Pomalu rozpustná hnojiva ve školkařství

Kvalitní školkařský materiál je předpokladem úspěšného pěstování. Umožňuje časný vstup do plodnosti, pravidelnou sklizeň a její požadovanou kvalitu. Mimo tradiční výroby výsadbového materiálu se nabízí kontejnerový způsob, který umožňuje i výsadbu v jiném termínu, než jaro či podzim. Má celou řadu předností, ale i požadovaných nároků.

Důležitou podmínkou je vhodnost použitého substrátu pro pěstování, výživa a hnojení kontejnerových rostlin a nutnost pravidelné zálivky. Je potřebné dosáhnout optimálních podmínek pro rozvoj kořenového systému. Kontejnery mají zvláštní vodní režim a jemu odpovídající systém výživy. Čím jsou použité substráty lehčí a vzdušnější, tím více se při použití vrchní zálivky vyplavují živiny a rostliny vyžadují vedle základního hnojení substrátu i pravidelné tekuté přihnojování. Tam, kde jsou rostliny v kontejnerech umístěny na spodní závlahu, není vyplavování živin tak intenzivní.
Hnojiva pomaleji rozpustná se používají jako zásobní. Základní hnojení se nejčastěji používá při jarní výsadbě, při podzimní se hnojivo dodává na povrch půdy až na jaře. Vyšší dávky na počátku pěstování však brzdí růst rostlin. Významné je použití pomalu působících hnojiv, zejména lisovaných do tablet. Perspektivní oblastí z našich výrobků jsou tabletovaná speciální hnojiva s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním živin řady Silvamix. Uvolňování živin je dlouhodobé, úplné rozložení se počítá do 2 – 3 roků.
Pokusy se sledováním využití tabletovaných hnojiv pro pěstování školkařského materiálu byly založeny na pokusných objektech Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF v areálu MZLU Brno. Vysazené rostliny v kontejnerech – vegetačních nádobách – byly umístěny ve vegetační kleci na povrch půdy pokrytý černou folií. Při pokusech byli použity vysazené roubovance jabloní, semenáče podnože – broskvoň Davidova, řízkovance černého rybízu – odrůda „Otelo“ a mezidruhový hybrid josta.
Substrát pro výsadbu byl připraven smícháním ornice a zahradnického substrátu B v poměru 1:1.
U všech variant byly použity hnojiva . SILVAMIX®A, SILVAMIX® MG a SILVAMIX® FORTE.
Do naplněných vegetačních nádob (4,5 kg) byly vysazeny v první dekádě měsíce dubna jednotlivé ovocné druhy.
Do každé vegetační nádoby bylo ihned s výsadbou dodáno 5 ks tablet à 10 g. V průběhu vegetace byl ve všech nádobách udržován růstový proces pravidelným zavlažováním nádob, kypřením a odstraňováním plevele. Pro přezimování byly vegetační nádoby pokládány těsně vedle sebe a zakryty listím. V průběhu vegetace byly zjišťovány růstové údaje (délka a počet výhonů) v měsíčních intervalech, v pokuse B výška rostlin, hmotnost nadzemní a podzemní části, poškození nízkou teplotou.
Z prostorových důvodů jsou v první tabulce uvedeny pouze hodnoty se SILVAMIX® FORTE. U těchto hodnot byly však také dosaženy nejlepší průměrné výsledky.
U podnože broskvoně Davidovy se projevil pozitivní vliv tabletovaného hnojiva na sledovanou výšku i hmotnost nadzemní i podzemní části. Nejvyšší hodnotou se vyznačovala 3. var., kde zvýšení v porovnání s kontrolou činí 20,2% (tab.2). Významné je i snížení poškození nízkou teplotou, zejména ve 3., ale i 4. variantě. Stav výživy ovlivňuje, jak vyplývá ze získaných výsledků, stupeň přezimování.
U černého rybízu byla délka výhonů v průměru o 25, 3 % větší oproti kontrole, s použitím SILVAMIX® MG a o 24, 1 % s použitím SILVAMIX® FORTE.
U SILVAMIX®A byla délka výhonů vyšší „pouze“ o 10, 1 %.
Počet výhonů byl nejvyšší s použitím SILVAMIX® MG a to o 39, 5 % oproti kontrole.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *