14.07.2003 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Popisy nově registrovaných odrůd košťálovin, kořenových a listových zelenin zapsaných ve Státní odrůdové knize od 1. 7.2001

Dovolujeme si předložit stručnou informaci o odrůdách košťálovin, kořenových a listových zelenin, u nichž bylo ukončeno registrační řízení v období po 1. červenci 2001 a odrůdy byly zapsány ve Státní odrůdové knize. Podle zákona č. 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o registraci vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav průběžně po celý rok.
Celkově bylo za výše uvedené období registrováno 145 nových odrůd zelenin, z toho 92 odrůd košťálovin, kořenových a listových zelenin, což v podstatě odpovídá trendu posledních let. Očekávaný pokles v počtu přihlašovaných odrůd k registraci nenastal.
Je potěšující, že se zvýšil počet českých odrůd košťálovin, kořenových a listových zelenin na 27 odrůd a činí tak 29 %. Celkový počet domácích odrůd zelenin je pak ještě vyšší a dosáhl 54 odrůd tj. 37 %. Nejvíce nově registrovaných českých odrůd bylo zaznamenáno u paprik a dále u salátů.

KOŠŤÁLOVINY

BROKOLICE
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

’Coronado’
Pozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně na přímou spotřebu a zpracování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem.
Rostliny jsou středně vysoké s jedním stonkem. Listy jsou středně až tmavě šedozelené, silně až velmi silně ojíněné s velmi slabě zvlněným okrajem. Růžice je středně velká, středně pevná až pevná, středně až tmavě šedozelená, příčně široce eliptického tvaru s krátkým větvením na bázi, střední hrbolovitostí a jemnou až středně hrubou zrnitostí povrchu. Netvoří spontánně sekundární růžice.
Odrůda je středně odolná proti vybíhání do květu.

’Limba’
Poloraná odrůda pro letní až podzimní sklizně na přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna samoopylením a selekcí z odrůdy ’Fiesta’ firmou MORAVOSEED spol. s r. o, Mikulov, Česká republika.
Rostliny jsou nízké s jedním stonkem. Listy jsou středně modrozelené, slabě až středně ojíněné se středně až silně zvlněným okrajem. Růžice je středně velká, pevná, středně až tmavě šedozelená, příčně široce eliptického až eliptického tvaru se středně dlouhým větvením na bázi, střední hrbolovitostí a středně hrubou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je střední.
Odrůda je středně odolná až odolná proti vybíhání do květu.

’Lucie’
Poloraná hybridní odrůda pro časně letní až podzimní sklizně na přímou spotřebu a zpracování. Byla vyšlechtěna firmou SEMO s. r. o., Smržice, Česká republika.
Rostliny jsou středně vysoké s jedním stonkem. Listy jsou středně až tmavě zelené, středně ojíněné se středně až silně zvlněným okrajem. Růžice je středně velká až velká, středně pevná až pevná, středně zelená, příčně eliptického tvaru se středně dlouhým větvením na bázi, střední hrbolovitostí a jemnou až středně hrubou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je střední až velký.
Odrůda je středně odolná až odolná proti vybíhání do květu.

’Prince’
Poloraná hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně na přímou spotřebu a zpracování. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B.V., Nizozemsko (Royal Sluis B.V.). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.
Rostliny jsou středně vysoké s jedním stonkem, ojediněle s více stonky. Listy jsou středně až tmavě modrozelené, silně až velmi silně ojíněné s velmi slabě zvlněným okrajem. Růžice je středně velká, středně pevná až pevná, světle zelená, příčně široce eliptického tvaru s krátkým až středně dlouhým větvením na bázi, jemnou až střední hrbolovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je nízký.
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu

KAPUSTA HLÁVKOVÁ
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

’Tulsa’
Pozdní hybridní odrůda pro podzimní a sklizně pro přímou spotřebu a skladování. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem.
Rostliny jsou středně vysoké a středně široké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy jsou středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, tmavě zelené až šedozelené, středně zkadeřené, silně bublinaté s malými až středně velkými bublinami a silně ojíněné. Hlávka je malá až středně velká, okrouhlého až příčně eliptického tvaru, tmavě zelená, středně hustá až hustá, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.
Doporučovaná hustota výsadby je 40 až 45 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti praskání hlávek a vyvracení košťálu.

KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

’Casiopea’
Polopozdní odrůda pro přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna samoopylením a výběrem z odrůdy ’Diablo’
firmou MORAVOSEED spol. s r. o, Mikulov, Česká republika.
Rostliny jsou vysoké s tmavě až středně zelenými, středně až silně ojíněnými listy. Řapíky má vodorovné. Listy na podzim rychle až středně rychle opadávají. Růžičky jsou malé až středně velké, tmavě zelené, široce vejčitého tvaru s hladkým povrchem a slabým až středním uzavřením vnějšími lístky.
Odrůda je odolná proti vyvracení a polehání košťálu.

’Veloce’
Velmi raná až raná hybridní odrůda pro přímou spotřebu. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B.V., Nizozemsko (Royal Sluis B.V.). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké se středně až tmavě zelenými, silně ojíněnými listy. Řapíky má vodorovné až převislé. Listy na podzim rychle až středně rychle opadávají. Růžičky jsou velké, středně zelené, okrouhlého tvaru s hladkým povrchem a dobrým uzavřením vnějšími lístky.
Sklízí se v srpnu až září.
Odrůda je náchylná k vyvracení a polehání košťálu. Vyžaduje včasnou sklizeň.

KEDLUBEN
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

’Pheres’
Bílá velmi raná až raná hybridní odrůda pro rychlení a jarní nebo podzimní polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B.V., Nizozemsko (Royal Sluis B.V.). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.
Rostliny jsou středně vysoké se středně velkými, středně šedozelenými listy a středně silnými řapíky. Bulva je středně velká, kulovitá s kvalitní jemnou dužninou.
Odrůda je málo až středně odolná proti dřevnatění, odolná proti vybíhání do květu a odolná proti praskání bulev.

KVĚTÁK
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

’Amerigo’
Pozdní hybridní odrůda k univerzálnímu pěstování pro časné letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Syngenta Seeds B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma SAGA SEED spol. s r. o., Lysá nad Labem.
Rostliny jsou středně vysoké. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, silně ojíněné a středně až silně bublinaté. Růžice je dobře krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavá, jemně až středně hrbolovitá a jemně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 30-35 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda odolná proti fialovění, mechovatění, žloutnutí a prorůstání růžic.

’Bonny’
Polopozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Daehnfeldt A/S, Dánsko. Zástupcem pro ČR je firma AGROTRANS Pardubice s. r. o., Sezemice.
Rostliny jsou vysoké. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, středně až silně ojíněné a středně bublinaté. Růžice je dobře krytá, velká, příčně eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá, hrubě hrbolovitá a středně zrnitá. Jednotně dozrává.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 - 35 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, žloutnutí a prorůstání růžic. Ojediněle slabě mechovatí.

’Dignity’
Raná hybridní odrůda pro jarní až časně letní sklizně. Vhodná i k přirychlování pod netkanou textilií. Byla vyšlechtěna firmou Rijk Zwaan B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. - služby pro zemědělství.
Rostliny jsou středně vysoké. Listy jsou středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně šedozelené, středně ojíněné a středně bublinaté. Růžice je částečně krytá, středně velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavá, jemně až středně hrbolovitá a jemně zrnitá. Doporučovaná hustota výsadby je 45 - 50 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, žloutnutí, mechovatění a prorůstání růžic.

’Forward’
Polopozdní hybridní odrůda pro pozdně letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B.V., Nizozemsko (Royal Sluis B.V.). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené s šedým nádechem, středně až silně ojíněné a středně bublinaté. Růžice je dobře krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná, bělavá, středně až hrubě hrbolovitá a středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění a žloutnutí růžic. Ojediněle slabě prorůstá.

’Freedom’
Polopozdní hybrid pro pozdně letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holland B.V., Nizozemsko (Royal Sluis B.V.). Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc., Praha.
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, středně šedozelené, středně až silně ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je částečně krytá, velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavá, středně až hrubě hrbolovitá a středně zrnitá. Jednotně dozrává.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.

’Gameta’
Raná odrůda pro jarní a podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou MORAVOSEED, spol. s r. o, Mikulov, Česká republika.
Rostliny jsou středně vysoké. Listy jsou středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, světle zelené, slabě ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je částečně krytá, středně velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, středně pevná až pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, jemně až středně hrbolovitá a jemně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 40 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění a prorůstání růžic. Ojediněle slabě mechovatí a tvoří předčasné růžice.

’Graffiti’
Poloraná barevná hybridní odrůda k univerzálnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Daehnfeldt A/S, Dánsko. Zástupcem pro ČR je firma AGROTRANS Pardubice, s. r. o., Sezemice.
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, středně šedozelené, středně až silně ojíněné a slabě bublinaté. Růžice je krytá, středně velká, příčně eliptická, středně klenutá, středně pevná až pevná, tmavě purpurová, jemně hrbolovitá a jemně zrnitá.
Tolerantní k vyšším letním teplotám.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 - 35 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti mechovatění a prorůstání růžic.

’Magellan’
Polopozdní hybridní odrůda k univerzálnímu pěstování pro časně letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Syngenta Seeds B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma SAGA SEED, spol. s. r. o., Lysá nad Labem.
Rostliny jsou středně vysoké. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, silně ojíněné a středně až silně bublinaté. Růžice je dobře krytá, středně velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá. Jednotně dozrává.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 - 35 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda odolná proti fialovění, žloutnutí a prorůstání růžic. Ojediněle slabě mechovatí.

’Memphis’
Polopozdní hybridní odrůda pro pozdně letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou VILMORIN, Francie. Zástupcem pro ČR je firma SEMPRA PRAHA, a. s., Praha.
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké. Listy jsou velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, středně až silně ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, těžká, pevná, bělavá, středně až hrubě hrbolovitá a jemně až středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 tis. rostlin. ha-1.

’Mexico’
Polopozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Nickerson Zwaan B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma SEMPRA PRAHA, a. s., Praha.
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké až velké, polovzpřímené, tmavě šedozelené, silně až velmi silně ojíněné a středně až silně bublinaté. Růžice je dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, těžká, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a jemně až středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 30 - 35 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda odolná proti fialovění, mechovatění, žloutnutí a prorůstání růžic.

’Octavian’
Polopozdní odrůda pro podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna výběrem z odrůdy Topik firmou MORAVOSEED, spol. s r. o, Mikulov, Česká republika,
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Listy jsou středně velké, vzpřímené, středně až tmavě zelené, slabě až středně ojíněné a slabě bublinaté. Růžice je částečně krytá až krytá, středně velká až velká, příčně eliptická, slabě klenutá, středně pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, jemně hrbolovitá a jemně až středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 35 - 40 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění. Má sklon ke žloutnutí růžic.

’Phantom’
Polopozdní hybridní odrůda pro pozdně letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem.
Rostliny jsou vysoké. Listy jsou středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené s modrozeleným nádechem, středně ojíněné a středně bublinaté. Růžice je dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, těžká, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 28 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, žloutnutí a prorůstání růžic.

’Prosa’
Raná až velmi raná hybridní odrůda pro rychlení, přirychlování a nejranější polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Rijk Zwaan B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. - služby pro zemědělství.
Rostliny jsou nízké až středně vysoké. Listy jsou malé až středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, světle až středně šedozelené, slabě až středně ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je nekrytá až částečně krytá, středně velká, příčně eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, jemně až středně hrbolovitá a středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je do 40 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti, žloutnutí, mechovatění a prorůstání růžic. Má slabý sklon k fialovění a tvorbě předčasných růžic, proto se doporučuje zalamování listů.

’Skywalker’
Polopozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Bejo Zaden B.V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je firma BEJO BOHEMIA, s. r. o., Opatovice nad Labem.
Rostliny jsou vysoké. Listy jsou středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě zelené, slabě až středně ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, těžká, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá. Dozrává jednotně.
Doporučovaná hustota výsadby je 28 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, žloutnutí a prorůstání růžic.

’Smilla’
Polopozdní hybridní odrůda pro pozdně letní až podzimní sklizně. Byla vyšlechtěna firmou Daehnfeldt A/S, Dánsko. Zástupcem pro ČR je firma AGROTRANS Pardubic, s. r. o., Sezemice.
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké. Listy jsou velké, vzpřímené až polovzpřímené, tmavě šedozelené, středně až silně ojíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice je částečně krytá až krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, těžká, pevná, bělavá, hrubě hrbolovitá a středně zrnitá.
Doporučovaná hustota výsadby je 28 tis. rostlin. ha-1.
Odrůda je odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.

Ing. Zbyšek Morávek, CSc.,
ÚKZÚZ – Odbor odrůdového zkušebnictví

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down