Autor
Kategorie:
Nezařazené

Pomocníci pro školkaře

Školkařství se v podmínkách ČR stává perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím odvětvím zahradnické produkce. Hlavním důvodem je rostoucí poptávka po širokém sortimentu školkařských výpěstků. Díky ní nahrazuje tuzemská produkce postupně sortiment výpěstků dovážený ze zahraničí. Základním předpokladem kvalitní a efektivní školkařské produkce je využití mechanizačních prostředků u většiny pracovních operací.

Energetickým prostředkem využívaným ve školkařské produkci zůstává i nadále kvalitní traktor. Standardně jsou využívány jednonápravové i dvounápravové malotraktory a traktory středních výkonnostních tříd s dostatečným výkonem motoru a potřebným počtem vnějších hydraulických vývodů potřebných pro pohon přípojného nářadí. Nejlepší variantu představují nářaďové nosiče a portálové traktory. Bývají doplněny širokým sortimentem nářadí pro základní přípravu půdy, kultivační zásahy během vegetace, setí, sázení, chemickou ochranu, hnojení, tvarování, podřezávání, vyorávání výpěstků aj.

Malotraktory
Jednonápravové malotraktory představují skupinu strojů doplněnou dvou nebo čtyřdobými motory o výkonu 3 až 18 kW. Jedná se o ručně vedené stroje, které jsou ovládány kráčející obsluhou. V nabídce výrobků jsou zastoupeny jako jednoúčelové nebo stavebnicové stroje umožňující využití širokého spektra adaptérů. Typickým příkladem je u nás vyráběný systém Vari (Honda), z ostatních výrobců lze uvést např. firmy Rapid, Iseki, Ferrari, Nibbi, Agria, Gutbrod aj.
Pásové malotraktory tzv. „železné koně“, představují nejčastěji transportní prostředky na pásovém podvozku s výkonem motorů od 5 do 60 kW. Ovládání těchto strojů je výhradně hydraulické, což zajišťuje velmi dobrou manévrovatelnost. Šířka strojů se pohybuje v rozmezí 0,6 až 0,9 m. Dostatečně velká styčná plocha mezi pásy a půdou umožňuje dobré záběrové podmínky a snížení účinků kontaktních tlaků na půdu. Tyto stroje jsou nabízeny ve dvojím provedení. První variantu představují stroje vedené, ovládané kráčející obsluhou, druhou variantu samojízdné stroje doplněné o nášlapnou plošinu nebo sedadlo pro obsluhu.
Předností těchto malotraktorů je možnost připojení širokého spektra nářadí s hydraulickým pohonem. Jedná se např. kypřiče, rozmetadla na minerální i organická hnojiva, rosiče, půdní vrtáky, hydraulická ramena, ale i ložné korby určené pro transport materiálu, aj. Mezi výrobce těchto strojů patří např. firma Honda, Yanmar, Damcon, Pazzaglia, Niko.
Portálové malotraktory se z konstrukčního hlediska vyznačují zvýšenou světlou výškou nosného rámu, která často činí až 2,7 m a která je, stejně jako rozchod kol, plynule měnitelná. Tyto stroje bývají řešeny jako dvounápravové (tří a čtyřkolové) a jsou vybaveny motory o výkonu 50 až 60 kW. Pohon pojezdových kol i přípojného nářadí je řešen hydraulicky. Charakteristickým znakem je vysoký počet převodových stupňů včetně plazivé rychlosti. Díky portálové konstrukci mohou tyto stroje projíždět nad ošetřovaným řádkem. Současně je umožněno dokonalé navádění pracovních adaptérů při minimálním poškození porostu. Pracovní adaptéry se uchycují na portálový rám vpředu, mezinápravově nebo vzadu. K nejznámějším výrobcům těchto strojů patří firmy Rath, Jutek, Bobard, Polydro, Egedal, Damcon. Přes své nesporné přednosti jsou tyto stroje v našich podmínkách zatím spíše výjimkou.

Nosiče nářadí
Prodloužený – páteřový rám je charakteristickým rysem nosičů nářadí. Tento rám bývá opatřený přední řiditelnou a zadní poháněnou nápravou. Toto konstrukční řešení umožňuje mezinápravové uchycení adaptérů, které lze snadno kontrolovat pracovníkem obsluhy. Nosiče jsou často vybaveny několika hydraulickými okruhy pro souběžné připojení několika pracovních adaptérů. Mezi přední výrobce těchto strojů patří Fendt, Kubota, Smits, Fobro.

Secí a sázecí stroje
Secí stroje mají v oblasti školkařské produkce významné použití. Jejich hlavní úloha spočívá ve vysetí semen do požadované hloubky a ve vzájemně stejné vzdálenosti. Nejčastěji bývají konstruovány jako nesené, víceřádkové stroje (čtyři až pět řádků) s celkovým pracovním záběrem v rozmezí 0,5 až 1,8 m. Jednou z podmínek jejich využití je možnost výsevu semen různé velikosti (5 až 30 mm), dále plynule stavitelná osová vzdálenosti řádků (150 až 400 mm). Využívají všech typů výsevních ústrojí např. válečkových, kotoučových nebo pneumatických. Tyto stroje bývají často doplněny o různé typy přítlačných válců. Mezi přední výrobce lze uvést např. Agritec, Amazone, Clemens, Fobro, Dewitte, Gaspardo, Egedal.
Neméně významné zůstávají rovněž stroje sázecí. Používají se k výsadbě prostokořenných rostlin a rostlin s kořenovými baly různé velikosti. Jedním z hlavních požadavků, který je kladen na tyto stroje je uložení sazenic v požadované vzdálenosti a v předepsané hloubce. Sázecí stroje bývají konstruovány jako jedno, dvou a výjimečně víceřádkové (max. pětiřádkové). Pracovní ústrojí bývá nejčastěji kotoučové. Podle vysazovaného druhu se pohybuje osová vzdálenost mezi řádky v rozmezí 0,3 až 3,5 m a v řádcích mezi 0,3 až 0,8 m. Výkonnost těchto strojů se pohybuje kolem 8000 až 10 000 kusů/den (zhruba 800 bm/h). K výrobcům těchto strojů patří např. firma Dröppelmann, Clemens, Egedal a Grim.

Sázecí radlice a vrtáky
Stroje pro výsadbu vzrostlých dřevin mají zcela samostatné postavení. Tyto, nejčastěji návěsné stroje, jsou využívány k výsadbě dřevin s průměrem kmene 15 až 80 mm. Velmi často bývají využívány při výsadbách stromořadí (alejí). Šířka radlice se pohybuje kolem 300 až 400 mm. Hloubka vytvořené brázdy činí až 400 mm. Tyto stroje bývají velmi často kombinovány s rotačními nebo rýčovými pluhy, které zajistí před průjezdem radlice kvalitní prokypření půdy. Mezi výrobce lze uvést např. firmu Dröppelmann, Mde, Spb aj.
K hloubení jam pro výsadbu kontejnerových rostlin jsou využívány sázecí vrtáky. Bývají řešeny jako ruční, jedno nebo dvoumužné, s pohonem od vlastního spalovacího motoru s výkonem 1,5 až 4 kW, nebo traktorové nesené vrtáky s hydraulickým pohonem nebo pohonem od vývodové hřídele. Existují v jedno i víceřádkovém provedení (dvou až třířádkové). Průměr vrtáků, které jsou vyměnitelné, se pohybuje od 80 do 500 mm. Ve svém sortimentu nabízí tyto stroje např. firmy Weiss, Agromec, Block, Damcon, Grimm, Fehrenbach atd.
Efektivní školkařská produkce se v současných podmínkách neobejde bez kvalitní mechanizace. S rozvojem nových pěstitelských technologií jsou vyvíjeny moderní stroje umožňující jejich zavádění a úspěšné provádění v provozní praxi. Počet výrobců, nabízený sortiment a rozsah pořizovacích cen u těchto strojů je velmi obsáhlý. Každý pěstitel by proto měl před jejich pořízením zvážit celou řadu hledisek. Pozornost při výběru by měla být zaměřena jak na hlediska technologická tak na hlediska technicko-ekonomická.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *