Pomáháme „šít zelený kabát “ našich měst

Zakládání zeleně ve městech a následná péče o ni je mnohdy považována za zjednodušenou formu privátních zahradních realizací, ale častokrát bývá naopak komplikovanější a problematičtější. Projekty jsou svázány rozpočtem, musí brát v úvahu mnoho faktorů specifických pro městské aglomerace (dopravní, bezpečnostní apod.) a akceptovat i termíny, někdy ne zcela optimální pro sadové realizace. Počáteční stavební úpravy i případné nutné kácení stromů vyvolávají negativní reakce, někdy i zbytečné emoce méně tolerantních občanů, připravené materiály i hotové výsadby jsou terčem naopak více chtivých občanů.

Novým druhem městské či příměstské zeleně je ozelenění v rámci staveb marketů jako moderních doprovodných prvků dnešní doby. Vesměs vydařené projekty i prvotní rozpočty umožňují vytvoření kvalitních a pestrých výsadeb, trávníkových ploch i vegetačních prvků (kameny, dřevěný program). Bohužel, častým výsledkem výběrových řízení bývá razantní snížení ceny a s ním spojené zjednodušení realizace s použitím například méně vzrostlého rostlinného materiálu, nedostatečná příprava půdy, ošizená mulčovací koncovka výsadeb apod..
I přes všechny doprovodné problémy vznikají nové parky, rekonstruují se původní, doplňuje se zeleň reprezentačních míst, kde je možné navázat na výsadby u firemních sídel, na nichž je po pár letech od jejich realizací patrný nový trend ozelenění měst.
Dokonalost sadových realizací společně s pečlivým založením trávníků je podmíněno kromě standardů kvality rostlinného materiálu také využitím doplňkových materiálů, především pěstebních substrátů a mulčovací kůry. Rašelinové substráty lesního typu pro výsadby okrasných dřevin, speciální směsi s nízkým pH pro vřesoviště nebo rododendrony, naopak výživné zahradnické substráty pro květinové výsadby, především růže nebo letničkové záhony, těžší typy substrátů s upraveným jílem pro dřeviny v kontejnerech – jsou jen příklady běžných materiálů používaných v zahradní realizační praxi.
Mulčovací kůry jsou obvykle připravovány v součinnosti s výrobou substrátů, procesem drcení a prosévání. V sortimentu lze nalézt mulče hrubších frakcí pro velké výsadby s dlouhodobým protiplevelným účinkem až po mulče velmi jemné lahodící chuti zahraničních investorů supermarketů, kteří vyžadují frakci do 2 cm.
Založit kvalitní trávník na podkladu „hlíny“ z místních zdrojů nebo stavebních skrývek není vždy jednoduché. Vítanou pomocí je využití některého ze skupiny trávníkových substrátů. Pokud je ve strojním potenciálu kultivátor, nejlépe dairon, je pro zvelebení podkladu dostatečný kompostový substrát (jen z výborných surovin – jinak pozor na zavlečení obtížných plevelů a neprozrálého humusu!!). Není-li kultivace možná, je pro terénní modelace před založením trávníku určen základní trávníkový substrát na bázi upravených zemin obohacených o organickou hmotu a živiny. Když je upravený podklad „poživatelný“, stačí jen drobné překrytí povrchu trávníkovým překrývacím substrátem na bázi rašeliny se startovací dávkou živin, který zajistí vhodné podmínky pro vzcházení mladého porostu.
Stále se rozšiřující nabídka těchto materiálů přibližuje veřejnou zeleň charakteru privátních zahrad, aby i městská zeleň doznala kvalitativního posunu a přispěla k lepšímu životnímu stylu obyvatel, pozitivnějšímu využití jejich volného času a k vytvoření obecně příznivějšího společenského klimatu měst, postižených nedostatkem kvalitní udržované zeleně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *