinaté se středně velkými až velkými bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká až velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se střední vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60 cm (27,7 tis. rostlin/ha).
Kingston
Pozdní až velmi pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě, kruhárenskému zpracování a dlouhodobému skladování. Byla vyšlechtěna firmou Syngenta Seeds B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma SAGA SEED, spol. s r. o., Lysá nad Labem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké a středně široké až široké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené až vzpřímené a u báze vodorovné, středně šedozelené, slabě bublinaté se středně velkými bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká až velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně zelená s šedým nádechem, uvnitř bělavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60 cm (27,7 tis. rostlin/ha).
Mentor
Středně raná až pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a zejména ke kruhárenskému zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě modrozelené s šedým nádechem, středně bublinaté se středně velkými až velkými bublinami a silně ojíněné. Hlávka je středně velká až velká, příčně eliptická, hustá až velmi hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek a má dobrý zdravotní stav. Doporučuje se pěstování ve sponu 60 x 60cm (27 tis. rostlin/ha).
Nozomi
Velmi raná hybridní odrůda pro jarní sklizně k přímé spotřebě. Byla vyšlechtěna firmou Sakata Seed Corporation, Japonsko. Zástupcem pro ČR je firma REPROSAM, s. r. o., Roudnice nad Labem. Rostliny jsou malé s krátkým vnějším košťálem. Listy jsou malé až středně velké, polovzpřímené až vodorovné, středně zelené až žlutozelené, středně bublinaté se středně velkými bublinami a středně ojíněné. Hlávka je malá, okrouhlá až příčně eliptická, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 40 x 40 cm (62,5 tis. rostlin/ha).

Zelí hlávkové červené (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.)
Buscaro
Středně pozdní až pozdní hybridní odrůda pro pozdně letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě, kruhárenskému zpracování a krátkodobému skladování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, středně až tmavě fialové, velmi slabě bublinaté s malými až středními bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká, široce eliptická až okrouhlá, hustá, středně fialová, uvnitř středně až tmavě fialová s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem. Odrůda je odolná proti vyvracení košťálu a středně až vysoce odolná a proti praskání hlávek. Doporučuje se pěstování ve sponu 50 x 60 až 50 x 40 cm (33 až 50 tis. rostlin/ha).
Rexoma
Pozdní až velmi pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Marner GZG Saaten AG, Spolková republika Německo. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. – služby pro zemědělství. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou velké, polovzpřímené, středně až tmavě fialové, slabě až středně bublinaté s malými až středními bublinami a středně až silně ojíněné. Hlávka je středně velká, okrouhlá, hustá, tmavě fialová vně i uvnitř s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda je vysoce odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek a má dobrý zdravotní stav. Doporučuje se pěstování ve sponu 50 x 60 až 50 x 40 cm (33 až 50 tis. rostlin/ha).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down